Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Återbetalning av moms vid försäljning till resande (tax-free-försäljning)

Varor kan säljas i Finland som försäljning till resande som bor utanför EU. Försäljningen till resande (tax-free-försäljning) innebär att köparen kan få tillbaka den moms som ingår i varans pris, om varan förs oanvänd utanför EU.

Försäljaren kan

  • själv återbetala momsen åt resandena
  • anlita tjänster av ett företag som beviljats tillstånd för kontantåterbetalning
  • anlita tjänster av ett annat återbäringsföretag.

Förfarandet med försäljning till resande är frivilligt.

Tillstånd behövs (kontantåterbetalning)

En näringsidkare behöver tillstånd för att bedriva verksamhet för kontantåterbetalning. Verksamhetsidkaren övervakar då att resandena för varorna bort från EU-området. Verksamhetsidkaren behöver ett tillstånd eftersom exportövervakning är en myndighetsuppgift. Verksamhetstillståndet söks hos Skatteförvaltningen.

Den som bedriver kontantåterbetalning betalar tillbaka momsen antingen kontant eller på ett annat motsvarande sätt åt resandena redan när de för varorna utanför EU.

Exempel. Den ryska resande Z köper en produkt av A. A har ett avtal med företaget C om att C betalar tillbaka momsen åt resandena. När Z reser från Finland till Ryssland visar han vid C:s verksamhetsställe i Nuijamaa upp sitt pass, inköpet och försäljningsverifikatet. C bekräftar att varan har förts från Finland oanvänd. C betalar den moms som ingår i varan åt Z som återbetalning, med avdrag för sin provision. Först drar C dock av sitt arvode från återbetalningsbeloppet.

Inget tillstånd behövs (annan återbetalningsverksamhet)

En näringsidkare behöver inget tillstånd när återbetalningen grundar sig på inköpsverifikat som är stämplade av Tullen. Det ska framgå av verifikaten att varorna har förts utanför EU. Den som idkar annan återbetalningsverksamhet ska betala tillbaka den ingående momsen på varorna åt resandena efteråt, på basis av kvitton som stämplats av Tullen.

Exempel. Den indiska resande X köper en produkt av B. B har ett avtal med företaget D att D betalar tillbaka momsen åt resandena. D betalar återbetalningen när X åt D visar upp försäljningsverifikatet som B utfärdat och som Tullen stämlat. D behöver inget tillstånd.

Inget tillstånd behövs (försäljaren)

Det företag som säljer varorna behöver inget tillstånd då det självt betalar tillbaka den ingående momsen åt resandena. I dessa fall är det resandena som i efterhand åt försäljaren ska visa upp försäljningsverifikat som stämplats av Tullen.

En affär som är kund hos någon som bedriver återbetalningsverksamhet behöver inget tillstånd.

Sidan har senast uppdaterats 28.2.2019