Så här korrigerar du i MinSkatt den ansökan om momsåterbäring som du har sänt till ett annat EU-land

  1. Välj på ingångssidan länken Återbäring av moms från andra EU-länder.

  2. Välj den ansökan som du vill korrigera via länken Öppna ansökan.

  3. Välj Korrigera.

  4. Gör de nödvändiga korrigeringarna i ansökan. Du kan endast ändra på de uppgifter som det är tillåtet att redigera. När du har korrigerat ska du gå till fasen Förhandsgranska och skicka.

  5. Kontrollera din ansökan och det du korrigerat. Om uppgifterna är rätt ska du välja Skicka.

  6. Observera, att du får två separata mottagningsbekräftelser på din ansökan. Den första bekräftelsen genast efter att du har skickat ansökan i MinSkatt. Den andra egentliga bekräftelsen från det land där du har ansökt om återbäring.