Ansökan om återbäring - utländska näringsidkare (9550r)

Denna blankett används av näringsidkare som är etablerade utanför EU vid ansökan om återbäring av mervärdesskatt.

Ansökningsblanketten fylls i på finska, svenska eller engelska.

Ansökan skickas till:
Skatteförvaltningen
PB 560
FI-00052 SKATT
FINLAND

Använd bara blanketten i original och fyll i uppgifterna tydigt så att den optiska läsningen lyckas. Ändra inte utskriftsinställningarna och skicka inte en kopia.