Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Ansökan om återbäring - utländska näringsidkare (9550r)

Denna blankett används av näringsidkare som är etablerade utanför EU vid ansökan om återbäring av mervärdesskatt.

Ansökningsblanketten fylls i på finska, svenska eller engelska. Returadressen finns på första sidan av blanketten.

Använd bara blanketten i original och fyll i uppgifterna tydigt så att den optiska läsningen lyckas. Ändra inte utskriftsinställningarna och skicka inte en kopia.


Skatteförvaltningen kan använda automatiserat beslutsfattande vid avgörandet av ditt ärende. Detta innebär att beslutet i ditt ärende kan fattas delvis eller helt automatiserat. Läs mer om automatiserat beslutsfattande på Skatteförvaltningen

Sidan har senast uppdaterats 1.11.2019