Fullmakt för ansökan om återbäring av moms för ombudet till en näringsidkare som etablerat sig i ett EU-land eller utanför EU (9585e)

Den här mallen kan endast användas när man skapar en fullmakt för ett ombud för ansökan om återbäring av moms till en näringsidkare som etablerat sig i ett EU-land eller utanför EU. Fullmaktsmallen finns endast på engelska. Den här fullmaktsmallen kan endast användas när man ansöker om återbäring av moms från Finland.