Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Kontroll av momsnummer

Kontrollera alltid giltigheten av en ny handelspartners momsnummer (VAT number) innan du använder det i faktureringen inom EU-handeln. Du får numret av din handelspartner. 

Kom också ihåg att regelbundet kontrollera giltigheten av dina gamla handelspartners momsnummer. Giltigheten ska kontrolleras med numret och inte med exempelvis handelspartnerns namn.

Du kan kontrollera handelspartnerns momsnummer på EU-kommissionens webbplats:

Kontrollera momsnumrets giltighet

Som svar får du antingen ja eller nej:

  • Ja, momsnumret är i kraft för tillfället
  • Nej, momsnumret är inte i kraft eller det är felaktigt

Om svaret är ”Nej” ska du kontakta din handelspartner och fråga om det nya momsnumret. Observera att ett identifikationsnummer som börjar med EU inte kan användas i den gemenskapsinterna handeln med varor och tjänster mellan företag.

Alla EU-länders lagstiftning tillåter inte offentlig publicering av namn- och adressuppgifter. I sådana fall kan du kontrollera att momsnumret och handelspartnerns namn överensstämmer med varandra genom att ringa vårt servicenummer, men också i detta fall behöver du momsnumret. 

Du kan kontrollera momsnumret också

  • genom att ringa vårt servicenummer 029 497 015 (samtalspris, lna/msa)
  • per e-post eu.vies(at)vero.fi, om du exempelvis vill kontrollera flera nummer på samma gång Skicka momsnumren i en Excel-fil.

Intyg över momsskyldighet

Om du behöver ett intyg över att ditt företag är momsskyldigt kan du beställa det i MinSkatt: välj först fliken Funktioner och sedan i punkten Intyg länken Intyg över momsskyldighet.

Ytterligare information om momsnummer

Finländska momsskyldiga näringsidkare bildar själva sitt momsnummer av landskoden FI och en nummerserie som är densamma som FO-numret (företags- och organisationsnumret) utan bindestrecket mellan de två sista siffrorna. Om FO-numret är 0765432-1, är momsnumret FI07654321.

I de övriga EU-länderna varierar momsnumrets form från land till land. Det innehåller dock alltid en landskod med två bokstäver. Resten av momsnumret består av 5–12 tecken.

Se närmare i tabellen EU-ländernas momsnummer

Momsnumret, som påvisar momsskyldigheten, behövs när en näringsidkare har affärer med en näringsidkare som är etablerad i ett annat EU-land.

I handeln mellan momsskyldiga måste företag anteckna momsnumret i fakturor och andra dokument som har att göra med affärsverksamheten när företaget

  1. säljer varor som gemenskapsintern försäljning (EU-varuförsäljning)
  2. köper varor som gemenskapsinternt förvärv (EU-varuinköp)
  3. säljer en tjänst för vilken köparen är momsskyldig på grund av omvänd momsskyldighet. Näringsidkaren t.ex. säljer en tjänst som med stöd av den allmänna bestämmelsen om försäljning av tjänster mellan näringsidkare beskattas i ett annat EU-land (EU-tjänsteförsäljning).
  4. köper en tjänst för vilken företaget är skyldigt att betala moms på grund av omvänd momsskyldighet. Näringsidkaren t.ex. köper en sådan tjänst från ett annat EU-land för vilken momsen ska betalas till Finland med stöd av den allmänna bestämmelsen om försäljning av tjänster mellan näringsidkare.

Momsnumret ska användas i fakturan också när företaget säljer

  • varor i form av distansförsäljning
  • ett nytt transportmedel till en sådan köpare i ett annat EU-land som inte är momsskyldig.
Sidan har senast uppdaterats 1.5.2023