Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Momssatser

Mervärdesskattesatserna eller momssatserna anger momsen för varje vara och tjänst. I tabellen finns exempel på skattesatser för olika tjänster och varor. Du kan använda momsräknaren som hjälpmedel när du beräknar momsen.

Obs: Den allmänna momssatsen stiger i september

 

Den allmänna skattesatsen. Den här skattesatsen tillämpas på de flesta varor och tjänster.

Till exempel på

 • material och förnödenheter för hushållsarbete
 • kosmetika
 • kläder och skor
 • sportutrustning
 • byggmaterial
 • nya fordon
 • vattenledningsvatten
 • alkohol och tobaksprodukter
 • publikationer som består av musik eller videoinnehåll, dataspel
 • frisertjänster
 • tjänster för reparation av bilar och cyklar
 • skomakartjänster
 • bokföringsbyråtjänster
 • byggtjänster
 • städtjänster
 • träningstjänster
24 %
En reducerad skattesats:
 • livsmedel
 • foder
 • restaurang- och cateringtjänster

Livsmedel är bland annat matvaror, drycker och råvaror till tillverkningen av dessa samt kryddor och konserveringsmedel.

Med foder avses foder och foderblandningar samt råvaror och tillsatsämnen som är avsedda att användas vid tillverkningen av dessa, sådana avfallsprodukter från industrin och foderfisk som används som djurfoder.

Med restaurangtjänster avses servering i säljarens egen lokal. Cateringstjänster är måltidsservice i lokaler som beställaren anvisar.

OBS! Den lägre skattesatsen på 14 % gäller inte försäljning av alkoholdrycker och tobaksprodukter och inte heller servering av alkoholdrycker.

14 %

En reducerad skattesats:

 • böcker, tidningar och tidskrifter (tryckta och digitala publikationer)
 • läkemedel
 • motionstjänster, till exempel försäljning av spel- och träningstid på ishallar och för tennis, golf och motion samt försäljning av skidliftbiljetter
 • inträdesavgifter till kultur-, nöjes- och sportevenemang, exempelvis till teater, cirkus, bio, konstutställningar samt nöjesparker, djurparker och museer
 • persontransporter (buss, tåg, taxi, inhemsk flygtrafik) 
 • inkvarteringstjänster (hotell, motell, vandrarhem, övernattning på lantgård, plats för tält, husbil och husvagn på campingområde samt uthyrning av stuga)inkvarteringstjänster
 • ersättningar för TV- och rundradioverksamhet
 • försäljning av el 1.12.2022–30.4.2023
10 %
Nollskattesats (avdragsrätt även för dessa inköp)
 • i mervärdesskattelagen fastställd försäljning, uthyrning och frakt av sjöfartyg samt arbetsprestationer som hänför sig till dessa fartyg
 • momsfri försäljning av upplagor av medlemstidningar till allmännyttiga samfund
 • momsfri försäljning i samband med upplagringsförfaranden (skatteupplag för moms)
 • export av varor utanför EU
 • varuförsäljning till momsskyldiga köpare i EU-länder (anvisning Mervärdesbeskattning i EU-varuhandeln)
 • annan försäljning av varor och tjänster som anknyter till internationell handel, till exempel varu- och persontransporter med flygplan direkt till områden utanför EU.
 • Obs: Försäljning av inrikes persontransporttjänster 1.1.–30.4.2023
0 %

Försäljningen av vissa varor och tjänster är momsfri (exempelvis hälso- och sjukvårdstjänster). Hurdan verksamhet är momsfri?

 

Exempel på skattesatser

Taxiföretag. Mats arbetar med persontransport. Utöver persontransporter erbjuder han även exempelvis hemtransport av mat. På persontransporter tillämpas den reducerade momssatsen på 10 %. Den allmänna momssatsen (24%) tillämpas däremot på hemtransport av mat.

Massageföretag. Pekka är en idrottsmassör d.v.s. yrkesmänniska inom hälsovården. Utöver massage erbjuder han också olika avslappningsbehandlingar. Massagen som en yrkesmänniska inom hälsovården ger är momsfri (moms 0 %). Den allmänna momssatsen (24%) tillämpas däremot på avslappningsbehandlingarna. Pekka säljer också olika motionsredskap till sina kunder. Momssatsen för redskapen är 24 %.

Tandläkare. Tandläkartjänsterna är i regel momsfria (moms 0 %). Estetisk tandvård (exempelvis blekning av tänder) som tandläkaren utför är momspliktig verksamhet och på estetisk tandvård tillämpas allmän mervärdesskatt (24%).

Vanliga frågor

Restaurangen eller matvaruaffären fakturerar beställaren för hela försäljningen (mat + transport) enligt skattesatsen (14 %) för huvudprestationen, alltså måltiden eller livsmedlen, när

 • restaurangen eller matvaruaffären sköter om transporten själv och använder sin egen personal till transporten
 • restaurangen eller matvaruaffären använder ett företag som erbjuder transporttjänster till att transportera maten.

Företaget som erbjuder transporttjänster fakturerar däremot restaurangen eller matvaruaffären för transporttjänsten enligt skattesatsen 24 procent.

Med plocktjänst avses att personalen i en butik plockar och packar de livsmedel som kunden beställt färdigt i lådor eller kassar och kunden själv hämtar livsmedlen. Butiken kan även transportera livsmedlen hem till kunden. Den skattesats som tillämpas både på plocktjänster och på transporttjänster är skattesatsen på livsmedel (14 %). 

Livsmedelsbutikerna säljer ofta utöver livsmedel även andra varor som har en annan skattesats: till exempel tvättmedel och städutrustning vars skattesats är 24 %. Om det i de varor som plockats för kunden också finns sådana produkter, beräknas skattesatsen för plocktjänsten och hemtransporten genom att fördela skattesatsen i samma proportion som varor enligt olika skattesatser har sålts till kunden.   

Exempel: Till kunden säljs livsmedel för 60 euro och tvättmedel för 20 euro. Skattesatsen på livsmedel är 14 % och på tvättmedel 24 %. Plock- och transporttjänsten kostar 12 euro. Vid uträkningen av skattesatsen utgör 9 euro av detta belopp på 12 euro andelen för livsmedlen, och 3 euro är tvättmedlets andel. 

 

Sidan har senast uppdaterats 4.6.2024