Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Momsräknaren – så här räknar du ut momsbeloppet

Med momsräknaren kan du räkna ut priset på en vara eller tjänst med eller utan moms och andelen av moms enligt de olika momssatserna (skattesatserna). Fyll i två punkter i räknaren och klicka på Beräkna.

Grund för momsen är varans eller tjänstens totalpris utan skatt. I det ingår alla pristillägg som säljaren debiterar köparen, exempelvis

  • faktureringstillägg
  • transport- och postkostnader
  • dagtraktamenten och kilometerersättningar

Pristilläggen omfattas av samma skattesats som den egentliga varan eller tjänsten.

Beräkna momsbeloppet med följande formel:

Momsbelopp = skattegrund x skattesats som tillämpas / 100

Skattebeloppet anges med två decimalers noggrannhet.

Exempel: En företagare hämtar en kunds dator för service. Det momsfria priset på servicetjänsten är 100 euro. Dessutom debiterar företagaren kunden en kilometerersättning på 8 euro och ett faktureringstillägg på 10 euro. På försäljningen av servicetjänsten inklusive pristillägg tillämpas den allmänna skattesatsen om 24 %.

Momsen och det momsbelagda priset beräknas enligt följande:

Skattegrund:   100 euro + 8 euro  + 10 euro = 118 euro

Moms:    118 euro x 24 / 100 = 28,32 euro

Det momsbelagda priset: 118 euro + 28,32 euro = 146,32 euro

Det momsbelagda priset på en vara eller tjänst består av momsen och skattegrunden. Deras belopp får du fram genom att använda följande beräkningsformler:

Momsbelopp = skattesats som tillämpas x momsbelagt pris / (100 + skattesats som tillämpas)

Skattegrund = 100 x det momsbelagda priset /  (100 + skattesats som tillämpas)

Skattebeloppet anges med två decimalers noggrannhet.

Exempel: Servicetjänstens momsbelagda pris är 146,32 euro och den skattesats som tillämpas 24 %.

Skattegrunden och momsen beräknas på följande sätt:

Det momsbelagda priset: 146,32 euro.

Skattegrund:   100 x 146,32 euro / (100 + 24) = 118 euro

Moms:    24 x 146,32 euro / (100 + 24) = 28,32 euro eller: 24/100 x 118 euro = 28,32 euro

Sidan har senast uppdaterats 18.9.2020