Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Momsbeskattning vid utrikeshandel

Om ditt företag bedriver utrikeshandel är det viktigt att utreda hur försäljning och inköp av varor eller tjänster behandlas i momsbeskattningen. Utrikeshandeln kan orsaka momsskyldigheter också utomlands. Ditt företag kan exempelvis vara förpliktad att registrera sig som momsskyldig också utanför Finland.

Momsnummer

När du bedriver handel mellan EU-länder ska du komma ihåg att kontrollera att handelspartens momsnummer är giltigt.

Sammandragsdeklaration

Utöver momsdeklarationen ska en separat sammandragsdeklaration lämnas av EU-försäljningar.

Varuhandel mellan EU-länder

Läs mer om försäljning och anskaffning av varor mellan EU-länder (gemenskapsintern handel).

Tjänstehandel

Läs mer om momsbeskattningen av tjänster vid utrikeshandel.

Import av varor från områden utanför EU

Import är införsel och anskaffning av varor från områden utanför EU.

Återbäring av moms från utlandet

Läs i vilka situationer du kan ansöka om återbäring av moms på anskaffningar från ett annat land.

Särskilda ordningar (OSS)

Företaget kan använda särskilda ordningar för moms i internationell konsumenthandel med varor och tjänster.

Den här sidan är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Lämna kommissionen respons på sidan.

https://europa.eu/youreurope/index_sv.htm
Sidan har senast uppdaterats 24.5.2024