Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Varuhandel mellan EU-länder – gemenskapsintern handel

Försäljning och förvärv av varor mellan momsskyldiga i EU-länderna kallas för gemenskapsintern handel. Gemenskapsintern försäljning, dvs. försäljning av varor till ett annat momsskyldigt företag, är i allmänhet momsfri i den gemenskapsinterna handeln. Förutsättningen för momsfriheten är att

 • varorna transporteras från Finland till ett annat EU-land
 • köparen är momsskyldig i något annat EU-land än Finland
 • handelspartnern som är etablerad i ett annat EU-land har ett giltigt momsnummer

Om förutsättningarna för försäljningens momsfrihet inte uppfylls ska säljaren deklarera och betala momsen för försäljningen av varorna på normalt sätt i Finland. 

När du säljer varor till ett annat EU-land och förutsättningarna för momsfriheten uppfylls, gör så här

1

Leverans

Leverera varan till kunden. Varan kan också transporteras av köparen.

2

Fakturering

Ge fakturan senast den 15 dagen i den månad som följer på den månad då varan levererats.

Om det handlar om momsfri försäljning, skriv på fakturan utöver de andra faktureringsuppgifterna:

 • köparens och säljarens momsnummer
 • uppgiften om att försäljningen är momsfri, till exempel Moms 0 % (Gemenskapsintern försäljning) eller VAT 0 % (Intra-Community Supply)

Mer information om faktureringskrav (Detaljerad skatteanvisning)

3

Deklarera försäljningen i sammandragsdeklarationen

Lämna sammandragsdeklarationen för moms i MinSkatt senast den 20 dagen i den månad som följer på den månad då varan levererats.

Närmare deklarationsanvisningar

4

Kom även ihåg momsdeklarationen

Lämna uppgifterna i momsdeklarationen i MinSkatt enligt din egen skatteperiod vid punkten ”Varuförsäljningar till andra EU-länder”.

När ska momsdeklarationen lämnas och momsen betalas? 

Överföring av varor till avropslager (call-off lager)

Överföring till avropslager betyder att varuförsäljaren överför varor avsedda för en i förväg känd köpare till ett sådant lager i ett annat EU-land som upprätthålls av köparen eller en tredje part (call-off lager).

Överföring av varor till avropslager är ännu inte någon överlåtelse av varor mot vederlag. Gemenskapsinterna försäljningar och förvärv anses ske först när äganderätten till varorna överförs till köparen, dvs. när köparen tar varorna från lagret i sin besittning.

Säljaren, dvs. den som överför varorna, lämna anmälan till Skatteförvaltningen om varorna som överförs till avropslager. Lämna uppgiften med en separat anmälan.

När du köper varor från ett annat EU-land

I motsats till gemenskapsintern försäljning ska det i allmänhet betalas moms för gemenskapsinternt förvärv, dvs. för inköp av varor från ett annat EU-land. Om varan anskaffats för momspliktig affärsverksamhet kan momsen på inköpet dock i allmänhet dras av.

Deklarera inköpen i momsdeklarationen i MinSkatt. Uppgifterna deklareras i momsdeklarationens punkter: 

 • Varuinköp från andra EU-länder 
 • Moms på varuinköp från andra EU-länder
 • Moms som ska dras av för skatteperioden.

Inköpen ska inte deklareras i sammandragsdeklarationen.

Exempel på deklaration

Ett finländskt företag säljer en maskin för 15 000 euro till ett belgiskt företag och maskinen levereras dit.  

Det finländska företaget ger det belgiska företaget en faktura och antecknar på den

 • sitt eget momsnummer
 • köparens momsnummer
 • anteckningen ”VAT 0 % (Intra-Community Supply)” eller ”Moms 0 % (Gemenskapsintern försäljning)”.

Försäljningen utgör en momsfri gemenskapsintern försäljning för det finländska företaget. Det belgiska företaget gör ett momspliktigt gemenskapsinternt förvärv.

Säljaren, m.a.o. det finländska företaget, ska deklarera uppgifter enligt följande:

I sammandragsdeklarationen

 • Landskoden BE
 • Köparens momsnummer
 • Varuförsäljningar 15 000 euro.

I momsdeklarationen

 • Varuförsäljningar till andra EU-länder 15 000 euro.
Sidan har senast uppdaterats 8.5.2019