Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Du behöver inte nödvändigtvis ett nytt skattekort för föräldradagpenning

FPA använder schablonmässiga förskottsinnehållningssatser (skattesatser) på föräldradagpenningen. Om skattesatsen på föräldradagpenningen känns för låg eller hög kan du alltid ansöka om ett skattekort för förmån för föräldradagpenningen.

Föräldradagpenningar är följande förmåner:

  • graviditetspenning och särskild graviditetspenning
  • föräldrapenning och partiell föräldrapenning
  • faderskapspenning om den beräknade tidpunkten för barnets födelse var före 4.9.2022.

Läs mer på FPA:s webbplats på sidorna för barnfamiljer

FPA får uppgifterna på ditt giltiga skattekort direkt från Skatteförvaltningen

FPA använder automatiskt skattesatserna i tabellen nedan på föräldrapenningar om du har ett giltigt skattekort för lön.

Kontrollera i MinSkatt hurdant skattekort du har.

Anvisningen: Så här hittar du ditt giltiga skattekort i MinSkatt

Du får föräldradagpenning eller någon annan förmån som FPA betalar ut Skattesats som FPA använder
Du får föräldradagpenning under året och har ett giltigt skattekort för löneinkomst med en skattesats som understiger 25 % 25 %
Du får föräldrapenning enligt minsta belopp under året 20 %
Du får både lön och föräldradagpenning under året 40 %
Du får lön och stöd för hemvård av barn under året och har ett giltigt skattekort för löneinkomst med en skattesats som understiger 25 % 25 %
Du får lön och partiell föräldrapenning under året Förskottsinnehållningssats på lön och tilläggsprocent
Du har inte ett skattekort för lön (du är exempelvis företagare eller jordbruksidkare) eller så har du skattekort för sjöarbetsinkomst eller arbetsersättning

Beloppet av föräldrapenning per dag påverkar den skattesats som FPA använder.

Se i tabellen den skattesats som FPA använder

Du betalas år 2024 retroaktivt föräldradagpenning för år 2023

Beloppet av föräldrapenning per dag påverkar den skattesats som FPA använder.

Se i tabellen den skattesats som FPA använder

Om du inte vill att FPA använder de schablonmässiga skattesatserna ska du ansöka om ett skattekort för förmån

Om den skattesats som FPA använder verkar för låg eller hög kan du beställa ett skattekort för förmån.

Du kan alltid kontrollera om det lönar sig att ansöka om ett skattekort för förmån.

Om du dessutom förvärvsarbetar ska du ansöka om ett skattekort för löneinkomst.

Gör ett skattekort i MinSkatt

Se anvisningen till MinSkatt: Så här gör du ett skattekort för förmån i MinSkatt

Skatteförvaltningen  skickar skattekortet för förmån direkt till FPA.

Sidan har senast uppdaterats 27.11.2023