Du behöver inte nödvändigtvis ett nytt skattekort för föräldradagpenning

Om du får föräldradagpenning och stödet är lägre än den lön du fick tidigare, sjunker din skattesats inte nödvändigtvis. Detta beror på att du inte beviljas samma avdrag i beskattningen för stöd som för löneinkomster.

Se vilketdera alternativet som passar dig bättre:

Om du inte beställer ett nytt skattekort använder FPA schablonmässiga förskottsinnehållningssatser

FPA får uppgifterna på ditt giltiga skattekort direkt från Skatteförvaltningen. Om du inte ansöker om ett nytt skattekort och skickar det till FPA, innehåller FPA skatt på moderskaps- och föräldradagpenningen enligt schablonmässiga skattesatser.

Du får endast förmåner under året

  • Om skattesatsen på din lön är under 25 % är föräldradagpenningens skattesats 25 %.
  • Om du får föräldradagpenning till minimibeloppet är skattesatsen 20 %.

Du får både lön och förmåner under året

  • Skattesatsen för moderskaps- och föräldradagpenningen är 40 %.
  • Hemvårdsstöd och andra beskattningsbara förmåner beskattas enligt tilläggsprocenten.
  • Om du får partiell föräldradagpenning beskattas den enligt skattesatsen för lönen.

I januari används samma skattesats som gällde under det föregående året, om du inte lämnar in ett ändringsskattekort till FPA.

Beställ vid behov ett nytt skattekort

Om du inte vill använda FPA:s schablonmässiga skattesatser och om den skatt du betalar för ett stöd verkar vara för hög eller låg, kan du uppskatta din skattesats med skatteprocenträknaren.

Ansök vid behov om ett ändringsskattekort. Beställ separata skattekort för förmånerna och dina eventuella löneinkomster.

Ansök om ett skattekort i MinSkatt

Se anvisningar för MinSkatt:

Så här beställer du ett skattekort i MinSkatt för förmåner

Du kan också beställa ett skattekort på andra sätt