Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Du behöver ett eget skattekort för arbetsersättningar

Om du i stället för lön eller utöver lön får arbetsersättning behöver du för den ett separat skattekort för arbetsersättning. Skattekortet för löneinkomster kan inte användas i samband med utbetalningen av arbetsersättningar eftersom avdragen från arbetsersättningar och löneinkomster skiljer sig från varandra.

När du ansöker om skattekort för arbetsersättning ska du uppskatta dina inkomster för hela året. Du kan visa upp samma skattekort för flera uppdragsgivare.

Ansök om ett skattekort i MinSkatt

Så här beställer du ett skattekort i MinSkatt för arbetsersättning

Vad är lön och vad är arbetsersättning?

Observera: Om du står i arbetsavtalsförhållande till utbetalaren av prestationen behöver du ett skattekort för lön. Läs anvisningarna om skattekort för lön.

Skattekort för upphovsrättsersättning

Ersättningar för upphovsrätt, det vill säga bruksavgifter, kan vara skattepliktiga förvärvs- eller kapitalinkomster.

  • Om bruksavgifterna beskattas som förvärvsinkomst ska du ansöka om ett eget skattekort för dem.
  • Om bruksavgifterna beskattas som kapitalinkomst behöver du inte ett skattekort. Då är skatteprocenten 30. Bruksavgifter utgör kapitalinkomst om upphovsrätten har överförts i arv eller genom testamente eller har köpts.

Observera: Om du redan under det föregående året har fått bruksavgifter som beskattats som förvärvsinkomst och de har beaktats i skattesatsen på det skattekort för lön som du fick vid årsskiftet, kan du använda skattekortet. Du kan kontrollera detta i det beslut om förskottsuppbörd som finns som bilaga till skattekortet.

Så här beställer du ett skattekort i MinSkatt för bruksavgift

Vad är bruksavgift?

Så här hittar du ditt giltiga skattekort i MinSkatt

Sidan har senast uppdaterats 20.10.2023