Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skattekort till flera arbetsgivare

Det finns endast ett skattekort för alla löneinkomster. Du kan visa upp samma skattekort för flera arbetsgivare. Skattekorten har en enda inkomstgräns för hela årets inkomster.

När du ansöker om skattekort ska du uppskatta dina inkomster för hela året. Ange alla löneinkomster i samma punkt – de behöver inte delas in i lön för huvudsyssla och bisyssla.

Ansök om ett skattekort i MinSkatt

Se anvisningen för MinSkatt: Så här ansöker du om skattekortet i MinSkatt

Du kan också beställa ett skattekort på andra sätt

Du behöver ett eget skattekort för arbetsersättningar

Om du i stället för lön eller utöver lön får arbetsersättning behöver du för den ett separat skattekort för arbetsersättning. Skattekortet för löneinkomster kan inte användas i samband med utbetalningen av arbetsersättningar eftersom avdragen från arbetsersättningar och löneinkomster skiljer sig från varandra.

Så här beställer du ett skattekort i MinSkatt för arbetsersättning

Vad är lön och vad är arbetsersättning?

Du kan visa upp samma skattekort för flera uppdragsgivare.

Skattekort för upphovsrättsersättning

Om du får upphovsrättsersättningar, det vill säga bruksavgifter; ska du ansöka om ett eget skattekort för dem.

Om du redan under det föregående året har fått bruksavgifter och de har beaktats i skattesatsen på det skattekort för lön som du fick vid årsskiftet, kan du använda skattekortet. Du kan kontrollera detta i det beslut om förskottsuppbörd som finns som bilaga till skattekortet.

Så här beställer du ett skattekort i MinSkatt för bruksavgift

Vad är bruksavgift?

Sidan har senast uppdaterats 22.11.2021