Köpvittnesarvoden

En fastighetsöverlåtelse (till exempel ett köp eller en gåva) ska göras skriftligt. Säljaren och köpare ska i samband med köpet underteckna en handling, till exempel ett köpebrev. Därtill ska ett köpvittne bestyrka överlåtelsen i närvaro av alla de som undertecknar överlåtelsehandlingen. Ett köpvittne är alltså en obligatorisk part i fastighetsöverlåtelsen.

I regel betalar man ett fast pris i kontanter som arvode till köpvittnet i samband med överlåtelsen. Oftast är det köparen och säljaren som betalar arvodet tillsammans. Ett köpvittnesarvode som man mottagit personligen beskattas som förvärvsinkomst. 

Anmäl till inkomstregistret det arvode som du har betalat ut som arbetsersättning om köpvittnet inte är infört i förskottsuppbördsregistret. Den anmälda prestationen visas i den förhandsifyllda skattedeklarationen som förvärvsinkomst för köpvittnet det år när prestationen har betalts ut och anmälts. Mer information om att anmäla till inkomstregistret

Kontrollera att arvodet syns i den förhandsifyllda skattedeklarationen som du fått för betalningsåret. Om arvodet saknas ska du själv deklarera inkomsterna genom att komplettera din förhandsifyllda skattedeklaration.

Se nedan anvisningarna för att deklarera.

Så här anger du i beskattningen ett köpvittnesarvode som du mottagit

Deklarera i MinSkatt

Så här deklarerar du i MinSkatt

  • arvoden i punkten Övriga inkomster – Övriga förvärvsinkomster.
  • utgifter i punkten Övriga avdrag – Utgifter för förvärvande av inkomster – Utgifter för förvärvande av andra inkomster än löneinkomster

Om du deklarerar på papper ska du använda blankett 50A Förvärvsinkomster och avdrag från dem)

Observera följande:

Kom ihåg att föra anteckningar om mottagna arvoden och de kostnader som hänför sig till dem.

Ange arvodet som inkomst för det år då arvodet betalats till dig.

Du kan också dra av de kostnader som hänför sig till arvodet.

Idkar du företagsverksamhet?

Om köpvittnesarvodena hör till din företagsverksamhet ska du deklarera inkomsterna och kostnaderna i skattedeklarationen för näringsverksamhet.