Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Kapitalinkomster

Kapitalinkomster är inkomster från tillgångar, t.ex. hyresinkomster, överlåtelsevinster, dividender, vissa ränteinkomster, livsförsäkringar samt vinstandelar. Kapitalinkomst kan även fås från skogsbruket. Kapitalinkomst kan också utgöras av kapitalinkomstandelen av företagsinkomst som ska fördelas och av sammanslutningsdelägarens inkomstandel. Som kapitalinkomst beskattas alltså inkomsten från tillgångar.
Läs mera om avdrag från kapitalinkomster

Skattesats på kapitalinkomst

Pääomatulon veroprosentit
fram till 30 000 euro 30%
över 30 000 euro 34%
Sidan har senast uppdaterats 12.6.2017