Ränteinkomster från utlandet

Dina ränteinkomster från utlandet är i regel skattepliktiga i Finland på samma sätt som ränteinkomster från Finland. Källskatt tas i regel ut på utländska räntor utomlands. Denna skatt avräknas i den finländska beskattningen.

Deklarera på nätet (skatt.fi/skattedeklaration)

Gå till tjänsten

Den finländska skatten på utländska räntor är 30 procent. För kapitalinkomster som överskrider 30 000  euro (inklusive ränteinkomsterna) är skatteprocenten 34 procent.

Utländsk skatt avräknas från den finländska skatten

Ofta kan även källstaten för en ränta ta ut skatt på ränteinkomst enligt en viss procent (t.ex. 15 %) med stöd av ett skatteavtal. Den skatteavtalsenliga utländska skatten avräknas i Finland från den skatt som Finland påför för samma inkomst. Den skatt som du har betalat utomlands kan avräknas endast upp till det skattebelopp som du skulle betala för inkomsten i Finland efter avdrag av kostnader och eventuella låneräntor från inkomsten.

Ibland leder t.ex. ett avdrag av räntor på bostadslån till att det inte längre återstår kapitalinkomster som kan beskattas. I så fall påför Finland inte någon skatt, från vilken den utländska skatten kan avräknas. I en sådan situation kan du dra av den utländska skatten under de fem följande åren.

Om du har lyft ett lån för att förvärva ränteinkomst kan du dra av låneräntorna som räntor på skuld för inkomstens förvärvande i den finländska beskattningen.

Om du har ränteinkomster från utlandet, är det möjligt att du utomlands ska uppvisa ett intyg över att du bor i Finland och därför har rätt till den lägre källskattesats som har överenskommits i skatteavtalet. Detta intyg får du från de finländska skattebyråerna.

Kom ihåg att meddela inkomsterna i den finländska skattedeklarationen

Meddela utländska räntor i den finländska skattedeklarationen i punkten 10.3 (Utländska kapitalinkomster) och ge en utredning med följeblanketten 16. I tilläggsuppgifterna ska du även meddela bostäder, aktier och övriga värdepapper som du äger utomlands.

Om källstaten för inkomsten har tagit ut för mycket skatt

Om källstaten för inkomsten har tagit ut en högre skatt än vad som har avtalats i skatteavtalet, avräknas inte den överbetalade skatten i den finländska beskattningen. Du ska ansöka om återbäring av den överbetalade skatten från källstaten med en blankett som denna stat tillhandahåller. Vanligtvis får du blanketten av den som har betalat inkomsten. Om du ska bifoga ett hemvistintyg av den finländska skattemyndigheten till ansökan kan du be om intyget hos din egen skattebyrå.

En pensionär som har flyttat tillbaka från Sverige till Finland har deponerade medel i en bank i Sverige. Sverige har beskattat ränteinkomsten. Skatten kan inte avräknas i Finland, eftersom ränteinkomst endast beskattas i inkomsttagarens hemviststat enligt det nordiska skatteavtalet. Pensionären ska ansöka om återbäring av den skatt som har tagits ut på räntan i Sverige. I de flesta fall beror en felaktig beskattning i källstaten på att inkomsttagaren inte har lämnat en tillräcklig utredning om sin hemviststat till betalaren.

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken