Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Värdepappershandlarens överlåtelseskattedeklaration

Med värdepappershandlare avses ett finländskt värdepappersföretag och kreditinstitut samt en filial eller ett filialkontor i Finland till ett utländskt värdepappersföretag eller kreditinstitut. 

I samband med att överlåtelseavtalet tecknas ska värdepappershandlaren ta ut överlåtelseskatten på de överlåtelser för vilka hen är skyldig att ta ut skatt.

Lämna överlåtelseskattedeklarationerna månatligen

Värdepappershandlaren ska lämna överlåtelseskattedeklarationerna för de uttagna skatterna senast den 15:e dagen i den månad som följer efter överlåtelsemånaden. Observera att du ska lämna en separat deklaration för varje affär och köpare.

Värdepappershandlare kan lämna en överlåtelseskattedeklaration endast elektroniskt antingen i MinSkatt eller genom att skicka deklarationen till Skatteförvaltningen direkt från sitt program via ett gränssnitt. Webblanketten i Lomake.fi är inte längre i bruk.

Överlåtelseskattedeklaration via ett elektroniskt gränssnitt

Värdepappershandlaren kan skicka överlåtelseskattedeklarationen direkt från programmet om det har ett gränssnitt till Skatteförvaltningen.

Kontakta din programvaruleverantör och fråga om programmet du använder är sådant att det finns ett gränssnitt. Om programvaruleverantören ännu inte har utvecklat ett gränssnitt för överlåtelseskattedeklarationer kan leverantören per e-post kontakta oss på adressen ohjelmistotalot(at)vero.fi. Efter det ger vi programvaruleverantören anvisningar för att utveckla gränssnitt. 

Läs mer om Skatteförvaltningens gränssnittstjänster.

Så här korrigerar du en överlåtelseskattedeklaration som du lämnat via ett gränssnitt

Överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt

Värdepappershandlare kan lämna överlåtelseskattedeklarationer i MinSkatt.

Lämna en överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt

Logga in i tjänsten med dina nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. Efter att du loggat in ska du välja länken Anmäl eller begär uppgifter begränsat. Du behöver inte en separat fullmakt för att deklarera. I deklarationen ska värdepappershandlaren fylla i närmare uppgifter. När du som värdepappershandlare lämnar in en överlåtelseskattedeklaration ska du alltså inte logga in via länken Sköt ärenden på ett företags vägnar.

Så här lämnar värdepappershandlaren en överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt

Så här korrigerar värdepappershandlaren en överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt

Förseningsavgift eller skatteförhöjning

Om en värdepappershandlare som är deklarationsskyldig lämnar deklarationen för sent, påförs denne en förseningsavgift eller en skatteförhöjning

Redovisa den uttagna skatten månatligen

Värdepappershandlaren ska betala den uttagna skatten till Skatteförvaltningen senast den 15:e dagen i månaden efter överlåtelseavtalet. För att betalningen ska riktas rätt ska värdepappershandlaren betala överlåtelseskatten med sitt personligt referensnummer för överlåtelseskatt.

Om du har en fullmakt för att sköta värdepappershandlarens skatteärenden kan du betala överlåtelseskatten för värdepappershandlaren i MinSkatt. Obs! Om du först har lämnat en överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt med en begränsad behörighet ska du efter att du lämnat deklarationen välja länken Ändra din roll för uträttande av ärenden. Välj sedan länken Sköt ärenden på ett företags vägnar.

  • Då betalar du värdepappershandlarens skatt i MinSkatt och referensnumret och de övriga betalningsuppgifterna överförs automatiskt rätt till betalningsunderlaget i nätbanken. Läs anvisningen  Så här betalar du skatter eller får betalningsuppgifterna i MinSkatt
  • Om du betalar skatten i nätbanken ska du använda värdepappershandlarens referensnummer för överlåtelseskatt för att betalningen ska riktas rätt.
    • Betalningsuppgifterna, såsom referensnummer och Skatteförvaltningens kontonummer, ser du i MinSkatt eller får per telefon på numret 029 497 027 (Betalningar, samtalets pris lna/msa).
    • Referensnumret för överlåtelseskatt är individuell och alltid detsamma för kunden.

När du betalar överlåtelseskatten via MinSkatt eller i nätbanken visas betalningen i MinSkatt inom 1–2 vardagar. När du betalar via MinSkatt debiteras ditt konto med skattebeloppet samma dag. Du kan inte ändra förfallodagen.

Ge köparen ett intyg om överlåtelseskatt

Värdepappershandlaren ska ge köparen ett sammandrag av de deklarerade uppgifterna som intyg om den uttagna överlåtelseskatten.

  • Om du lämnade överlåtelseskattedeklarationen direkt från programmet via ett gränssnitt ska du skriva ut ett sammadrag av de deklarerade uppgifterna direkt från systemet. Av sammandraget framgår då även sändringsdatumet och deklarationens identifikationsnummer.
  • Om överlåtelseskattedeklarationen har lämnats i MinSkatt ska du skriva ut eller spara ett sammandrag av de deklarerade uppgifterna och ge det till kunden som intyg om betald överlåtelseskatt. Av sammandraget framgår också deklarationens sändningstid och behandlingsnummer. Den som skickat deklarationen hittar intyget också i MinSkatt via ingångssidan i punkten Deklarationernas och ansökningarnas status: Välj först deklarationen enligt sändningsdatumet och sedan länken Öppna som fil (pdf).
  • Om överlåtelseskattedeklarationen har lämnats via Lomake.fi går det inte längre att söka mottagningskvitteringen från tjänsten eftersom den har stängts den 31 december 2023.

Vanliga frågor

Om du lämnade deklarationen i MinSkatt:
Läs anvisningarna för korrigering av överlåtelseskattedeklarationen i MinSkatt

Om du lämnade deklarationen i Lomake.fi
Webblanketten i Lomake.fi är inte längre i bruk. Du kan korrigera deklarationen genom att lämna en ersättande överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt. 

När du har lämnat deklarationen från programmet via ett gränssnitt

Om du märker att en deklaration som du lämnade innehåller fel kan du själv korrigera den via gränssnittet om programutvecklaren har uppdaterat denna egenskap i programmet du använder. Gör i så fall en ersättande överlåtelseskattedeklaration och ange identifikationsuppgiften om den ursprungliga deklaration som du vill korrigera. I den ersättande deklarationen anger du alla uppgifterna på nytt.

Sidan har senast uppdaterats 2.1.2024