Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Räknaren för överlåtelseskatt

Du kan preliminärt beräkna din överlåtelseskatt med räknaren för överlåtelseskatt. Resultatet som räknaren ger grundar sig på det belopp och den skatteprocent som du angett. Räknaren beaktar inte eventuella dröjsmålspåföljder.

De nya överlåtelseskattesatserna har uppdaterats i räknaren. De används när ett bindande köpebrev eller annat överlåtelseavtal har undertecknats den 12 oktober 2023 eller senare. Läs mer om ändringarna i överlåtelsebeskattningen.


Betala överlåtelseskatten och lämna en överlåtelseskattedeklaration

Se deklarations- och betalningsanvisningar

 

Sidan har senast uppdaterats 2.1.2024