Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Hur vet jag när beskattningen slutförs?

Dagen då din beskattning slutförs kan du se i ditt beskattningsbeslut som finns i MinSkatt. Så här hittar du beskattningsbeslutet i MinSkatt

Du får beskattningsbeslutet också per post om du inte har tagit i bruk elektronisk kommunikation med myndigheterna, dvs. Suomi.fi-meddelanden.

Se exempelbilden av första sidan av beskattningsbeslutet (pdf)

Slutdatumet för beskattningen är kundspecifik. Beskattningen kan slutföras mellan maj och oktober. Makars beskattning slutförs alltid samtidigt.