Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Renovering, modernisering och byggande i fastighetsbeskattningen

Renovering, modernisering och byggande påverkar fastighetsskatten. Skatteförvaltningen får uppgifter av andra myndigheter om de nya byggnader och de ändringar i byggnader för vilka det har ansökts om byggnadslov.

På den här sidan:

Renovering och modernisering

När du får fastighetsbeskattningsbeslutet ska du korrigera uppgifterna om din fastighet om

  • du har renoverat och utrustningsnivån (el, vattenledning, avlopp), uppvärmningsformen eller arean har ändrats i din byggnad
  • du har utfört en modernisering, alltså byggnaden har blivit högklassigare och bättre jämfört med tidigare.

Skatteförvaltningen bedömer alltid från fall till fall hur renoveringen påverkar fastighetsskatten. I allmänhet höjer renoveringar och moderniseringar beskattningsvärdet på en byggnad och samtidigt fastighetsskatten. Om en gammal byggnad byggs om, stiger fastighetsskatten jämfört med en byggnad som är i ursprungligt skick.

Du får reda på ombyggnadens slutliga inverkan på fastighetsskatten först i ditt nya fastighetsbeskattningsbeslut.

Kontrollera vilka renoveringar som ska deklareras

Byggande och halvfärdiga byggnader

Andra myndigheter ger oss uppgifter om nya byggnader och utbyggnader för vilka det har ansökts om byggnadslov. Byggnaden eller utbyggnaden ska visas på beskattningsbeslutet året efter det år då byggarbetet har inletts. Om uppgiften inte finns på beslutet ska du lägga till uppgiften när du får beslutet.

Byggnadens färdighetsgrad påverkar fastighetsskatten på en halvfärdig byggnad. Färdighetsgraden bestäms enligt situationen på den sista dagen av det föregående året. Kontrollera uppgiften i beslutet. Kommunens byggnadsinspektör eller byggprojektets ansvariga byggmästare kan utfärda ett intyg eller ge ett utlåtande om färdighetsgraden. Om du inte har något intyg ska du uppskatta färdighetsgraden själv. Om du inte anger färdighetsgraden, uppskattar vi den på basis av inlednings- och färdigställandedagarna för byggandet.

Små byggnader

Om storleken av en ny byggnad är högst 5 m2 behöver den inte deklareras och ingen fastighetsskatt behöver heller betalas för den. Om storleken av en ny byggnad är större än 5 m2 ska byggnaden deklareras – också utekök, lekstugor och carportar. Du behöver inte deklarera en bad- eller båtbrygga.

Riven byggnad

Skatteförvaltningen får inte alltid information om rivna byggnader. Om en riven byggnad visas i beslutet ska du korrigera uppgiften genom att ta bort byggnaden från fastighetsuppgifterna och ange datumet då byggnaden har rivits. Om byggnaden har funnits den 1 januari 2024 betalas skatt för den ännu för 2024. Om inget tillstånd har ansökts för rivandet ska du också anmäla saken till kommunen där fastigheten finns.

Tabell över renoveringar och moderniseringar

I tabellen räknas de allmännaste renoveringarna och moderniseringarna upp. Kontrollera i tabellen om de ändringar du har gjort behöver deklareras i fastighetsbeskattningen.

 
Renovering eller ombyggnad Ska det deklareras?
Vattenledning, avlopp eller el har lagts till eller förnyats i byggnaden Ja
Maskinell luftkonditionering har installerats eller förnyats Ja
Värmesystemet, exempelvis direktverkande elvärme, uppvärmning med oljekamin eller ugnsuppvärmning, har bytts till ett värmesystem med vattencirkulation Ja
Värmekällan har bytts, till exempel värmekällan för centralvärme med vattencirkulation har bytts från olja till ved Nej
Fritidsbostaden har försetts med en toalett (en toalett som spolas med vatten och har kombinerats till avloppet) Ja
Fritidsbostaden har försetts med en kemisk toalett eller torrklosett Nej
Vinden eller källaren har renoverats till bostadsutrymmen Ja
Lätt renovering: tapetsering, nytt golvmaterial osv. Nej
Rörinstallationer har gjorts i ett badrum eller våtrum Nej
Köket har försetts med nya köksskåp och maskiner Nej
Ytterdörrar och fönster har förnyats Ja
Yttertaket har förnyats Ja
Ytbeläggningen på ytterväggarna har förnyats Ja
Yttre sidan har tilläggsisolerats Ja
Byggnaden har totalrenoverats så att den motsvarar en nybyggnad Ja
En bad- eller båtbrygga har byggts Nej

Finns det något att korrigera i uppgifterna om fastigheten?

Läs anvisningarna om att kontrollera beslutet och korrigera uppgifterna

Sidan har senast uppdaterats 10.4.2024