Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Fastighetens ägarbyten och fastighetsskatt

Det är i regel fastighetens ägare som betalar fastighetsskatten. Om du har ägt en fastighet från ingången av året, det vill säga från den 1 januari, ska du betala fastighetsskatten för hela året även om du säljer fastigheten eller ägaren byts av någon annan orsak under året.

Läs anvisningarna som lämpar sig i din situation:

Du behöver inte ange uppgifter om fastighetsaffärer. Skatteförvaltningen får uppgifterna om fastighetsaffärer från Lantmäteriverket. Kontrollera ändå uppgifterna när du får fastighetsbeskattningsbeslutet och korrigera dem vid behov.

Om du har köpt en fastighet år 2024: Du får ett fastighetsbeskattningsbeslut på våren 2025 med uppgifterna om den fastighet som du har köpt. Om flera köpare har köpt fastigheten ska du kontrollera ägarandelarna i beslutet.

Om du har sålt en fastighet år 2024: Du ansvarar för betalningen av fastighetsskatten eftersom du ägde fastigheten den 1 januari 2024. Om du i köpebrevet har kommit överens med köparen om betalning av fastighetsskatten är det fråga om ett avtal mellan er två.

Du behöver inte ange en delning av en fastighet i fastighetsbeskattningen. Skatteförvaltningen får uppgiften från Lantmäteriverket. Kontrollera ändå uppgifterna när du får fastighetsbeskattningsbeslutet och korrigera dem vid behov.

Om du har gett en fastighet i gåva: Du behöver inte deklarera gåvan i fastighetsbeskattningen. Vi får uppgiften om ägarbytet från Lantmäteriverket när äganderätten har registrerats.

Om du gav fastigheten i gåva år 2024 ansvarar du ännu 2024 för att betala fastighetsskatten. Om du gav fastigheten i gåva redan år 2023 och fortfarande får fastighetsbeskattningsbeslutet ska du korrigera den felaktiga äganderätten.

Om du har förbehållit dig nyttjande- eller besittningsrätten till fastigheten ansvarar du fortfarande för att betala fastighetsskatten.

Om du har fått en fastighet i gåva: Registrera din äganderätt hos Lantmäteriverket enligt anvisningar. Lantmäteriverket meddelar Skatteförvaltningen om ägarbytet.

Om du har fått fastigheten i gåva år 2023 ansvarar du för betalningen av fastighetsskatten för första gången för 2024. Du får ett fastighetsbeskattningsbeslut från Skatteförvaltningen i mars. Om du har fått fastigheten i gåva år 2024 betalar du fastighetsskatten för första gången först 2025.

Kom också ihåg att lämna en gåvoskattedeklaration och betala gåvoskatt.

Tidpunkten för avvittringen påverkar vem det är som ska betala fastighetsskatten. Skatteförvaltningen tar alltid ut skatten av den som har ägt fastigheten vid ingången av kalenderåret.

Om det har skett ändringar i fastighetens ägaruppgifter ska du korrigera uppgifterna i fastighetsbeskattningen när du får fastighetsbeskattningsbeslutet.

Tidpunkten för arvskiftet påverkar vem det är som ska anmäla eventuella ändringar i fastighetsuppgifterna och betala fastighetsskatten. Skatteförvaltningen tar alltid ut skatten av den som har varit ägare eller innehavare av fastigheten på årets första dag.

Läs mer om dödsboets fastighetsskatt

Fastighetsägaren har alltid inte besittningsrätt till fastigheten, utan det kan vara en så kallad innehavare som är likställd med ägaren som har besittningsrätten. Då ansvarar hen för fastighetsskatten.

En innehavare som är likställd med ägaren kan vara

  • en änka eller änkling som efter att den ena av makarna avlidit har rätt att stanna i makarnas gemensamma bostad
  • en person som har fått besittningsrätten vid arvskifte
  • en person som har fått besittningsrätten via testamente och som besitter en fastighet som ingår i dödsboet
  • en person som mottagit besittningsrätten i gåva av fastighetens ägare.
  • en person som har donerat en fastighet men förbehållit sig besittningsrätten.

Om fastigheten säljs blir säljaren inte en innehavare som är likställd med ägare även om hen förbehåller sig besittningsrätten. Det kan endast vara fråga om en innehavare som är likställd med ägaren om ägandet av fastigheten överförs utan ekonomisk ersättning.

Exempel: Om föräldrarna har gett sitt barn en fritidsfastighet i gåva och förbehållit sig besittningsrätten är föräldrarna sådana innehavare som är likställda med en ägare och de ansvarar för skatterna. Men om barnet köper fastigheten av föräldrarna är föräldrarna inte innehavare som är likställda med en ägare även om de förbehåller sig besittningsrätten. Då är det köparen, alltså barnet, som ansvarar för fastighetsskatten.

Finns det något att korrigera i fastighetens ägar- eller besittningsuppgifter?

Läs anvisningarna om att kontrollera och korrigera fastighetsbeskattningsbeslutet

Sidan har senast uppdaterats 8.3.2024