Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Användning av skatteåterbäringar till betalning av skatter

På den här sidan finns vanliga frågor med tillhörande svar om användningen av privatpersoners samt rörelseidkares och yrkesutövares skatteåterbäringar till att betala skatter.

Om en privatperson eller en rörelseidkare och yrkesutövare har obetalda skatter sedan tidigare eller skatter som förfaller efter att beskattningen slutförts, används återbäringen till att betala skatterna fr.o.m. dagen då beskattningen slutförts t.o.m. den 4:e dagen i månaden därpå enligt följande:

  • till obetalda skatter genast när beskattningen slutförts och
  • till skatter som förfaller genast på deras förfallodag.

Slutdatumet för kundens beskattning anges i beskattningsbeslutet och i MinSkatt.

Kunden får nytta av återbäringen tidigare när den används till skatterna genast på deras förfallodag.  Skatteåterbäringen används till betalning av skatter genast fr.o.m. dagen då beskattningen slutförts t.o.m. den 4:e dagen i månaden därpå. Under det tidsintervallet använder Skatteförvaltningen återbäringen till att betala skatter genast på deras förfallodag, även om kunden betalar ifrågavarande skatt då. Detta beror på att skatteåterbäringen har varit tillgänglig för Skatteförvaltningen före den inbetalning som kunden gör på förfallodagen.

Om kunden har betalat sin skatt på förfallodagen och skatteåterbäring har använts till att betala skatten, återbetalas kundens inbetalning inom cirka en vecka. Detta förutsätter dock att kunden inte har andra förfallna skatter sedan tidigare eller kommande rater av samma skatteslag. Det lönar sig att följa upp situationen i MinSkatt.

Ja. Firmaföretagares skatter är personliga skatter som skatteåterbäringar kan användas till.

Om kunden har betalat sin skatt på förfallodagen och skatteåterbäring har använts till att betala skatten, återbetalas kundens inbetalning inom cirka en vecka. Detta förutsätter dock att kunden inte har andra förfallna skatter sedan tidigare eller kommande rater av samma skatteslag. Det lönar sig att följa upp situationen i MinSkatt.

Se exempel på användningen av skatteåterbäringen till att betala skatter

Om du har arvs- eller gåvoskatt som förfaller till betalning den 1:a dagen i månaden efter att beskattningen slutförts används din skatteåterbäring till den. Om du har betalat arvs- och gåvoskatteraten på förfallodagen används din betalning till följande rat som förfaller till betalning. Om du inte har arvs- eller gåvoskatt att betala återbetalas din betalning automatiskt till det bankkonto som du har angett. Innan din betalning återbetalas används den till övriga förfallna skatter eller till skulder som är i utsökning.

Om man under ett gällande betalningsarrangemang får skatteåterbäring, används den till de skatter som ingår i betalningsarrangemanget. Läs mer om hur skatteåterbäringar används skatter som ingår i betalningsarrangemanget.

Den sista dagen att anmäla och betala skatter på eget initiativ, såsom arbetsgivarprestationer, är den 12:e dagen i månaden. Om din beskattning slutförs den 12:e dagen i månaden eller tidigare används din skatteåterbäring till samma månads skatter på eget initiativ den 12:e dagen. Om du har betalat skatter på eget initiativ på förfallodagen eller 1–2 dagar före förfallodagen har din betalning inte ännu hunnit registreras, och din skatteåterbäring används till skatter på eget initiativ på deras förfallodagar. 

Din överflödiga betalning lämnas kvar för att användas till kommande skatter som förfaller eller återbetalas till dig automatiskt beroende på den återbäringstidpunkt och återbäringsgräns som du har angett i MinSkatt. Du kan ansöka om att få din betalning återbetald i MinSkatt. I dessa fall återbetalas betalningen till dig inom cirka en vecka om du inte har andra obetalade skatter. Om du inte i MinSkatt ansöker om att få din betalning tillbaka lämnas den kvar för att användas till kommande skatteförpliktelser.

Så här ändrar du i MinSkatt alternativen till återbäring av skatter på eget initiativ

Du får ett meddelande om användningen av återbäringen i sammandraget. Du kan även kontrollera betalningsläget i MinSkatt.

Så här ser du i MinSkatt hur din skatteåterbäring har använts

Sidan har senast uppdaterats 10.7.2020