Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Resandeinförsel av alkohol eller tobak

Skattebeloppet och importbegränsningarna beror på om du för in alkohol eller tobak från ett EU-land eller ett land utanför EU.

Du för in alkohol eller tobak från ett land utanför EU.

Vilka länder hör till EU? (Tullen)

Införsel av alkohol och tobak från Åland eller Kanarieöarna

Du kan föra in alkoholdrycker och tobak skattefritt för eget bruk eller som gåva, när du för in produkterna i samma transportmedel som du själv anländer till Finland med. Om du reser med båt eller flyg kan du föra in varorna skattefritt när du själv bär varorna som bagage.

Hur mycket alkohol får en resande föra in skattefritt?

Det är inte möjligt att ge några allmängiltiga gränser för alkoholmänger som får föras in.

När du tar med alkohol hem från utlandet ska du iaktta referensnivåerna, dvs. de riktgivande importmängderna. Om du för in mängder som är högre än referensnivåerna ska du på ett tillförlitligt sätt kunna påvisa att alkoholdryckerna är avsedda för ditt eget bruk.

Referensnivåerna är:

 • 110 liter öl (över 0,5 %)
 • 10 liter andra alkoholdrycker (över 1,2 %, etylalkohol, t.ex. starka drycker, long drink-drycker med tillsats av etylalkohol)
 • 20 liter mellanprodukter (max 22 %, t.ex. aperitifer, bl.a. vermouth, bitter, sherry)
 • 90 liter vin, varav 60 liter får vara mousserande vin (inkl. long drink-drycker och cider som tillverkats genom jäsning och etylalkohol inte har tillsats till produkten.)

Cider och long drink jämställs inte med öl. Drycker i någon av produktgrupperna kan inte heller ersättas med drycker som hör till en annan grupp, om du inte alls för in drycker som hör till en viss produktgrupp.

Vad är eget bruk?

Alkohol och tobak anses vara för eget bruk om du under din resa har skaffat produkterna från ett annat EU-land åt dig själv och om du själv transporterar produkterna till Finland.


Eget bruk är

 • personligt bruk
 • familjens bruk
 • gåvor.

Om du ger införd alkohol eller tobak till någon annan mot ersättning – till exempel mot betalning eller arbetsprestation – betraktas införseln som kommersiell, och då ska du betala punktskatterna.

Exempel: Brudens kusin, som bjudits till bröllopet, får inte föra in alkohol skattefritt till bröllopet.
Ett talkogäng kan inte få införd alkohol som belöning.
Om alkohol förs in för ett arbetslag är det inte fråga om eget bruk.
Om alkohol har förts in för att konsumeras på en firmafest handlar det alltid om kommersiell införsel som är skattepliktig.

Hur mycket tobaksprodukter får en resande föra in skattefritt från en resa?

Du kan skattefritt föra in tobak för ditt eget bruk, när du har produkterna med dig i samma transportmedel som du själv anländer till Finland med. Observera dock att tobaksprodukterna ska ha varningstexter på finska och svenska om att produkterna är skadliga. Om varningsmarkeringarna saknas får du föra in produkter endast begränsat.

Läs mer om resandeinförsel av tobaksprodukter och dess begränsningar. (Tullen)

Vanliga frågor

Som familjemedlemmar räknas alla personer som bor på samma adress och hör till samma hushåll.
Om släktingar i rakt nedstigande och uppstigande led (föräldrar, barn, mor- och farföräldrar) för in alkohol till varandra som gåva för stora familjefester (t.ex. bröllop, födelsedag och andra bemärkelsedagar) anses det vara införsel för eget bruk, även om släktingarna inte bor på samma adress och hör till samma hushåll.

En gåva är sporadisk och överlåts helt utan ersättning. Om du får en ersättning för alkoholen är det inte längre fråga om en gåva.
Gåvor kan ges endast till privatpersoner. Gåvor får inte ges i representations- eller marknadsföringssyfte.
Kom dock ihåg att kontrollera om du måste betala gåvoskatt.

För att kunna föra in alkohol skattefritt måste du själv bära eller flytta produkterna i land när du går i land i Finland. Det spelar ingen roll hur du har skaffat produkterna (t.ex. pre-order, inköp på en butik ombord, anskaffning från en annan medlemsstat). Läs mer: Alkoholprodukter som medförs av privatpersoner från ett annat EU-land – egentransport

Kommersiell införsel är om du överlåter produkter till någon annan och får något vederlag, till exempel pengar. Införseln är kommersiell även om du överlåter produkten till någon annan till samma pris som du själv har betalat för produkten.

Införsel av alkohol och tobak från ett land utanför EU

Tullen har hand om beskattningen om du för in alkohol eller tobak till Finland

 • från ett land utanför EU
 • från Åland
 • via Åland
 • från Kanarieöarna.

Om du till exempel reser från Tyskland till Åland, läs Tullens anvisningar för resande.