Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Allmän och begränsad skattskyldighet för privatpersoner i Finland

En person kan vara antingen allmänt eller begränsat skattskyldig i Finland.

Vad innebär allmän skattskyldighet?

Du är allmänt skattskyldig i Finland om någondera av följande påståenden beskriver din situation:

  • Du bor i Finland. Du har alltså en egentlig bostad i Finland som är ditt hem.
  • Du har ingen egentlig bostad i Finland men du vistas i Finland i över 6 månader utan avbrott. Vistelsen anses vara kontinuerlig även om du tillfälligt är borta från Finland. Det har ingen betydelse varför du vistas i Finland.

När du är allmänt skattskyldig betalar du skatt till Finland på alla de inkomster som du får i Finland och utomlands.

Om du exempelvis arbetar och får lön i Finland behöver du ett skattekort. Läs närmare anvisningar på sidan Arbeta i Finland.

Om du är utländsk medborgare upphör din allmänna skattskyldighet i Finland i regel genast när du flyttar bort från Finland.

Vad innebär begränsad skattskyldighet?

Du är begränsat skattskyldig om båda punkterna gäller dig

  • Du har inte en stadigvarande bostad eller ett hem i Finland.
  • Du vistas i Finland i högst 6 månader.

Du är också begränsat skattskyldig om du vistas i Finland i exakt 6 månader.

Som begränsat skattskyldig betalar du skatt till Finland endast på de inkomster som du får från Finland.

Skatteavtalen kan påverka din beskattning

Om du är skattskyldig också i något annat land än Finland kan skatteavtalen mellan Finland och övriga länder påverka

  • hur dina inkomster beskattas
  • vilket land betraktas som din hemviststat.

Skatteavtalen

Undanröjande av dubbelbeskattning av utlandsinkomster för en privatperson

Beskattning utomlands i strid med skatteavtalet

Sidan har senast uppdaterats 10.3.2021