Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Vanliga frågor om beställning av alkohol på nätet

Skatteförvaltningen och Tullen har övervakat näthandel med alkohol skärpt från november 2022 till utgången av december 2023. Läs mer: Den skärpta övervakningen stoppade mer än 410 000 liter alkohol som beställts via nätet och för vilka punktskatterna var obetalade

Enligt skattelagstiftningen får alkohol beställas från utländska webbutiker men man ska sköta skatteförpliktelserna i anslutning till det.  

Ansvaret för betalningen av skatterna beror på hur transporten av beställningen har arrangerats. 

Om en utländsk webbutik säljer alkohol och arrangerar transporten av produkterna till Finland eller deltar i att arrangera transporten är det fråga om distansförsäljning och säljaren är då skyldig att betala skatterna. Säljaren svarar också för skatterna då den rekommenderar kunden att använda vissa transportföretag eller annars deltar i transportarrangemangen. Man deltar i att arrangera transporten om det till exempel finns en länk till transportföretagets webbplats i samband med beställningen från webbutiken.

Om kunden däremot beställer alkohol från en utländsk webbutik och själv arrangerar transporten för sin beställning, är det fråga om distansköp och då svarar köparen för skatterna.   

Den skattskyldige, det vill säga antingen säljaren eller köparen ska lämna en förhandsanmälan och ställa garanti för beställningen hos Skatteförvaltningen innan produkterna skickas till Finland. Garantin motsvarar i praktiken punktskattebeloppet.  

Du kan lämna förhandsanmälan och ställa garanti i MinSkatt. Här finns anvisningar för privatpersoner: Skattebelopp och deklarering för alkohol och tobak 

På alkoholinköp från utländska webbutiker ska det betalas två punktskatter: skatt på alkoholdrycker och skatt på dryckesförpackningar. Storleken på skatten på alkoholdrycken fastställs enligt slag av dryck, etylalkoholhalt och mängd. Beloppet av skatten på alkoholdrycker kan uppskattas med räknaren: Punktskatt på alkohol- och alkoholdrycker 

Punktskatten på dryckesförpackningar är 0,51 cent per liter.  


Exempel: En förpackning med 24 burkar (0,33 l) mellanöl (4,6 %) kostar 13,90 euro i en utländsk webbutik. Punktskatten på mellanölen är 13,15 euro och skatten på dryckesförpackningen på drycker som säljs i burkar är 4,03 euro. Punktskatternas andel är sammanlagt 17,18 euro och sålunda blir det skattepliktiga priset på 24 burkar sammanlagt 31,08 euro. 

I en utländsk webbutik kostar 3 liter rött boxvin (12,5 %) 11,90 euro. Alkoholskatten på vinet är 13,68 euro och skatten på dryckesförpackningen 1,53 euro. Punktskatternas andel är sammanlagt 15,21 euro och det skattepliktiga priset på vinboxen sammanlagt 27,11 euro. 

Om alkohol beställts till Åland från en webbutik i ett EU-land, ska produkterna förtullas på Åland och mottagaren ska betala moms och punktskatt på dem. Tullavgift behöver inte betalas för beställningen eftersom Åland hör till EU:s tullunion.  

Enligt Skatteförvaltningens uppskattning har staten förlorat årligen ungefär 80–100 miljoner euro i skatteintäkter på grund av att det inte har betalats skatt på alkoholinköp från utländska webbutiker.  

Även om du har betalat momsen i samband med att du köpte produkten, ska punktskatt enligt EU-lagarna betalas till det land där produkterna frisläpps för konsumtion. Det gör man i alla EU-länder. 

 

Sidan har senast uppdaterats 29.2.2024