Pension från utlandet

Om du bor i Finland och får pension från utlandet, avgör normalt skatteavtalet mellan Finland och källstaten för pensionen hur beskattningen verkställs. Du ska alltid deklarera pension som du får från utlandet i den finländska skattedeklarationen. Pensionen ska även deklareras då Finland inte beskattar den.

Ofta har den utländska pensionen redan beskattats. Skatteavtalet kan medföra att inkomstskatt inte påförs på pension i Finland. Pensionen kan dock höja beskattningen av dina förvärvsinkomster i Finland till följd av progressionen. Till exempel s.k. gamla pensioner från Sverige påverkar beskattningen på detta sätt. Pensionen beskattas inte alltid i ursprungslandet. I så fall beskattar Finland pensionen i normal ordning.

I Finland påförs normalt den försäkrades sjukförsäkringspremie på utländska pensioner. År 2018 är premien 1,53 procent av pensionen.