Pension från utlandet

Om du bor i Finland och får pension från utlandet, avgör i allmänhet skatteavtalet mellan Finland och pensionens källstat hur beskattningen verkställs. Du ska alltid deklarera pension som du får från utlandet i den finländska skattedeklarationen. Pensionen ska även deklareras då Finland inte beskattar den.

Deklarera uppgifterna i MinSkatt

Om du inte deklarerar på nätet ska du deklarera inkomsterna på pappersblankett 16A Utredning av utlandsinkomster, förvärvsinkomster

Så här deklarerar du på pappersblanketter 

Ofta har den utländska pensionen redan beskattats. Skatteavtalet kan medföra att inkomstskatt inte påförs på pension i Finland. Pensionen kan dock höja beskattningen av dina förvärvsinkomster i Finland till följd av progressionen. Till exempel s.k. gamla pensioner från Sverige påverkar beskattningen på detta sätt. Pensionen beskattas inte alltid i ursprungslandet. I så fall beskattar Finland pensionen i normal ordning.

I Finland påförs normalt den försäkrades sjukförsäkringspremie på utländska pensioner. År 2020 är premien 1,65 procent av pensionen.