Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Alkohol- och tobaksprodukter som flyttgods

Alkoholprodukter som flyttgods

När du flyttar från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde, eller från ett område inom EU:s tullområde men utanför skatteområdet ansvarar Tullen för förtullning och beskattning. (www.tulli.fi)

Vid flytt från EU:s tull- och skatteområde (från EU)

Flyttgods är tullfritt och kan levereras direkt till mottagaren. Undantag utgörs av punktskattepliktiga produkter, såsom alkoholdrycker (t.ex. vinkällare). Produkter som flyttaren för med sig för eget bruk i samma fordon som flyttaren anländer till Finland i är skattefria. Samma referensnivåer, bestämmelser och begränsningar gäller för flyttare och resande.

Resandeinförsel av alkohol

För punktskattepliktiga produkter som levereras på annat sätt ska flyttaren i samband med flytten göra en elektronisk punktskattedeklaration till Skatteförvaltningen för betalning av punktskatter.

Punktskattedeklaration

Tobaksprodukter som flyttgods

Vid flytt från EU:s tull- och skatteområde (från EU)

Flyttgods är tullfritt och kan levereras direkt till mottagaren. Tobaksprodukter som medförs från EU som flyttgods är skattefria om du har betalat inköpslandets skatter för dem och tar med dem för eget bruk i samma fordon som du själv anländer till Finland i.

Resandeinförsel av tobaksprodukter

För tobaksprodukter som du inte själv för med dig till Finland ska du i samband med flytten göra en elektronisk punktskattedeklaration till Skatteförvaltningen för betalning av punktskatter.

Punktskattedeklaration

Om du flyttar från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde, eller från ett område inom EU:s tullområde men utanför skatteområdet ansvarar Tullen för förtullning och beskattning. (Tullen)

Mer information om resandeinförsel av tobaksprodukter (Tullen) samt om begränsningar och förbud i samband med import.