Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Alkohol eller tobak som gåva – måste man betala skatt?

Om du får alkohol eller tobak som gåva från EU-området är det varornas mängd och kvalitet som avgör om du måste betala punktskatt. Skatteförvaltningen har ansvaret för punktbeskattningen.

Om du får alkohol eller tobak som gåva från ett land utanför EU eller från ett område som hör till EU:s tullområde men inte till dess skatteområde, ska du lämna in en tulldeklaration för försändelsen. Läs mer om gåvoförsändelser på Tullens webbplats.

Hur mycket alkohol får en resande föra in från EU utan att betala punktskatt?

Om en privatperson skickar alkoholdrycker till dig från ett EU-land behöver du inte betala punktskatt om alkoholen är för ditt eget bruk och du har högst

 • 1 liter starka alkoholdrycker (över 22 %)
 • 3 liter aperitifer (högst 22 %) eller mousserande vin
 • 5 liter milda, icke-mousserande viner
 • 15 liter öl.

Om gåvoförsändelsen är större än de här mängderna måste du betala punktskatt på den överstigande alkoholmängden. Lämna skattedeklarationen och betala punktskatterna senast den 12 dagen i den månad som följer efter den dag då du tog emot produkterna.

Om avsändaren skickar alkoholdryckerna på en gång från ett EU-land till sig själv i Finland och fördelar dryckerna till de olika gåvornas mottagare först i Finland måste hen betala punktskatt på dryckerna.

Hur mycket tobak får man ta emot som gåva från EU utan att betala punktskatt?

Om en privatperson skickar tobak till dig från ett EU-land behöver du inte betala punktskatt om tobaken är för ditt eget bruk och du har högst någon av följande mängder:

 • 300 cigaretter
 • 150 stycken cigariller; vikt per styck högst tre gram
 • 75 stycken cigarrer
 • 400 gram pip- och cigarettobak

Om gåvoförsändelsen är större måste du betala punktskatt på den överstigande mängden. Lämna skattedeklarationen och betala punktskatterna senast den 12 dagen i den månad som följer efter den dag då du tog emot produkterna.

Deklarera och betala skatterna

Anvisningar för deklaration och betalning

Betala skatt på alkoholdrycker enligt tabellen över punktskatter på alkoholdrycker

I punktskatt på dryckesförpackningar betalar du 0,51 euro per liter

Betala tobaksskatt enligt tabellen över punktskatt på tobaksprodukter. 

Observera varningsmärkningarna

Av förpackningen och transporturkunden ska framgå tydligt

 • avsändaren
 • gåvans mottagare
 • produktmängd och kvalitet.

Ytterligare information

Så här definieras begreppet gåvoförsändelse (Tullen)

 

Sidan har senast uppdaterats 5.2.2021