Sökande av ändring i punktbeskattningen – privatpersoner

Du kan ansöka om ändring i ett beslut om punktbeskattning genom att lämna en omprövningsbegäran till skatterättelsenämnden. Kontrollera alltid tidsfristen för ändringssökande den anvisning för sökande av ändring som har bifogats till beskattningsbeslutet.

Så här söker du ändring

Lämna begäran om omprövning av punktbeskattningen i MinSkatt.

Gå till MinSkatt 

Du kan även lämna en begäran om omprövning med en pappersblankett.

> Begäran om omprövning av skatter på eget initiativ (blankett 4015r)

Vad ska en begäran om omprövning innehålla?

En begäran om omprövning kan också formuleras fritt. Om du formulerar den fritt ska du ange dessa uppgifter:

  • Ditt namn och din personbeteckning
  • Det beslut i vilket du söker ändring
  • De punkter i beslutet som din begäran gäller och vilka ändringar du yrkar på
  • De grunder på vilka du söker ändring

Omprövningsbegäran ska undertecknas.

Bilagor till begäran om omprövning

Bifoga till omprövningsbegäran:

  • De dokument som du hänvisar till i din omprövningsbegäran. Handlingar behöver inte bifogas om de redan tidigare har skickats till Skatteförvaltningen.
  • Fullmakten om du gett en annan person fullmakt att lämna omprövningsbegäran på dina vägnar.

Vart ska begäran om omprövning skickas?

Skicka omprövningsbegäran till Skatteförvaltningen till adressen:

Begäran om omprövning av skatter på eget initiativ
PB 650
00052 SKATT

Vid behov kan en begäran om omprövning lämnas till vilket som helst av Skatteförvaltningens kontor.

Skattebyråerna

När ska omprövningsbegäran lämnas?

Kontrollera alltid tidsfristen för ändringssökande i den anvisning för sökande av ändring som har bifogats till beskattningsbeslutet.

Endast en begäran om omprövning som lämnats inom utsatt tid kan prövas

En begäran om omprövning ska vara framme innan kontoret stänger på den sista dagen för ändringssökande. En begäran om omprövning som har anlänt efter den utsatta dagen avvisas utan prövning.

Skatten ska betalas även om ändring har sökts

Du ska betala punktskatten även om du har sökt ändring i beskattningen.

Läs mer:

Sökande av ändring i Skatteförvaltningens beslut