Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Dividender från utlandet

Om du får dividender från utlandet påverkar det beskattningen från vilket land de betalas.

Dividender från partnerstater beskattas så som dividender från Finland

Utländska dividender beskattas på samma sätt som dividender från Finland om de kommer från

  • ett annat land inom Europeiska unionen (EU)
  • ett land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
  • en sådan stat med vilken Finland har ett skatteavtal som gäller dividender.

I dessa fall är alltså:

  • 85 % av dividenden du fått av ett noterat bolag skattepliktig kapitalinkomst medan 15 % är skattefri inkomst
  • på dividend av ett onoterat bolag betalar du kapitalinkomstskatt och/eller förvärvsinkomstskatt enligt det matematiska eller gängse värdet på aktierna

Ingen förskottsinnehållning verkställs på dividenden av ett utländskt bolag. Beroende på skatteavtalet kan bolaget ta ut källskatten.

Exempel: Under skatteåret 2023 får Jakob 100 000 euro i dividender av ett engelskt bolag som inte är börsnoterat. Det matematiskt värdet på aktierna är 800 000 euro 31.12.2022. Under år 2023 har Jakob inte fått dividender från några andra onoterade bolag.
Dividend 100 000    
Det matematiska värdet på aktierna 800 000    
Jakobs kapitalinkomstdividend 64 000 Jakobs dividendinkomst som ska beskattas som kapitalinkomst 16 000
Jakobs förvärvsinkomstdividend 36 000 Jakobs dividendinkomst som ska beskattas som förvärvsinkomst 27 000

Som kapitalinkomstdividend betraktas en avkastning på 8 % av det matematiska värdet på aktierna (800 000 * 8 % = 64 000).

Kapitalinkomstdividendens belopp understiger 150 000 euro och sålunda är 25 % (16 000 euro) av den skattepliktig kapitalinkomst. Då är 75 %, det vill säga 48 000 euro, skattefri inkomst.

Resten av dividenden utgör förvärvsinkomstdividend 100 000 – 64 000 = 36 000 euro. Av förvärvsinkomstdividenden utgör 75 % (27 000 euro) skattepliktig förvärvsinkomst och 25 % (9 000 euro) skattefri inkomst.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024