Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Ränteinkomster från utlandet

Ränteinkomster som du får från utlandet är i regel skattepliktiga i Finland på samma sätt som ränteinkomster från Finland. Det tas i regel ut källskatt på utländska räntor utomlands. Den avräknas från den finländska skatten.

Ränteinkomster är kapitalinkomster i beskattningen i Finland. Den finska skattesatsen på utländska räntor är 30 %. För kapitalinkomster som överskrider 30 000 euro är skattesatsen 34 %.

Lämna skattedeklarationen i MinSkatt

Utländsk skatt avräknas från den finländska skatten

Ofta kan även källstaten för en ränta ta ut skatt på ränteinkomst enligt en viss procent (t.ex. 15 %) med stöd av ett skatteavtal. Den skatteavtalsenliga utländska skatten avräknas i Finland från den skatt som Finland påför för samma inkomst. Den skatt som du har betalat utomlands kan avräknas endast upp till det skattebelopp som du skulle betala för inkomsten i Finland efter avdrag av kostnader och eventuella låneräntor från inkomsten.

Ibland leder t.ex. ett avdrag av räntor på bostadslån till att det inte längre återstår kapitalinkomster som kan beskattas. I så fall påför Finland inte någon skatt, från vilken den utländska skatten kan avräknas. I en sådan situation kan du dra av den utländska skatten under de fem följande åren.

Om du har lyft ett lån för att förvärva ränteinkomst kan du dra av låneräntorna som räntor på skuld för inkomstens förvärvande i den finländska beskattningen.

Om du har ränteinkomster från utlandet, är det möjligt att du utomlands ska uppvisa ett intyg över att du bor i Finland och därför har rätt till den lägre källskattesats som har överenskommits i skatteavtalet. Detta intyg får du från de finländska skattebyråerna.

Kom ihåg att deklarera inkomsterna i den finska skattedeklarationen

Deklarera utländska ränteinkomster i den finska skattedeklarationen. Du kan deklarera räntorna antingen i MinSkatt eller på blankett 16B Utredning av utlandsinkomster (kapitalinkomster) i punkten Övriga utländska kapitalinkomster (Ränta från ett annat EU-land eller Ränta från utanför EU).

Om inkomstens källstat har tagit ut för mycket skatt

Om källstaten för inkomsten har tagit ut en högre skatt än vad som har avtalats i skatteavtalet, avräknas inte den överbetalade skatten i den finländska beskattningen. Du ska ansöka om återbäring av den överbetalade skatten från källstaten med en blankett som denna stat tillhandahåller. Vanligtvis får du blanketten av den som har betalat inkomsten. Om du ska bifoga ett hemvistintyg av den finländska skattemyndigheten till ansökan kan du be om intyget hos din egen skattebyrå.

Exempel: En pensionär som har flyttat tillbaka till Finland från Sverige har en deposition på en bank i Sverige. Det har tagits ut skatt på ränteinkomsten i Sverige.

Skatten kan inte avräknas i Finland eftersom en ränteinkomst enligt det nordiska skatteavtalet endast beskattas i personens hemviststat. Pensionären ska från Sverige ansöka om återbäring av den skatt som tagits ut på räntan.

Felaktig beskattning i källstaten beror oftast på att inkomsttagaren inte för betalaren har visat upp en tillräcklig utredning av sin hemviststat.

Sidan har senast uppdaterats 2.1.2023