Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Försäljning av en bostad som är belägen utomlands

Beskattningen av en försäljningsvinst eller -förlust beror på i vilken utländsk stat bostaden är belägen. Om du bor i Finland ska du betala skatt till Finland för alla dina inkomster, även för dina utlandsinkomster. Du ska i regel betala skatt på en vinst även till den stat där inkomsten har uppkommit. Dubbelbeskattningen undanröjs i Finland.

Deklarera försäljningen i MinSkatt

Dubbelbeskattningen kan undanröjas antingen med avräknings- eller undantagandemetoden. Innehållet i skatteavtalet mellan den stat där bostaden är belägen och Finland om att undanröja dubbelbeskattningen avgör vilken metod som används.

Om bostaden finns exempelvis i ett annat nordiskt land eller Spanien används avräkningsmetoden. Skatteförvaltningen i Finland påför skattesatsen för kapitalinkomster enligt 30 % på de försäljningsvinster som understiger 30 000 euro. På försäljningsvinster som överskrider 30 000 euro är skattesatsen 34 %.  Den skatt som har betalats utomlands avräknas i Finland från skatten på försäljningsvinsten.

Skatteavtalen med Frankrike och Egypten förutsätter att dubbelbeskattningen undanröjs med undantagandemetoden.

Läs mer om hur dubbelbeskattningen av inkomsterna undanröjs för en privatperson.

Deklarera försäljningsvinster och -förluster i den finländska skattedeklarationen

En försäljningsvinst på egendom som finns utomlands beräknas på samma sätt som en försäljningsvinst i Finland. Om du har ägt bostaden som finns utomlands i minst 2 år och samtidigt använt bostaden som din stadigvarande bostad utan avbrott i minst 2 år är försäljningen av bostaden skattefri i Finland.

Om du har försäljningsvinster eller -förluster från utlandet:

Du är bosatt i Spanien eller Portugal och säljer en aktielägenhet 

Från och med 2019 beskattade Finland också överlåtelsevinster som personer bosatta i Spanien eller Portugal får från sina aktielägenheter i Finland.

Om du får överlåtelsevinst från Finland ska du ansöka om förskottsskatt.

Läs mer om du får pension från Finland och

Sidan har senast uppdaterats 30.8.2022