Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Betala skatt på inkomsterna av dina placeringar

Du ska själv ta hand om att betala skatten på försäljningsvinster av dina placeringar, såsom aktier och fondandelar. Betala skatt på dina aktier när du säljer dem.

Beträffande dividendinkomst, avkastningsandelar av placeringsfonder och avkastning av ett aktiesparkonto verkställer utbetalaren eller banken förskottsinnehållningarna och betalar dem till Skatteförvaltningen. Du behöver alltså inte ta hand om att betala skatten själv.

Betala själv skatten på försäljningsvinsten av aktier

Du ska betala kapitalinkomstskatt på den vinst du fått av försäljningen av dina placeringar.

Skattesats för kapitalinkomst

Skattesats för kapitalinkomst
upp till 30 000 euro 30 %
delen som överskrider 30 000 euro 34 %

Du kan betala skatten på försäljningsvinsten som förskottsskatt eller som tilläggsförskott.

Betala skatten som förskottsskatt

Betala i första hand skatten på försäljningsvinsten av dina placeringar som förskottsskatt. Beloppet på förskottsskatten baserar sig på en uppskattning av dina beskattningsbara inkomster under skatteåret. Om du betalar tillräckligt med förskottsskatt behöver du inte betala kvarskatt.

Du kan ansöka om förskottsskatt på något av följande sätt:

  • i MinSkatt
  • på blankett 5010 (Ansökan om skattekort och förskottsskatt)
  • genom att ringa servicenumret för skattekort 029 497 001

Så här ansöker du om förskottsskatt i MinSkatt

Du får beslutet om förskottsskatt till MinSkatt och per post. Om du har tagit i bruk elektronisk kommunikation med myndigheterna på adressen suomi.fi/meddelanden får du ett e-postmeddelande till den e-postadress som du angivit när beslutet om förskottsskatt är i MinSkatt. I beslutet finns det uppgifter om hur skatten ska betalas. Du kan betala förskottsskatten antingen i MinSkatt, i din nätbank, som e-faktura eller direktbetalning.

Ansök om och betala skatten som tilläggsförskott

Om du inte har ansökt om eller har betalat för lite förskottsskatt kan du ansöka om tilläggsförskott. Tilläggsförskott kan ansökas från december under skatteåret fram till att beskattningen slutförs. Efter att du ansökt får du ett beslut om förskottsuppbörd med giroblankett. Om förfallodagen för tilläggsförskottet är i januari kan du betala skatten utan dröjsmålspåföljder.

Se anvisningar: Så här ansöker och betalar du tilläggsförskott.

När du ansöker om och betalar tillräckligt med tilläggsförskott behöver du inte betala kvarskatt. Du kan ansöka om tilläggsförskott på något av följande sätt:

  • i MinSkatt
  • genom att ringa servicenumret för skattekort 029 497 001
  • på blankett 5010 (Ansökan om skattekort och förskottsskatt).

Så här ansöker du om tilläggsförskott i MinSkatt

Efter att du ansökt om tilläggsförskott skickar Skatteförvaltningen dig ett beslut om tilläggsförskott med uppgifterna för betalningen. Du kan betala tilläggsförskottet exempelvis via MinSkatt eller i din nätbank.
Du kan också senare ansöka om tilläggsförskott bara du gör det innan din beskattning slutförs. Du ser dagen då din beskattning slutförs i det beskattningsbeslut som du fått. Observera dock att du måste betala nedsatt dröjsmålsränta på tilläggsförskottet från ingången av februari fram till förfallodagen för kvarskatten eller tilläggsförskottet.
Du ser beloppet på den nedsatta dröjsmålsräntan i MinSkatt eller på ditt beskattningsbeslut på papper.

Exempel: Jaana säljer aktier för ett värde på 20 000 euron i december 2022. Hon får 5 000 euro i försäljningsvinst av aktierna. Jaana ska betala kapitalinkomstskatt på försäljningsvinsten 5 000 euro x 30 % = 1 500 euro.
Det lönar sig för Jaana att ansöka om tilläggsförskott och betala det i januari 2023. På detta sätt undviker hon kvarskatt och ränta.
Se anvisningar.
Slutdatumet för Jaanas beskattning är först i slutet av juni 2023 så om hon vill kan hon ansöka om och betala tilläggsförskott tills det. Från och med ingången av februari 2023 måste hon dock betala nedsatt dröjsmålsränta på tilläggsförskottet.

Utbetalaren av dividend eller avkastningsandel verkställer förskottsinnehållningen

Innan bolaget betalar ut dividenden eller avkastningsandelen i en placeringsfond till dig verkställer bolaget förskottsinnehållningen på den. Bolaget betalar även förskottsinnehållningen till Skatteförvaltningen. Då behöver du inte ta hand om att betala skatten på eget initiativ.

Förskottsinnehållningssatserna på dividender och avkastningsandelar i placeringsfonder
Den förskottsinnehållning på dividend som du fått av ett noterat bolag, det vill säga ett börsbolag
Läs mer om beskattningen av dividender av noterade bolag.
25,5 %
Den förskottsinnehållning på dividend som du fått av ett onoterat bolag, det vill säga annat an börsbolag, om dividenden är högst 150 000 euro
Läs mer om beskattningen av dividender av onoterade bolag.
7,5 %
Den förskottsinnehållning på dividend som du fått av ett onoterat bolag, det vill säga annat än börsbolag, om dividenden är högst 150 000 euro. Förskottsinnehållningen på den del som överstiger 150 000 euro.
Läs mer om beskattningen av dividender av onoterade bolag.
28 %
Förskottsinnehållningen på avkastningsandelen av en placeringsfond
Läs mer om beskattningen av dividender av onoterade bolag.
30 %

En utländsk utbetalare verkställer inte förskottsinnehållningen men kan ta ut källskatt.

Också beträffande ett aktiesparkonto verkställs skatten som förskottsinnehållning

Beträffande ett aktiesparkonto tar banken eller en annan tjänsteleverantör hand om förskottsinnehållningen. Det sker först när du tar ut pengar från ditt aktiesparkonto. Förskottsinnehållningssatsen på avkastningen av ett aktiesparkonto är 30 %. Läs mer om beskattningen av ett aktiesparkonto.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023