Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Dividender av noterade bolag

Ett listat bolag, det vill säga ett offentligt noterat bolag, är det samma som ett börsbolag. Aktier i ett noterat bolag är alltså objekt för offentlig handel i börsen.

En del av dividenden är skattepliktig, en del skattefri inkomst

När du får dividend från ett noterat bolag är

  • 85 % av dividenden skattepliktig kapitalinkomst, det vill säga dividendinkomst
  • 15 % av dividenden skattefri inkomst.

Skattesats för kapitalinkomst

Skattesats för kapitalinkomst
upp till 30 000 euro 30 %
delen som överskrider 30 000 euro 34 %

Betalningen av skatten sker i praktiken så att det bolag som betalar ut dividenden gör en förskottsinnehållning på 25,5 % på totalbeloppet av dividenden före utbetalningen till dig. Bolaget betalar även förskottsinnehållningen till Skatteförvaltningen.

Att äga börsaktier orsakar ofta utgifter för förvärvande av vinst, såsom arvoden för förmögenhetsförvaltning. De dras av den skattepliktiga dividendinkomsten och då minskar beloppet av dina beskattningsbara kapitalinkomster. Först avdras dock en självriskandel på 50 euro från inkomsterna.

Exempel: Alex har placerat i börsaktier. År 2022 får han 10 000 euro i dividend av dem och har inga andra inkomster under samma år. Han har betalat ett arvode för förmögenhetsförvaltning på 110 euro som hör till utgifterna för förvärvande av vinster.

Beloppet av beskattningsbar kapitalinkomst för Alex beräknas på följande sätt:
8 500 € (skattepliktig dividendinkomst 10 000 € x 85 %)
− 60 € (arvode för förmögenhetsförvaltning 110 € − självriskandelen 50 €)
= 8 440 € (beskattningsbar kapitalinkomst).
Alex betalar skatt på sina kapitalinkomster 8 440 € x 30 % = 2 532 €.
Förskottsinnehållningen som det dividendutbetalande bolaget gjort är 10 000 € × 25,5% = 2 550 €.
Alex får på basis av dividendinkomsterna 18 euro (2 550 € - 2 532 €) i skatteåterbäring.

Kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen

Kontrollera att dina dividendinkomster visas och är rätt i den förhandsifyllda skattedeklarationen som du får på våren. Ange de uppgifter som saknas och korrigera felaktiga uppgifter. Dividendutbetalaren har verkställt förskottsinnehållningen och anmält uppgifterna till Skatteförvaltningen.

Så här deklarerar du dina dividendinkomster till Skatteförvaltningen

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023