Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Med tilläggsförskott kompletterar du skattebeloppet efter skatteårets utgång

Om förskottsinnehållningen eller förskottsskatten som du betalat under skatteåret inte räcker till för att täcka skatteårets skatter måste du betala den återstående delen som kvarskatt i samband med den slutliga beskattningen. Om du vill betala den resterande delen redan tidigare, ska du ansöka om tilläggsförskott. Genom att betala tilläggsförskott kan du minska kvarskatte- och räntebeloppet.

För personkunder (privatpersoner, firmaföretagare) är det minsta möjliga tilläggsförskottet 170 euro. För samfund är det minsta tilläggsförskottet 500 euro. Belopp som är mindre än detta ska betalas som kvarskatt i samband med den slutliga beskattningen.

När kan tilläggsförskott betalas?

Du kan ansöka om tilläggsförskott först efter att skatteåret har gått ut. Under skatteåret kan du inte komplettera skatterna med tilläggsförskott utan du ska ansöka om förskottsskatt eller ändring av förskottsskatten.

För personkunder är ett skatteår detsamma som ett kalenderår. Personkunder kan betala tilläggsförskott utan nedsatt dröjsmålsränta fram till slutet av januari.

Om förfallodagen för tilläggsförskottet är efter denna tidpunkt beräknas nedsatta dröjsmålsräntan på tilläggsförskottet. Läs mer om nedsatt dröjsmålsränta.

Om en firmaföretagare har en annan räkenskapsperiod än ett kalenderår, omfattar skatteåret alla de räkenskapsperioder som går ut under kalenderåret.

 

För samfundskunder är skatteåret i regel en räkenskapsperiod. Om räkenskapsperioden inte är ett kalenderår, bestäms skatteåret enligt den dag då räkenskapsperioden går ut. Till skatteåret hör alla de räkenskapsperioder som går ut under kalenderåret. Samfundskunder kan betala tilläggsförskott utan nedsatt dröjsmålsränta under en månad efter att skatteåret gått ut.

Om förfallodagen för tilläggsförskottet är efter denna tidpunkt beräknas nedsatta dröjsmålsräntan på tilläggsförskottet. Läs mer om nedsatt dröjsmålsränta.

Så här ansöker och betalar du tilläggsförskott

Ansökan om tilläggsförskott ska lämnas innan tilläggsförskottet betalas för att betalningen ska hänföras till rätt skatt.

Samfundskund (aktiebolag)

Privatpersoner: Gör så här om du inte vill betala nedsatt dröjsmålsränta

Välj något av följande alternativ:

Alternativ 1: Du använder MinSkatt

  • Ansök om tilläggsförskott i MinSkatt
  • Du kan ansöka om och betala tilläggsförskott utan nedsatt dröjsmålsränta till och med den 31 januari 2022.
  • Du kan ansöka om och betala tilläggsförskott ända tills din beskattning för skatteåret 2021 slutförs. Om förfallodagen för att betala tilläggsförskottet infaller efter den 31 januari beräknas det nedsatt dröjsmålsränta på det. Läs mer om nedsatt dröjsmålsränta
  • Du kan själv välja förfallodagen.
  • Om du ansöker om tilläggsförskott till ett visst belopp får du beslutet och betalningsuppgifterna genast i MinSkatt.

Alternativ 2: Du ringer ett servicenummer

  • Ring tfn 029 497 001 /skattekort och förskottsskatt (msa/lna).
  • Du kan ansöka om och betala tilläggsförskott utan nedsatt dröjsmålsränta till och med den 31 januari 2022.
  • Du kan ansöka om och betala tilläggsförskott ända tills din beskattning för skatteåret 2021 slutförs. Om förfallodagen för att betala tilläggsförskottet infaller efter den 31 januari beräknas det nedsatt dröjsmålsränta på det. Läs mer om nedsatt dröjsmålsränta
  • Du kan själv välja förfallodagen.
  • Om du ansöker om tilläggsförskott till ett visst belopp får du beslutet och betalningsuppgifterna genast i MinSkatt.

Alternativ 3: Du ansöker på papper

Observera! Om du väljer månadens sista dag som förfallodag för tilläggsförskottet använder Skatteförvaltningen de inbetalningar eller återbäringar som inte tidigare har använts till övriga skatter till att betala tilläggsförskottet i slutet av månaden.

Exempel:  Ditt företag betalar 1 000 euro i moms för mars. Förfallodagen för momsen för mars är den 12 maj men du betalar momsen redan den 20 april. Betalningen kan dock ännu inte användas till momsen för mars, eftersom den ännu inte har förfallit till betalning. Betalningen väntar alltså på förfallodagen.

I april kompletterar du ditt företags inkomstskatt med ett tilläggsförskott på 1 500 euro. Du väljer den 30 april som förfallodag för betalningen. Det tar 1–2 dagar att förmedla betalningen till Skatteförvaltningen, varför betalningen inte hinner fram under samma dag. Inbetalningen på 1 000 euro som du betalade den 20 april används därför till tilläggsförskottet den 30 april. Du ska alltså betala momsen för mars på nytt.

När inbetalningen på 1 500 euro kommer till Skatteförvaltningen används 500 euro av den till den återstående delen av tilläggsförskottet. En del används till den nedsatta dröjsmålsräntan som har beräknats för tiden 1.2–30.4. Det återstående beloppet används till övriga inkomstskatter. Om det inte finns några, får du beloppet som återbäring.

Vanliga frågor

Räntan på tilläggsförskott och kvarskatt beräknas på olika sätt. Från den nedsatta dröjsmålsräntan som beräknas på kvarskatt avdras 20 euro, dock högst räntebeloppet. Avdraget görs inte från nedsatt dröjsmålsränta som påförs för tilläggsförskott. Om skatten är högst 1 200 euro kan det vara förmånligare att betala skatten i form av kvarskatt. 

Exempel 1: Det är förmånligare att betala tilläggsförskott

De förskottsskatter och förskottsinnehållningar som du betalat under året räcker inte till för att täcka hela årets inkomstskatt. Du får ett beskattningsbeslut med 10 000 euro kvarskatt att betala. Eftersom din beskattning slutförs i juni beräknas nedsatt dröjsmålsränta på kvarskatten från och med den 1 februari. Räntan beräknas fram till förfallodagen för kvarskattens första rat som är den 1 augusti. Den nedsatta dröjsmålsräntan är 10 000 euro x 182 dagar x 2 %/365 = 99,73 euro. Från den nedsatta dröjsmålsräntan på kvarskatt dras av 20 euro, varför det återstår sammanlagt 10 079,73 euro att betala.

Om du ansöker om tilläggsförskott på 10 000 euro i stället för kvarskatt till exempel för förfallodagen den 1 april, beräknas på tilläggsförskottet nedsatt dröjsmålsränta på 10 000 euro x 60 dagar x 2 %/365 = 32,88 euro. Du kan helt undvika nedsatt dröjsmålsränta om du betalar hela den inkomstskatt som behövs antingen under skatteåret eller inom en månad därefter.

Exempel 2: Det är förmånligare att vänta på kvarskatt

Du får ett beskattningsbeslut med 1 000 euro kvarskatt att betala. Eftersom din beskattning slutförs i juni beräknas nedsatt dröjsmålsränta på kvarskatten från och med den 1 februari. Räntan beräknas fram till förfallodagen för kvarskattens första rat som är den 1 augusti. Den nedsatta dröjsmålsräntan skulle vara 1 000 euro x 182 dagar x 2 %/365 = 9,97 euro. Eftersom räntan är under 20 euro behöver den dock inte betalas. Den slutliga kvarskatten är 1 000 euro.

Om du i stället för kvarskatt ansöker om tilläggsförskott för förfallodagen den 1 juni, beräknas nedsatt dröjsmålsränta på tilläggsförskottet från och med den 1 februari. Räntan beräknas fram till förfallodagen för tilläggsförskottet. Räntan är 1 000 euro x 121 dagar x 2 %/365 = 6,63 euro. Du måste betala sammanlagt 1 006,63 euro. Dessutom måste du betala beloppet tidigare än om du hade väntat på förfallodagen för kvarskatten.

Om du betalar med referensnumret för inkomstskatten utan att ha ansökt om det, används din betalning till dina inkomstskatterater (förskottsskatt och kvarskatt) enligt förfallodagarna i ordning från den äldsta till den nyaste.

Om du inte har inkomstskatt som förfallit till betalning, används betalningen till dina andra förfallna skatter. Om du inte har andra förfallna skatter, återbärs skatten på det bankkonto som du anmält om du inte har skulder i utsökning.

Om du betalar tilläggsförskottet med referensnumret för skatter på eget initiativ kan du ansöka om återbäring av betalningen i MinSkatt: Välj fliken Funktioner och sedan i punkten Återbäringsansökningar länken Ansökan om återbäring, skatter på eget initiativ. Innan din betalning återbärs kan den användas till dina förfallna skatter eller till dina skulder som är i utsökning.