Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Arvsbeskattningsbeslut – alla arvingar får ett eget beslut om skatt

Behandlingen av bouppteckningen tar i genomsnitt 6–12 månader hos Skatteförvaltningen. Observera att det handlar om en genomsnittlig behandlingstid. Detaljerna i fallet påverkar och det går också att få beslutet snabbare eller så kan det också ta längre tid. Mer information om de genomsnittliga behandlingstiderna

När bouppteckningen har behandlats får varje arvinge ett eget beskattningsbeslut där beloppet av arvsskatten har antecknats.

I beskattningsbeslutet ser du om det värde på egendomen och de avdrag som antecknats i bouppteckningshandlingen har godkänts som grund för arvsbeskattningen.

Om ingen alls arvsskatt påförs kan vi skicka beslutet endast till ombudet.

Om du har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden får du arvsbeskattningsbeslutet endast i MinSkatt. Om inte, så får du beslutet också per post.

Det är bra att spara beskattningsbeslutet

Förvara beskattningsbeslutet med bouppteckningshandlingen.

Du kan senare behöva det arvsbeskattningsvärde som antecknats i beslutet, till exempel om du säljer egendom som du har ärvt. Beskattningsvärdet används som den ärvda egendomens anskaffningspris i beräkningen av överlåtelsevinsten eller överlåtelseförlusten.

Har du blivit av med beskattningsbeslutet?

Om du behöver beskattningsbeslutet men du inte hittar det

  • finns beskattningsbeslutet i MinSkatt (från och med november 2019)
  • kan du beställa en kopia av ditt beskattningsbeslut per telefon, elektroniskt eller med en pappersblankett.

Så här hittar du beskattningsbeslutet i MinSkatt

Skatteförvaltningens servicenummer

Läs anvisningarna till enskilda begäranden om handlingar

Sidan har senast uppdaterats 6.5.2024