Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Varför har fastighetsskatten stigit även om jag själv inte har ändrat några fastighetsuppgifter?

Fastighetsskatten kan stiga exempelvis om

  • kommunen har granskat och korrigerat uppgifterna om byggnaderna inom sitt område och anmält ändringarna till Skatteförvaltningen
  • kommunen har höjt fastighetsskattesatsen
  • Skatteförvaltningen har korrigerat felaktiga uppgifter om marken, exempelvis uppgifter i tomtplanen eller andra egenskaper
  • byggnadskostnadsindexet har gått upp.

År 2024 höjdes den nedre gränsen för fastighetsskattesatsen för mark från 0,93 procent till 1,30 procent till följd av en lagändring. Därför har fastighetsskatten för mark stigit i flera kommuner.

Att byggnadskostnadsindexet gått upp betyder att det har blivit dyrare att bygga. Uppgången av byggnadskostnadsindexet höjer också det återanskaffningsvärde på byggnader på vilket fastighetsskatten på byggnader grundar sig. Värdena som används i fastighetsbeskattningen för 2024 har stigit med 2,1 procent från föregående år.

Läs mer om fastighetsskattesatserna

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024