Fastighetsbeskattningsbeslut

Fastighetsbeskattningsbesluten finns i MinSkatt senast den 16 mars och per post inom mars.

Fastighetsbeskattningsbeslutet innehåller

  • en utredning av fastighetsuppgifterna
  • en beräkning av fastighetsskatten
  • betalningsuppgifterna för fastighetsskatten
  • det personliga slutdatumet för fastighetsbeskattningen.

Granska fastighetsbeskattningsbeslutet i MinSkatt

Läs anvisningen: Så här hittar du beskattningsbeslut, beskattningsintyg och brev i MinSkatt

När du får fastighetsbeskattningsbeslutet ska du kontrollera att uppgifterna stämmer. 

I vissa fall får du före fastighetsbeskattningsbeslutet en utredning av de fastighetsuppgifter som utgör grunden för fastighetsbeskattningen.

Förfallodagarna för fastighetsskatten kan ändras

För de flesta kunder infaller förfallodagarna för fastighetsskatten 8.8.2022 och 6.10.2022. Dina egna förfallodagar framgår av fastighetsbeskattningsbeslutet. Om du korrigerar fastighetsbeskattningsbeslutet kan förfallodagarna för fastighetsskatten flyttas framåt i tiden.

Om du korrigerar uppgifter i fastighetsskattedeklarationen får du ett nytt fastighetsbeskattningsbeslut. Även förfallodagarna för fastighetsskatten flyttas då sannolikt framåt. De nya förfallodagarna ser du i det nya fastighetsbeskattningsbeslutet.

Om du inte korrigerar fastighetsbeskattningsbeslutet gäller det fastighetsbeskattningsbeslut och de förfallodagar för fastighetsskatt som du fick på våren.

Vanliga frågor

Du får inte ett nytt fastighetsbeskattningsbeslut. Åkern hör till sådan mark som inte är fastighetsskattepliktig. Av denna orsak visas inte åkern i fastighetsbeskattningsbeslutet.