Coronavirussituationen: Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt. Följ upp våra samlade nyheter som uppdateras. Anvisningar för företagare bland annat om förskottsskatt och betalningsarrangemang.

Fastighetsbeskattningsbeslut

Fastighetsbeskattningsbesluten finns nu i MinSkatt och per post inom mars.

Fastighetsbeskattningsbeslutet innehåller

  • en utredning av fastighetsuppgifterna
  • en beräkning av fastighetsskatten
  • betalningsuppgifterna för fastighetsskatten
  • det personliga slutdatumet för fastighetsbeskattningen.

Granska fastighetsbeskattningsbeslutet i MinSkatt

När du får fastighetsbeskattningsbeslutet ska du kontrollera att uppgifterna stämmer. 

I vissa fall får du före fastighetsbeskattningsbeslutet en utredning av de fastighetsuppgifter som utgör grunden för fastighetsbeskattningen.

Förfallodagarna för fastighetsskatten kan ändras

För de flesta kunder infaller förfallodagarna för fastighetsskatten 6.8.2020 och 6.10.2020. Dina egna förfallodagar framgår av fastighetsbeskattningsbeslutet. Om du korrigerar fastighetsbeskattningsbeslutet kan förfallodagarna för fastighetsskatten flyttas framåt i tiden.

Om du korrigerar uppgifter i fastighetsskattedeklarationen får du ett nytt fastighetsbeskattningsbeslut. Även förfallodagarna för fastighetsskatten flyttas då sannolikt framåt. De nya förfallodagarna ser du i det nya fastighetsbeskattningsbeslutet.

Om du inte korrigerar fastighetsbeskattningsbeslutet gäller det fastighetsbeskattningsbeslut och de förfallodagar för fastighetsskatt som du fick på våren.