Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Miksi kiinteistövero on noussut, vaikka en ole itse muuttanut kiinteistön tietoja?

Kiinteistövero voi nousta esimerkiksi, jos

  • kunta on tarkistanut ja korjannut alueellaan olevien rakennusten tietoja ja ilmoittanut muutoksista Verohallinnolle
  • kunta on korottanut kiinteistöveroprosenttia
  • Verohallinto on korjannut maapohjan virheellisiä tietoja, esimerkiksi tontin kaavatietoja tai muita ominaisuuksia
  • rakennuskustannusindeksi on noussut.

Vuonna 2024 lakimuutos nosti maapohjien kiinteistöveroprosentin alarajaa 0,93 prosentista 1,30 prosenttiin. Sen takia maapohjan kiinteistövero on noussut useassa kunnassa.

Rakennuskustannusindeksin nousu tarkoittaa, että rakentaminen on kallistunut. Rakennuskustannusindeksin nousu nostaa myös rakennusten jälleenhankinta-arvoja, joihin rakennusten kiinteistövero perustuu. Vuoden 2024 kiinteistöverotuksessa käytettävät arvot ovat nousseet edellisestä vuodesta 2,1 prosenttia.

Lue lisää kiinteistöveroprosenteista

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024