Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Disponent: upprätthållande av lägenhetsuppgifter och delägarens intyg om överlåtelseskatt

När en bostad byter ägare ska köparen deklarera och betala överlåtelseskatt till Skatteförvaltningen.

Om husbolaget redan har överfört aktieboken till Lantmäteriverkets elektroniska bostadsdatasystem, hör underhållet av aktieboken till Lantmäteriverket.

Om aktieboken ännu inte har införts i bostadsdatasystemet, disponenten ska be om ett intyg på betald överlåtelseskatt av bostadens nya ägare för att kunna anteckna ägaren i husbolagets aktiebok.

När aktieboken finns i bostadsdatasystemet

Om husbolagets aktiebok redan har överförts till bostadsdatasystemet, har husbolaget inte längre skyldighet att övervaka att överlåtelseskatten har betalats. Om så är fallet behöver disponenten inte be om något intyg över betald överlåtelseskatt av en ny aktieägare. Bostadens nya ägare ansöker hos Lantmäteriverket om registrering av sitt innehav i bostadsdatasystemet.

Exempelvis alla nya husbolag som bildats år 2019 eller senare hör till bostadsdatasystemet. Också den största delen av äldre husbolag har överfört sin aktiebok till systemet. 

När aktieboken inte finns i bostadsdatasystemet

Om aktieboken inte har överförts till bostadsdatasystemet ska disponenten be den nya ägaren av en bostad om ett intyg över betald överlåtelseskatt innan ägaren antecknas i aktieboken. Köparen av en bostad eller en annan lokal får intyget från Skatteförvaltningen när både överlåtelseskattedeklarationen och betalningen har nått Skatteförvaltningen. 

Det kan finnas två slags intyg:

  • Om köpet har gjorts utan fastighetsmäklare får köparen ett intyg på överlåtelseskatten från Skatteförvaltningen.
  • Om en fastighetsmäklare har anlitats vid köpet lämnar fastighetsmäklaren en elektronisk överlåtelseskattedeklaration och ger köparen Skatteförvaltningens mottagningskvittering på deklarationen. Mottagningskvitteringen kan se olika ut beroende på om fastighetsmäklaren lämnat deklarationen i MinSkatt, med Lomake.fi:s elektroniska blankett eller direkt via ett eget program. Det viktigaste är att den innehåller en kvittering på mottagandet (lämnad blankett, mottagare, mottagningsnummer och mottagningstid) samt uppgifter om överlåtelsen (till exempel köpare, säljare, föremål för köpet och villkoren i köpebrevet).

I övergångsskedet kan det hända att kunderna också använder överlåtelseskattedeklarationer av gammal modell. Alla dessa verifikat är tillräckliga intyg över betald överlåtelseskatt.

Märk att överlåtelseskattedeklarationen sedan november 2019 ska göras specifikt för varje köpare. Om en bostad har flera ägare ska var och en lägga fram ett eget intyg på överlåtelseskatten har betalats.

Sidan har senast uppdaterats 2.1.2024