Esimerkki: Ulkomaisten työntekijöiden hyväksikäyttö marjatilalla

Matti Marjanviljelijä tuskailee alkavan kesän näkymiä. Ukrainasta on Matin kutsumana tulossa kymmeniä marjanpoimijoita, joiden avulla pitäisi saada kesän marjasato talteen. Matti on miettinyt, miten hänen osuuttaan saisi hieman kasvatettua niin, ettei kukaan huomaisi. Edellisen kesän kokemusten perusteella hän haluaa säästää myös ulkomaalaisten poimijoiden asumiseen liittyvissä kustannuksissa.

Matti kirjoittaa poimijoita varten kirjalliset työsopimukset poimijoiden hakemukseen liitettäväksi. Välillä Matti on myös itse toimittanut työsopimukset lupaviranomaiselle. Poimijat vain allekirjoittavat työsopimukset. Ne tehdään suomenkielellä, mitä Matti perustelee poimijoille viranomaisten toiveella – tarkastavien viranomaisten on helpompi ymmärtää sopimuksen sisältö. Ja aina voi Google-kääntäjän avulla käydä läpi sopimusta, jos poimijan kanssa tulee erimielisyyttä. Matti päättää myös, ettei poimijoille anneta kuukausittain laskelmaa kertyneestä palkasta. Poimijat saavat laskelman lähtiessään. Matin mielestä muuhun ei ole tarvetta, koska hän seuraa palkkakertymää päivittäin.

Matti on kirjannut työsopimukseen vain tuntipalkan ja poimijoiden saapuessa hän päättää ilmoittaa, että heille maksetaan tietty euromäärä poimitusta kilosta / kopasta.

Rahoja Matti lupaa säilyttää koko poimintakauden ajan poimijoiden pyynnöstä, heidän oman turvallisuutensa takia. Edelliskesänä tilalla on tullut muutamia näpistelytapauksia, eikä Matti halua poimijoiden välille mitään kärhämää.

Työntekijöiden olosuhteet tilalla ovat epäasialliset

Työpäivät ovat pitkiä ja säätiedotuksen luvatessa sadetta Matti herättää poimijat aamulla klo 3 poimimaan, jotta talteen saataisiin kuivia marjoja. Sääolosuhteet eivät muutenkaan päästä Mattia helpolla, sillä äkkiä alkanut kova hellejakso kypsyttää kaikki marjat yhtä aikaa eikä poimijoita ole tarpeeksi – Matin on teetettävä poimijoilla ylipitkiä päiviä. Marjasesongin huippuaikana Matti vahtii pellon reunalla, etteivät poimijat pidä turhia juoma- tai vessataukoja.

Poimijoilta Matti vaatii ylitäysiä mansikkakoppia, vaikka koppahinta on sovittu 3 kg:n koppien mukaan. Jokaisesta kopasta kertyy Matille näin pientä lisätuloa.

Asuintiloiksi Matti on hankkinut entisiä kylmäkontteja vanhan aittarakennuksen ja käytöstä poistetun navetan lisäksi. Kontit eivät ole tarkoitettu väliaikaiseen majoittamiseen, mutta niissä on sähkö ja WC:t, mikä Matin mielestä riittää. Ruokailutiloissa on vain yksi mikro ja liesi-uuniyhdistelmä, ruokaahan voi tehdä vuorotellen. Matin on ollut pakko sulkea varauloskäyntejä, jotta vuodepaikkoja saisi lisättyä. Palovaroittimia Matti ei ole katsonut tarpeelliseksi hankkia kontteihin, koska sisällähän ei saa tupakoida. Myös muutamia omia sähkökytkentöjä on pitänyt rakentaa, jotta virtaa riittäisi valoihin ja veden lämmittämiseen boilerissa. Niistä Matti ei ole maininnut kenellekään, ihan hyvin ovat näyttäneet toimineen.

Työntekijät nostavat epäkohdat esille

Muutaman viikon kuluttua kaksi poimijaa Vera ja Natalia tulevat keskustelemaan Matin kanssa huomaamistaan puutteista. Heidän mielestään Matti maksaa liian vähän kopista, koska poimijoiden omissa punnituksissa jokaisessa kerätyssä kopassa on 300 - 400 grammaa enemmän kuin pitäisi. Perustelut siitä, että joukossa olisi paljon raakoja tai huonoja marjoja, eivät ole poimijoiden mielestä uskottavia. Heidän omat merkintänsä näyttävät myös enemmän kertynyttä palkkaa, kuin mitä Matin laskelmat osoittavat.

Poimijat huomauttavat Matille myös siitä, että taukojen aikana on mahdotonta ehtiä lämmittää ruokaa, kun laitteita on liian vähän. Konteissa on kylmää ja kosteaa. Lisäksi hanasta tulee välillä jääkylmää ja välillä aivan tulikuumaa vettä, mikä on aiheuttanut jo muutamia lieviä palovammoja poimijoille. Kun he keskustelevat Matin kanssa asiasta, Matti suuttuu ja käskee tyttöjä lähtemään. Hän uhkaa jättää palkat maksamatta ja pyytää tytöiltä majoituksesta sovitun 5 euroa / päiväkorvauksen lisäksi sähkönkulutuksesta 30 euroa kuukaudessa.

Vera ja Natalia säikähtävät tilannetta ja miettivät kuinka toimia. He saavat kyydin paikalliselle poliisilaitokselle, jossa kirjataan heidän kertomuksensa mukaisesti rikosilmoitus tapahtuneesta. Asiassa epäillään kiskonnantapaista työsyrjintää. Poimijoille järjestyy poimijoiden oman FB-ryhmän kautta majoituspaikka ennen heidän lähtöään takaisin kotimaahan. Heidän asianomistajakuulustelunsa videoidaan ja heidän yhteystietonsa Ukrainassa kirjataan myöhemmin tapahtuvaa yhteydenottoa varten. Matti on lähettänyt Veralle ja Natalialle palkat rahanvälityspalvelun kautta. Palkasta on kuitenkin tehty sellaisia vähennyksiä, joiden syytä poimijat eivät tiedä. Verasta ja Nataliasta näyttää myös siltä, että heille ei ole maksettu mitään palkkaa siltä ajalta, kun Matti oli laittanut heidät siivoamaan pilaantuneita marjoja pois pellosta. He eivät saa Matilta palkkaerittelyä eivätkä työtodistuksia.

Viranomaiset tutkivat asiaa

Poliisi ottaa yhteyttä Aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun tarkastajiin, Verohallintoon sekä pelastuslaitoksen palotarkastajaan. Yhdessä päätetään tehdä pikaisesti ennalta ilmoittamaton kohdennettu valvontatarkastus tilalle. Mukaan poliisi tilaa ukrainan ja venäjän kieltä taitavan tulkin, jotta poimijoilta saatava tieto saadaan kirjattua varmasti oikeassa muodossa ylös. Tilan omistajalle kerrotaan välittömästi tilalle saapumisen jälkeen, miksi viranomaiset ovat tilalle saapuneet ja mitä rikosta asiassa epäillään. Matti puhutetaan, samoin kaikki poimijat. Osa poimijoista ei uskalla kertoa mitään, koska haluavat saada palkkansa ja päästä Suomeen poimimaan marjoja myös seuraavana kesänä. Osa on tyytyväisiä, koska he ovat olleet marjatiloilla, missä asiat ovat olleet vielä huonommin. Muutama poimija vahvistaa Veran ja Natalian kertomukset.

Työsuojelutarkastaja havaitsee lukuisia puutteita

AVI:n työsuojelutarkastaja tekee tilalla tarkastuksen ja toteaa, että työntekijöille mansikanpoiminnasta maksettu ns. koppataksa on alittanut reilusti työnantajaliiton vuosittain julkaiseman urakkapalkkasuosituksen. Työntekijöiden haastattelujen perusteella selviää, että heille ei ole ennen työn aloittamista selvitetty, miten urakkapalkka määräytyy ja mihin työnantajan maksama koppataksa perustuu. Tarkastaja pyytää Matilta tarkempia selvityksiä urakkahinnoittelusta ja käy ilmi, että Matti ei ole pitänyt lain edellyttämää työaikakirjanpitoa tehdyistä työtunneista. Siksi on mahdotonta todeta luotettavasti, onko työntekijöille maksettu palkka ollut alan työehtosopimuksen mukainen. Työntekijätkään eivät ole pitäneet kirjaa omista työtunneistaan, koska he eivät tienneet sen olevan tärkeää, kun palkkakin maksetaan poimitun marjamäärän perusteella.

Tarkastaja tekee arvion maksetusta palkasta työntekijöiden arvioimiin työtunteihin perustuen ja toteaa, että tuntipalkka on kaikilla työntekijöillä jäänyt reilusti alle työehtosopimuksen mukaisen vähimmäistuntipalkan. Tarkastaja pyytää Matilta perusteluja näin alhaisen palkan maksamiseen. Matti sanoo, että tämän kesän sääolosuhteet ovat olleet haasteelliset ja edellisen talven ankarat pakkaset ovat aiheuttaneet viljelyksillä tuhoja, mikä on myös osaltaan vaikeuttanut tämän kesän poimintaa. Tarkastaja kysyy Matilta, olisiko siinä tapauksessa koppahintaa tullut nostaa, jotta työntekijät olisivat saaneet asianmukaista palkkaa työstään. Matti vetoaa poimijoiden kokemattomuuteen ja hitaaseen työtahtiin. Matin mukaan poimijat olivat pitäneet ylipitkiä taukojakin eikä heitä näytä työntekokaan kiinnostaneen. Työpaikkakierroksella tarkastaja toteaa myös, että työntekijöiden käytettävissä olevat ruokailu-, peseytymis- ja WC -tilat ovat riittämättömät.

Tutkintapyyntö poliisille ja lisää tarkastuksia

AVI:n työsuojelun tarkastaja tekee havainnoistaan tarkastuskertomuksen ja tutkintapyynnön poliisille. AVI pyytää poliisia tutkimaan, onko asiassa syytä epäillä kiskonnantapaista työsyrjintää ja työaikasuojelurikosta. Matin epäillään työsuhteen aikana asettaneen ilman painavaa, hyväksyttävää syytä Veran ja Natalian huomattavan epäedulliseen asemaan käyttämällä hyväksi heidän taloudellista ahdinkoaan, riippuvaista asemaa työnantajastaan sekä ymmärtämättömyyttään omista oikeuksistaan työntekijänä Suomessa työskennellessään. Lisäksi Matin epäillään laiminlyöneen työaikakirjanpidon. Toiminnasta on aiheutunut vahinkoa työntekijöille.

Pelastuslaitoksen palotarkastaja tarkastaa majoitustilat ja määrää omatekoiset sähkökytkennät heti purettaviksi. Palotarkastaja vaatii majoitustiloihin myös välittömästi palovaroittimet paikoilleen sekä varapoistumisväylät tyhjennettäväksi sängyistä ja muista tavaroista. Muutoin majoitustilat määrätään pois käytöstä. Palotarkastaja sopii Matin kanssa uusintatarkastusajan.

Verohallinto haastattelee tilan omistajaa, Mattia ja ilmoittaa suoritettavasta verotarkastuksesta. Verohallinto pyytää Matilta kirjanpitoaineistoa ja palkkakirjanpitoaineiston tarkastusta varten. Verohallinto epäilee Matin laiminlyöneen työnantajavelvollisuutensa sekä pimittäneen osan myyntituloistaan. Poliisi jää odottamaan, tekeekö verottaja tutkintapyyntöä poliisille epäillystä veropetoksesta ja/tai kirjanpitorikoksesta.

Poliisi suorittaa esitutkinnan, kuulustelee rikoksesta epäiltynä Mattia ja asianomistajina Veraa sekä Nataliaa videolle. Heidän kanssa sovitaan mahdollisuudesta saapua Suomeen tulevaa käräjäoikeuskäsittelyä varten. Lisäksi muutamia poimijoita kuulustellaan todistajina.

Mattia epäillään seuraavista rikoksista: kiskonnantapainen työsyrjintä ja työaikasuojelurikos. Esitutkinnan valmistumisen jälkeen materiaali toimitetaan syyttäjälle syyteharkintaa varten. Tuomioistuin käsittelee asian syyttäjän tekemän syytteen mukaisesti.

Sivu on viimeksi päivitetty 16.11.2020