Sijoitustoimintaan liittyvä veronkierto muuttaa muotoaan

Kansainväliseen sijoitustoimintaan liittyy veronkiertoa ja tulojen salaamista. Näiden torjumiseksi tarvittaisiin maailmanlaajuisen yhteistyön lisäksi myös tehokkaampaa lainsäädäntöä, ilmenee tuoreesta selvityksestä.

Tunnetko harmaan talouden torjuntaviranomaiset?

Harmaa talous aiheuttaa vakavaa haittaa yritysten kilpailukyvylle sekä veron menetyksiä yhteiskunnalle. Useissa eri tehtävissä toimivat viranomaiset ponnistelevat harmaan talouden toimijoita vastaan esimerkiksi osana omaa valvontatyötään. Lue lisää viranomaiset-sivulta.

Harmaan talouden toimenpideohjelma edistää rikoshyödyn pois ottamista

Toimenpideohjelman puitteissa on työnsä saanut päätökseen kaksi oikeusministeriön asettamaa työryhmää, jotka ovat tarkastelleet rikoshyödyn pois ottamisen haasteita ennen ja jälkeen lainvoimaista tuomiota. Lue lisää työryhmien ehdotuksista.

Harmaa talous ja talousrikollisuus

Harmaa talous & talousrikollisuus -sivusto www.harmaa-talous-rikollisuus.fi tarjoaa kootusti ajankohtaista tietoa harmaasta taloudesta ja talousrikollisuudesta Suomessa. Sivustoa ylläpidetään keskeisten harmaan talouden torjuntaa tekevien viranomaisten yhteistyöllä. Lisää tietoa viranomaisista on kohdassa tietoa sivustosta.

Sivusto toimii viranomaisten ja poliittisten päättäjien päätöksenteon tukena. Sen tarjoama tieto parantaa yhteiskunnan mahdollisuuksia reagoida ripeästi harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöihin ja haittoihin. Sivusto antaa myös yrityksille ja kansalaisille tietoa siitä, miten toimia oikein ja suojautua harmaan talouden ja talousrikollisuuden aiheuttamilta haitoilta.

Kokonaiskuva muodostuu useasta osa-alueesta

Sivustolla kuvataan ajankohtaisia harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöitä, joissa yhdistyy usean viranomaisen havainnot kokonaiskuvaksi. Lisäksi sivusto tarjoaa niin kotimaisia kuin kansainvälisiä arvioita harmaan talouden ja talousrikollisuuden laajuudesta ja määrästä. Sivustolla kerrotaan myös harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan vaikutuksista viranomaisten tilastojen perusteella, esimerkiksi yrityksiin kohdistetuista tarkastuksista ja niiden tuloksista. Tämän lisäksi seuraamme sivustolla muun muassa harmaan talouden ja talousrikollisuuden toimenpideohjelman hankkeiden edistymistä.

Lisäksi sivustolla voi seurata tuoreita uutisia poimintoina harmaan talouden ja talousrikollisuuden kotimaisesta ja kansainvälisestä uutisvirrasta.

Harmaan talouden uutisia

Huijausviesteistä tullut entistä personoidumpia

19.9.2019
Huijausviestien lähettäjät ovat kehittäneet tekniikoitaan ajan saatossa. Takavuosina sähköpostihuijaukset perustuivat kehnoille automaattikäännöksille ja epäuskottaville tarjouksille, jotka oli...

S-Ryhmä varoittaa huijausviesteistä

18.9.2019
S-Ryhmä varoittaa huijausviestistä, joka kiertää tavarataloketju Sokoksen nimissä. Ketjun asiakkaat ovat vastaanottaneet tekstiviestejä, joissa ilmoitetaan palkinnosta. Viestin mukaan palkinnon voi...

Nuuskan suosion kasvu jatkuu, laiton maahantuonti vilkasta

18.9.2019
Nuuskan laiton maahantuonti on edelleen vilkasta. Vuonna 2018 tullin haltuun jäi ennätysmäärä nuuskaa eli 6 744 kiloa. Vuoden 2019 kokonaisluvun ennakoidaan jäävän hieman pienemmäksi, mutta sekin...

Kansainvälisiä harmaan talouden uutisia

Belgium: FSMA fines Tavares and Transics

19.9.2019
The FSMA has fined Tavares and Transics some EUR 1.40mn (USD 1.61mn) relating to Tavares' acquisition of Transics International shares and the indirect resale of these shares to the US group Wabco....

Belgium: Proximus boss confirms searches due to possible insider trading

19.9.2019
Dominique Leroy, outgoing CEO of Belgian telecommunications firm Proximus, has announced that searches were conducted by Brussels police at her home and in her office regarding the sale of shares of...

Denmark: EUR 500 notes to be banned in 2020

19.9.2019
The ban on using 500-euro notes in Denmark will come into effect from 10 January 2020. According to trade organisation Finans Danmark, the ban will contribute to fighting money laundering and terror...

Tilaa Harmaa talous & talousrikollisuus -uutiskirje

Uutiskirjeen tilaaja saa ensimmäisten joukossa tietoa muun muassa harmaan talouden ja talousrikollisuuden uusimmista tutkimuksista, ajankohtaisista ilmiöistä ja niiden torjumisesta.