Järjestäytynyt rikollisuus käyttää hyväkseen laillista liiketoimintaa ›

23.1.2023 Verohallinto

Yritystoiminta on järjestäytyneelle rikollisuudelle yksi keino tukea rikollista toimintaa sekä hankkia vaikutusvaltaa ja varallisuutta. Liiketoiminta voi sisältää harmaata taloutta, talousrikollisuutta tai muuta rikollisuutta.

Elintarvikerikoksia torjutaan tehokkaimmin yhteistyöllä ›

23.1.2023 Ruokavirasto
Elintarvikerikosten määrä on kasvusuunnassa ja vilpilliseen toimintaan tulee puuttua tehokkaasti.  Ruokavirastossa on muodostettu tilannekuva elintarvikeketjun rikollisuudesta, panostettu koulutukseen ja viranomaisyhteistyöhön.

Toimenpideohjelman viimeinen vuosi starttaa uusilla hankkeilla ›

23.1.2023 

Sisäministeriön ja poliisin yhteinen hanke tukee esitutkintaviranomaisten kykyä tunnistaa ihmiskaupan uhreja ja ihmiskaupparikosten tutkinnan tehostumista. Elintarvikeketjun rikosten torjunnan yhteistyömalleja toimeenpannaan ja kehitetään Ruokaviraston ja Tullin hankkeessa. 

Tilaa Harmaa talous & talousrikollisuus -uutiskirje

Uutiskirjeen tilaaja saa ensimmäisten joukossa tietoa muun muassa harmaan talouden ja talousrikollisuuden uusimmista tutkimuksista, ajankohtaisista ilmiöistä ja niiden torjumisesta.