Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnasta hyötyvät kaikki

Elintarvikesektori altis petoksille

Elintarvikepetosten torjunta ja tutkinta ovat haasteellisia. Eviran ja Harmaan talouden selvitysyksikön mukaan elintarvikevalvonnan toimivaltuuksia tulisi parantaa.

Uusia tilastoja Verohallinnolta ja poliisilta

Tänä vuonna harmaan talouden tarkastuksien tuloksena on maksuunpantu lähes 25 miljoonaa euroa veroja, ja poliisi on saanut talousrikoksiin kirjattua rikoshyötyä takaisin tammi-kesäkuun ajalta jo 10,4 miljoonaa euroa.

Online-kassajärjestelmät saavat kannatusta

Esiselvityksestä pyydettiin lausuntoa yli viideltäkymmeneltä eri taholta. Lausunnonantajat näkivät hankkeen positiivisina vaikutuksina mm. harmaan talouden torjunnan tehostumisen ja verotulojen kasvun verotusta kiristämättä.

Harmaa talous ja talousrikollisuus

Uusi Harmaa talous & talousrikollisuus -sivusto www.harmaa-talous-rikollisuus.fi tarjoaa kootusti ajankohtaista tietoa harmaasta taloudesta ja talousrikollisuudesta Suomessa. Sivustoa ylläpidetään keskeisten harmaan talouden torjuntaa tekevien viranomaisten yhteistyöllä. Lisää tietoa viranomaisista on kohdassa tietoa sivustosta.

Sivusto toimii viranomaisten ja poliittisten päättäjien päätöksenteon tukena. Sen tarjoama tieto parantaa yhteiskunnan mahdollisuuksia reagoida ripeästi harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöihin ja haittoihin. Sivusto antaa myös yrityksille ja kansalaisille tietoa siitä, miten toimia oikein ja suojautua harmaan talouden ja talousrikollisuuden aiheuttamilta haitoilta.

Kokonaiskuva muodostuu useasta osa-alueesta

Sivustolla kuvataan ajankohtaisia harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöitä, joissa yhdistyy usean viranomaisen havainnot kokonaiskuvaksi. Lisäksi sivusto tarjoaa niin kotimaisia kuin kansainvälisiä arvioita harmaan talouden ja talousrikollisuuden laajuudesta ja määrästä. Sivustolla kerrotaan myös harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan vaikutuksista viranomaisten tilastojen perusteella, esimerkiksi yrityksiin kohdistetuista tarkastuksista ja niiden tuloksista. Tämän lisäksi seuraamme sivustolla muun muassa harmaan talouden ja talousrikollisuuden toimenpideohjelman hankkeiden edistymistä.

Lisäksi sivustolla voi seurata tuoreita uutisia poimintoina harmaan talouden ja talousrikollisuuden kotimaisesta ja kansainvälisestä uutisvirrasta.

Harmaan talouden uutisia

HS: Suomen kannattaa olla tiukka rahanpesun ehkäisemisessä

21.9.2018
Lehden pääkirjoituksen mukaan Suomen kannattaa olla tiukka rahanpesun ehkäisemisessä. Vaikka Suomi vaikuttaa monella mittarilla puhtoiselta, ei tarvitse mennä kauas, kun poliittinen valta,...

Suurin seuraus Danske Bankille tulee mainehaitasta

20.9.2018
Finanssivalvonnan mukaan Danske Bankin rahanpesuskandaali tehostaa pankkivalvontaa Suomessa asti. Fivan osastopäällikön Samu Kurrin mukaan tehostuva valvonta koskettaa pankkeja ja muita...

Oikeuskomissaari haluaa tietää, missä Danske Bankin virheet tapahtuivat

20.9.2018
EU:n oikeuskomissaari Vera Jourová pitää Danske Bankin rahanpesuskandaalia järkyttävän laajana. Jourová aikoo tavata Suomen, Tanskan ja Viron valtiovarainministerit 2.10.2018 saadakseen käsityksen...

Kansainvälisiä harmaan talouden uutisia

France: Ex Société Générale trader's appeal rejected

21.9.2018
A commission from the French Court of Revision, attached to the Paris Court of Cassation, has thrown out the appeal by ex Société Générale trader Jérôme Kerviel regarding the trial process that...

UK: Essay writing services targeting Chinese students

21.9.2018
The Wired news website submitted freedom of information requests to all UK universities and found that 528,000 emails encouraging students to purchase essays have been sent directly to Chinese...

Denmark: Deminor calls for impartial investigation of Danske Bank

21.9.2018
Luxembourg-based class action lawsuits expert Deminor Recovery Service is planning to seek shareholder backing for a new and impartial investigation into Danish Danske Bank's money laundering case....

Tilaa Harmaa talous & talousrikollisuus-uutiskirje

Uutiskirjeen tilaaja saa ensimmäisten joukossa tietoa muun muassa harmaan talouden ja talousrikollisuuden uusimmista tutkimuksista, ajankohtaisista ilmiöistä ja niiden torjumisesta.