Verkkokaupan tehokas valvonta edellyttää maksutietoja

Kolmansien maiden verkkokauppojen saamat korttimaksut menevät usein ensin EU-alueelle. Tämä vaikeuttaa kokonaiskuvan saamista kolmansien maiden verkkokaupan määrästä. Maksujen ohjautumisessa maakohtaisesti on suuria eroja. Kiinan verkkokauppojen maksusuorituksista lähes kaikki ja USA:n verkkokaupoilla 70 prosenttia ohjautuu aluksi Eurooppaan.

Ulkomainen työvoima kasvaa ja lieveilmiöt näkyvät valvonnassa

Työvoimaa tulee Suomeen yhä enemmän lähialueilta kuten Virosta. Samalla EU:n ulkopuolisista maista tulleiden työtekijöiden määrä on kohonnut. Ulkomaiseen työvoimaan liittyy väärinkäyttöä, jossa yksittäisten toimijoiden motiivina on taloudellisen edun tavoittelu. Väärinkäytösten tehokas torjuminen onnistuu parhaiten viranomaisten välisellä yhteistyöllä.

Tilintarkastajia perehdytettiin havaitsemaan harmaan talouden ilmiöitä

Verohallinnon harmaan talouden torjunnan asiantuntijat kävivät syksyn aikana Suomen tilintarkastajien ST-Akatemian jäsenilleen järjestämissä koulutuksissa kertomassa ajankohtaisista harmaan talouden ilmiöistä, niiden tunnistamisesta sekä siitä, miten ilmiöihin voi puuttua.

Harmaa talous ja talousrikollisuus

Harmaa talous & talousrikollisuus -sivusto www.harmaa-talous-rikollisuus.fi tarjoaa kootusti ajankohtaista tietoa harmaasta taloudesta ja talousrikollisuudesta Suomessa. Sivustoa ylläpidetään keskeisten harmaan talouden torjuntaa tekevien viranomaisten yhteistyöllä. Lisää tietoa viranomaisista on kohdassa tietoa sivustosta.

Sivusto toimii viranomaisten ja poliittisten päättäjien päätöksenteon tukena. Sen tarjoama tieto parantaa yhteiskunnan mahdollisuuksia reagoida ripeästi harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöihin ja haittoihin. Sivusto antaa myös yrityksille ja kansalaisille tietoa siitä, miten toimia oikein ja suojautua harmaan talouden ja talousrikollisuuden aiheuttamilta haitoilta.

Kokonaiskuva muodostuu useasta osa-alueesta

Sivustolla kuvataan ajankohtaisia harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöitä, joissa yhdistyy usean viranomaisen havainnot kokonaiskuvaksi. Lisäksi sivusto tarjoaa niin kotimaisia kuin kansainvälisiä arvioita harmaan talouden ja talousrikollisuuden laajuudesta ja määrästä. Sivustolla kerrotaan myös harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan vaikutuksista viranomaisten tilastojen perusteella, esimerkiksi yrityksiin kohdistetuista tarkastuksista ja niiden tuloksista. Tämän lisäksi seuraamme sivustolla muun muassa harmaan talouden ja talousrikollisuuden toimenpideohjelman hankkeiden edistymistä.

Lisäksi sivustolla voi seurata tuoreita uutisia poimintoina harmaan talouden ja talousrikollisuuden kotimaisesta ja kansainvälisestä uutisvirrasta.

Harmaan talouden uutisia

Pouttu valittaa kielletystä kasviliha-termistä hallinto-oikeuteen

12.12.2019
Keski-Pohjanmaan ympäristöterveyslautakunta on hylännyt Poutun oikaisuvaatimuksen kasviliha-, burgerpihvi- ja kasvilihapulla-sanojen käytön käytöstä Pouttu Muu -tuotteiden nimissä ja markkinoinnissa...

ATT:n entinen toimitusjohtaja tuomittiin sakkoihin työturvallisuusrikoksesta

11.12.2019
Helsingin asuntotuotantotoimiston (ATT) entinen toimitusjohtaja Sisko Marjamaa ja Helsingin kaupunki on tuomittu Helsingin käräjäoikeudessa sakkoihin.
Marjamaa on tuomittu 35 päiväsakkoon...

WTO:n riitojenratkaisun halvaantuminen vaikuttaa metsäteollisuuteen

9.12.2019
Kaupan rajoitteiden kansainvälisten sopimusten vastaisuuden selvittäminen sitovasti WTO:n riitojenratkaisun puitteissa päättyy joulukuussa 2019. WTO:n valituselimellä ei enää ole riittävää määrää...

Kansainvälisiä harmaan talouden uutisia

Germany: M.M. Warburg in talks with treasury to reimburse cum-ex profits

12.12.2019
The German private bank M.M. Warburg announced in the cum-ex criminal case before the district court of Bonn that it has been in talks with the German treasury for some time. The bank said that it is...

UK: Millions may have gone missing at failed care home firm

12.12.2019
Millions of pounds appear to have gone missing at a failed care home and hospitality company. The administrators of Carlauren Group have said they continue to investigate the apparent disappearance...

Denmark: Deficiencies in Danske Bank's market monitoring

12.12.2019
The Danish Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet, FSA) has found extensive deficiencies in Danske Bank's market monitoring, which has triggered further investigations into the bank's market...

Tilaa Harmaa talous & talousrikollisuus -uutiskirje

Uutiskirjeen tilaaja saa ensimmäisten joukossa tietoa muun muassa harmaan talouden ja talousrikollisuuden uusimmista tutkimuksista, ajankohtaisista ilmiöistä ja niiden torjumisesta.