Julkiset hankinnat ovat houkutteleva kasvualusta harmaalle taloudelle

Julkisyhteisöjen teettämät rakennusurakat sekä tavara- ja palveluostot ovat Suomessa vuositasolla n. 35 miljardia euroa. Tätä taustaa vasten on ilmeistä, että julkiset hankinnat voivat muodostaa otollisen kasvualustan harmaalle taloudelle ja talousrikollisuudelle.

Tiedonvaihdolla hyviin tuloksiin tilaajavastuun valvonnassa

Viranomaisten välinen tiedonvaihto on auttanut työsuojeluviranomaisia kohdentamaan valvontaa yrityksiin, joilla on puutteita tilaajavastuulain noudattamisessa. Työsuojeluviranomaisen tiedonsaantioikeuksia laajennettiin keväällä 2017, mikä on tehostanut valvontaa.

Kaupunkiyhteistyöllä oppia kaupunkien harmaan talouden torjuntaan

Verohallinnon kokemukset ennalta estävästä harmaan talouden torjunnasta yhteistyössä kaupunkien kanssa ovat lupaavia. Yhteistyön tavoitteena on kehittää kaupunkien valmiutta tunnistaa ja torjua harmaata taloutta sen eri toiminnoissa.

Harmaa talous ja talousrikollisuus

Uusi Harmaa talous & talousrikollisuus -sivusto www.harmaa-talous-rikollisuus.fi tarjoaa kootusti ajankohtaista tietoa harmaasta taloudesta ja talousrikollisuudesta Suomessa. Sivustoa ylläpidetään keskeisten harmaan talouden torjuntaa tekevien viranomaisten yhteistyöllä. Lisää tietoa viranomaisista on kohdassa tietoa sivustosta.

Sivusto toimii viranomaisten ja poliittisten päättäjien päätöksenteon tukena. Sen tarjoama tieto parantaa yhteiskunnan mahdollisuuksia reagoida ripeästi harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöihin ja haittoihin. Sivusto antaa myös yrityksille ja kansalaisille tietoa siitä, miten toimia oikein ja suojautua harmaan talouden ja talousrikollisuuden aiheuttamilta haitoilta.

Kokonaiskuva muodostuu useasta osa-alueesta

Sivustolla kuvataan ajankohtaisia harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöitä, joissa yhdistyy usean viranomaisen havainnot kokonaiskuvaksi. Lisäksi sivusto tarjoaa niin kotimaisia kuin kansainvälisiä arvioita harmaan talouden ja talousrikollisuuden laajuudesta ja määrästä. Sivustolla kerrotaan myös harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan vaikutuksista viranomaisten tilastojen perusteella, esimerkiksi yrityksiin kohdistetuista tarkastuksista ja niiden tuloksista. Tämän lisäksi seuraamme sivustolla muun muassa harmaan talouden ja talousrikollisuuden toimenpideohjelman hankkeiden edistymistä.

Lisäksi sivustolla voi seurata tuoreita uutisia poimintoina harmaan talouden ja talousrikollisuuden kotimaisesta ja kansainvälisestä uutisvirrasta.

Harmaan talouden uutisia

Rahanpesun torjunta etenee EU:ssa, Finanssiala vaatii uusia kansallisia keinoja

15.2.2019
Finanssiala kiittelee Euroopan komission ratkaisua laatia luettelo niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmät ovat heikot. Luettelo on yksi...

Kunnilla parantamista rakennustyömaiden pimeä työvoiman valvonnassa

15.2.2019
Pimeän työvoiman käyttö rakennustyömailla on vähentynyt reippaasti 2010-luvulla useiden lakimuutosten ansiosta. Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikön johtajan Janne Marttisen mukaan mm....

Oikeus hylkäsi suomalaisten lahjussyytteet Telian Uzbekistan-jupakassa

15.2.2019
Tukholman käräjäoikeus on hylännyt syytteet törkeästä lahjonnasta Telian epäselvissä kaupoissa Uzbekistanissa. Syytettyinä olivat Telian entinen toimitusjohtaja Lars Nyberg, entinen idän...

Kansainvälisiä harmaan talouden uutisia

Denmark: MPs wish to know who is to blame for Danske Bank scandal in Estonia

15.2.2019
The Danish Financial Supervisory Authority and its counterpart in Estonia disagree on which of them is responsible for the control of Danske Bank Estonian branch's money laundering scandal. Danish...

Germany: BaFin extends mandate for Deutsche Bank investigation

15.2.2019
According to a media report, the German financial supervisory authority BaFin's mandate for the investigation of Deutsche Bank's relationship with Dankse Bank has been extended. BaFin is reacting to...

Sweden: Court acquits three Telia executives

15.2.2019
On Friday 15 three executives at telecom company Telia were ruled innocent by a Swedish court. The three Telia executives were on trial on charges of bribery due the company's operations in...

Tilaa Harmaa talous & talousrikollisuus -uutiskirje

Uutiskirjeen tilaaja saa ensimmäisten joukossa tietoa muun muassa harmaan talouden ja talousrikollisuuden uusimmista tutkimuksista, ajankohtaisista ilmiöistä ja niiden torjumisesta.