Harmaa talous ja talousrikollisuus Tilannekuva 2017
Harmaa talous ja talousrikollisuus

Harmaa talous ja talousrikollisuus

Uusi Harmaa talous & talousrikollisuus -sivusto www.harmaa-talous-rikollisuus.fi tarjoaa kootusti ajankohtaista tietoa harmaasta taloudesta ja talousrikollisuudesta Suomessa. Tilannekuvaa ylläpidetään kaikkien keskeisten harmaan talouden torjuntaa tekevien viranomaisten yhteistyöllä.

Tilannekuva toimii viranomaisten päätöksenteon tukena. Sen tarjoama tieto parantaa yhteiskunnan mahdollisuuksia reagoida ripeästi harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöihin ja haittoihin. Tilannekuva antaa myös yrityksille ja kansalaisille tietoa siitä, miten toimia oikein tai suojautua harmaan talouden ja talousrikollisuuden aiheuttamilta haitoilta.

Tilannekuvassa arvioidaan harmaan talouden sisältöä ja laajuutta

Ajankohtaisia harmaan talouden ilmiöitä kuvataan tilannekuvassa yhdistelemällä useamman eri viranomaisen havaintoja samaan ilmiöön liittyen. Tietojen perusteella muodostuu kokonaiskuva yhteiskunnassa esiintyvistä merkittävistä harmaan talouden ilmiöistä tai niiden uhkista.

Tilannekuvassa arvioidaan myös harmaan talouden ja talousrikollisuuden laajuutta ja määrää. Arviot harmaan talouden laajuudesta ja määrästä perustuvat sekä kansallisiin että kansainvälisiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Lisäksi tilannekuvassa seurataan harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan vaikuttavuutta tilastotiedon perusteella, esimerkiksi yrityksiin kohdistettujen tarkastusten ja niihin liittyvien seuraamusten valossa.

Tilannekuvaa tehdään viranomaisten yhteistyönä

Viranomaisilla on paljon havaintoja ja tietoa harmaasta taloudesta lakisääteisten tehtäviensä puitteissa. Tilannekuvan avulla nämä tiedot nostetaan yhteiseen käyttöön. Toiminnon käynnistämisen taustalla on Eduskunnan tarkastusvaliokunnan ja Valtiontalouden tarkastusviraston huoli siitä, että viranomaisten yhteinen tilannekuva harmaasta taloudesta ja talousrikollisuudesta on puutteellinen.

Tilannekuvatoiminnon perustaminen on vuosille 2016–2020 vahvistetun Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntastrategian toimenpideohjelman hanke. Tilannekuvan toteuttamisessa ovat mukana kaikki keskeiset harmaan talouden torjuntaa tekevät viranomaiset, viranomaistehtävää hoitavat tahot sekä kuusi ministeriötä, yhteensä noin 20 eri organisaatiota. Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikkö toimii sivuston ylläpitäjänä ja koordinoi toimituskunnan toimintaa. Tilannekuvan ohjausryhmänä toimii Sisäministeriön johtama Talousrikostorjunnan johtoryhmä.

Tavoitteena on, että www.harmaa-talous-rikollisuus.fi -sivusto aukeaa yleisölle kokonaisuudessaan vuoden 2018 alkupuoliskolla. Sivuston käyttäjiksi sopivat niin suuri yleisö, poliittiset päättäjät, viranomaiset kuin myös tieteentekijät.

Tässä ensimmäisessä julkaisussa esittäytyvät kaikki tilannekuvan tekemiseen osallistuvat viranomaiset. Viranomaisten esittelyt löydät sivuston Torjunta-osiosta. Ajankohtaisista harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöistä löydät lisää tietoa Ilmiöt-sivulta.