Onko harmaan talouden torjunta tulipalojen sammuttamista?

Viranomaisille suunnattu harmaata taloutta koskeva kyselytutkimus tuotti runsaasti tietoa torjunnan haasteista. Vastauksista ilmeni, että harmaa talous kansainvälistyy, ammattimaistuu ja vakavoituu. Ratkaisuksi toivotaan muun muassa lisää yhteistyötä ja laajempia toimivaltuuksia valvontatyön tehostamiseen.

Hallitusohjelma lupaa lisärahaa harmaan talouden vastaisiin toimiin

Uusi hallitusohjelma tarttuu harmaan talouden torjuntaan laajasti ja yksityiskohtaisesti. Hallitusohjelmaan sisältyy muun muassa parikymmentä harmaan talouden torjuntaa edistävää toimenpide-ehdotusta, joille on varattu 20 miljoonan euron rahoitus.

Estä ALV -petokset liiketoiminnassasi

Rehellisenä yrittäjänä voit tietämättäsi osallistua petolliseen kaupankäyntiin, jossa joku kaupankäyntiketjuun kuuluva pyrkii välttämään arvonlisäveron. Riski joutua osalliseksi petolliseen toimintaan voi kohdistua minkä kokoiseen yritykseen ja mihin toimialaan tahansa.

Harmaa talous ja talousrikollisuus

Harmaa talous & talousrikollisuus -sivusto www.harmaa-talous-rikollisuus.fi tarjoaa kootusti ajankohtaista tietoa harmaasta taloudesta ja talousrikollisuudesta Suomessa. Sivustoa ylläpidetään keskeisten harmaan talouden torjuntaa tekevien viranomaisten yhteistyöllä. Lisää tietoa viranomaisista on kohdassa tietoa sivustosta.

Sivusto toimii viranomaisten ja poliittisten päättäjien päätöksenteon tukena. Sen tarjoama tieto parantaa yhteiskunnan mahdollisuuksia reagoida ripeästi harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöihin ja haittoihin. Sivusto antaa myös yrityksille ja kansalaisille tietoa siitä, miten toimia oikein ja suojautua harmaan talouden ja talousrikollisuuden aiheuttamilta haitoilta.

Kokonaiskuva muodostuu useasta osa-alueesta

Sivustolla kuvataan ajankohtaisia harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöitä, joissa yhdistyy usean viranomaisen havainnot kokonaiskuvaksi. Lisäksi sivusto tarjoaa niin kotimaisia kuin kansainvälisiä arvioita harmaan talouden ja talousrikollisuuden laajuudesta ja määrästä. Sivustolla kerrotaan myös harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan vaikutuksista viranomaisten tilastojen perusteella, esimerkiksi yrityksiin kohdistetuista tarkastuksista ja niiden tuloksista. Tämän lisäksi seuraamme sivustolla muun muassa harmaan talouden ja talousrikollisuuden toimenpideohjelman hankkeiden edistymistä.

Lisäksi sivustolla voi seurata tuoreita uutisia poimintoina harmaan talouden ja talousrikollisuuden kotimaisesta ja kansainvälisestä uutisvirrasta.

Harmaan talouden uutisia

Raportti kartoittaa keinoja väärinkäytösten torjumiseksi julkisissa hankinnoissa

15.8.2019
Korruption torjuminen edellyttää hyvää hankintaosaamista, parempaa harmaan talouden riskien tuntemusta sekä vahvempaa julkisen rahankäytön valvontaa ja avoimuutta, todetaan Harmaa talous ja hankinnat...

Keskuskauppakamari: Rahanpesulaki edellyttää aktiivisia toimia yrityksiltä

14.8.2019
Rahanpesulain ilmoitusvelvollisuus tuli voimaan 1.7.2019, mutta vasta pieni osa suomalaisista yrityksistä on tehnyt lain edellyttämän ilmoituksen. Rahanpesulain edellyttämä ilmoitus tulee tehdä...

Säästöpankin työntekijän epäillään kavaltaneen 350 000 euroa

14.8.2019
Länsi-Uudenmaan poliisin epäilyn mukaan Säästöpankin työntekijä olisi kavaltanut noin 350 000 euroa työpaikaltaan. Hänen epäillään myös väärentäneen kassaraportteja. Työntekijää epäillään törkeästä...

Kansainvälisiä harmaan talouden uutisia

Netherlands: Councils use Bibob regulation to screen solar plant developments

16.8.2019
Local councils in the Netherlands have expressed concerns about the flow of funds in the solar energy sector. Councils use the money laundering regulation Bibob to screen the integrity of solar power...

Russia: Damage from illegal logging in Buryatia exceeds RUB 300mn

15.8.2019
Damage from illegal logging in the Republic of Buryatia (Far East) since early 2019 has exceeded RUB 300mn (EUR 3.90mn USD 4.50mn). Nearly 700 cases of logging were revealed. Regional authorities...

Europe: LATAM seeks to overturn or reduce collusion fine

15.8.2019
Chilean airline LATAM has confirmed that it is waiting for the European Court of Justice to issue its verdict regarding a possible fine cancellation or reduction. On 12 July 2019, the company took...

Tilaa Harmaa talous & talousrikollisuus -uutiskirje

Uutiskirjeen tilaaja saa ensimmäisten joukossa tietoa muun muassa harmaan talouden ja talousrikollisuuden uusimmista tutkimuksista, ajankohtaisista ilmiöistä ja niiden torjumisesta.