Suomalaisilla paljon yhteyksiä Viron yritysmaailmaan

15.6.2020 Verohallinto

Pelkkä yrityksen perustaminen Viroon ei kuitenkaan tuo veroetuja, mikäli toimintaa johdetaan Suomesta. Käytetäänkö virolaisia yrityksiä harmaan talouden työkaluina Suomessa. Harmaan talouden selvitysyksikkö selvitti asiaa.

Laittomat suorahankinnat KKV:n suurennuslasin alla

15.6.2020 Kilpailu- ja kuluttajavirasto 

Hankintalainsäädännön tarkoituksena on varmistaa, että julkisilla varoilla tilataan tavaroita, palveluita ja urakoita markkinoilta avoimesti, tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Harmaan talouden ilmiöitä, kuten korruptiota ja kartelleja, voi kuitenkin liittyä myös julkisiin hankintoihin.

Harmaan talouden torjuntatilastot 2019

20.4.2020

Harmaan talouden torjunnalla ehkäistään laitonta toimintaa ja turvataan verotuloja – tulokset ovat rohkaisevia. Tilastojen perusteella viranomaisten välinen yhteistyö harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnassa on toimivaa ja tehokasta. Vuoden 2019 tilastot on julkaistu.

Harmaa talous ja talousrikollisuus

Harmaa talous & talousrikollisuus -sivusto www.harmaa-talous-rikollisuus.fi tarjoaa kootusti ajankohtaista tietoa harmaasta taloudesta ja talousrikollisuudesta Suomessa. Sivustoa ylläpidetään keskeisten harmaan talouden torjuntaa tekevien viranomaisten yhteistyöllä. Lisää tietoa viranomaisista on kohdassa tietoa sivustosta.

Sivusto toimii viranomaisten ja poliittisten päättäjien päätöksenteon tukena. Sen tarjoama tieto parantaa yhteiskunnan mahdollisuuksia reagoida ripeästi harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöihin ja haittoihin. Sivusto antaa myös yrityksille ja kansalaisille tietoa siitä, miten toimia oikein ja suojautua harmaan talouden ja talousrikollisuuden aiheuttamilta haitoilta.

Kokonaiskuva muodostuu useasta osa-alueesta

Sivustolla kuvataan ajankohtaisia harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöitä, joissa yhdistyy usean viranomaisen havainnot kokonaiskuvaksi. Lisäksi sivusto tarjoaa niin kotimaisia kuin kansainvälisiä arvioita harmaan talouden ja talousrikollisuuden laajuudesta ja määrästä. Sivustolla kerrotaan myös harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan vaikutuksista viranomaisten tilastojen perusteella, esimerkiksi yrityksiin kohdistetuista tarkastuksista ja niiden tuloksista. Tämän lisäksi seuraamme sivustolla muun muassa harmaan talouden ja talousrikollisuuden toimenpideohjelman hankkeiden edistymistä.

Lisäksi sivustolla voi seurata tuoreita uutisia poimintoina harmaan talouden ja talousrikollisuuden kotimaisesta ja kansainvälisestä uutisvirrasta.

Tilaa Harmaa talous & talousrikollisuus -uutiskirje

Uutiskirjeen tilaaja saa ensimmäisten joukossa tietoa muun muassa harmaan talouden ja talousrikollisuuden uusimmista tutkimuksista, ajankohtaisista ilmiöistä ja niiden torjumisesta.

Harmaan talouden uutisia

Finnwatch: Suomalaisten maastamuutoissa on viitteitä verojen välttelystä

10.8.2020
Finnwatchin raportin mukaan paljon omaisuustuloja saaneiden suomalaisten maastamuutot viittaavat verojen välttelyyn. Raportissa tarkastellaan kohdemaan verotuksen ja maastamuuttajien omaisuustulojen...

YIT ja Kotkan kaupunki sopimukseen asfalttikartellikorvauksista

5.8.2020
YIT maksaa Kotkan kaupungille 850 000 euron korvauksen asfalttikartellin aiheuttamien vahinkojen vuoksi. YIT ja Kotkan kaupunki pääsivät asiasta sopimukseen kesällä 2020 käytyjen neuvottelujen...

Yhtiö markkinoi säästöä sähkönsiirtokustannuksissa virheellisesti

4.8.2020
Maaseudun Tulevaisuus siteeraa Yleä, jonka mukaan 365 Hankinta Oy markkinoi puhelinmyynnillä asiakkailleen mahdollisuutta säästää sähkönsiirtokustannuksista. Sähkön siirtohintoja ei voi kuitenkaan...

Kansainvälisiä harmaan talouden uutisia

Russia: Illegal production found at tobacco factory Edelveys

12.8.2020
Illegal production of cigarettes has been revealed at the tobacco factory Edelveys in the Lipetsk region, Central Federal District. Goods were produced with fake excise stamps. Products worth over...

Germany: North Channel Bank ex-bosses sued

12.8.2020
It is understood that the prosecutors office of Koblenz has filed law suits against two managers and four other employees of Germany-based North Channel Bank. This is in relation to the investigation...

Denmark: Positive IMFanalysis of Danish financial systems

12.8.2020
The International Monetary Fund (IMF) has analysed the Danish financial systems´ ability to reduce the risk of financial crises. The IMF concludes in the analysis that the resistance of the Danish...