Taksialan murros vaikeuttaa harmaan talouden torjuntaa

Kolme tärkeintä syytä, jotka heikentävät taksiyritysten valvontaa vuoden 2018 lainsäädäntöuudistuksen jälkeen ovat: lupamenettely, kiinteähintaiset kyydit ja riittämättömät taksamittarin tiedot. Harmaan talouden selvitysyksikön tuoreessa raportissa on tutkittu mm. toimialan pienentyneiden arvonlisäverotuottojen yhteyttä harmaaseen talouteen.

Lemmikkieläinbisneksen harmaa puoli

Lemmikkieläinten tuontimäärät ovat kasvaneet merkittävästi viimeisten 10 vuoden aikana. Taloudellinen hyöty lemmikkieläinten laittomasta maahantuonnista voi olla mittava. Salakuljettajien toimintatavat ovat yhä useammin kopioitu järjestäytyneen rikollisuuden piiristä. Viranomaisyhteistyöllä on tärkeä rooli valvonnassa, mutta myös kuluttaja voi vaikuttaa. 

Joka neljäs tietää tai tuntee pimeää toimintaa harjoittaneen yrityksen

Verohallinto selvitti asiakastutkimuksessaan yhteisöasiakkaiden ajatuksia harmaasta taloudesta. Vuonna 2019 yhteensä 27 prosenttia vastasi tietävänsä tai tuntevansa yrityksen, joka on ostanut tai myynyt tavaraa tai palveluja pimeästi ilman kuittia.

Harmaa talous ja talousrikollisuus

Harmaa talous & talousrikollisuus -sivusto www.harmaa-talous-rikollisuus.fi tarjoaa kootusti ajankohtaista tietoa harmaasta taloudesta ja talousrikollisuudesta Suomessa. Sivustoa ylläpidetään keskeisten harmaan talouden torjuntaa tekevien viranomaisten yhteistyöllä. Lisää tietoa viranomaisista on kohdassa tietoa sivustosta.

Sivusto toimii viranomaisten ja poliittisten päättäjien päätöksenteon tukena. Sen tarjoama tieto parantaa yhteiskunnan mahdollisuuksia reagoida ripeästi harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöihin ja haittoihin. Sivusto antaa myös yrityksille ja kansalaisille tietoa siitä, miten toimia oikein ja suojautua harmaan talouden ja talousrikollisuuden aiheuttamilta haitoilta.

Kokonaiskuva muodostuu useasta osa-alueesta

Sivustolla kuvataan ajankohtaisia harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöitä, joissa yhdistyy usean viranomaisen havainnot kokonaiskuvaksi. Lisäksi sivusto tarjoaa niin kotimaisia kuin kansainvälisiä arvioita harmaan talouden ja talousrikollisuuden laajuudesta ja määrästä. Sivustolla kerrotaan myös harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan vaikutuksista viranomaisten tilastojen perusteella, esimerkiksi yrityksiin kohdistetuista tarkastuksista ja niiden tuloksista. Tämän lisäksi seuraamme sivustolla muun muassa harmaan talouden ja talousrikollisuuden toimenpideohjelman hankkeiden edistymistä.

Lisäksi sivustolla voi seurata tuoreita uutisia poimintoina harmaan talouden ja talousrikollisuuden kotimaisesta ja kansainvälisestä uutisvirrasta.

Harmaan talouden uutisia

Ulkopuoliset tahot pyrkivät jatkuvasti yritysten järjestelmiin

20.2.2020
Tieto-Evryn turvallisuusjohtajan Jari Pirhosen mukaan kiristyshaittaohjelmat puhuttavat tietoturva-alalla tällä hetkellä enemmän kuin vakoilu. Useat globaalit suuryritykset ovat joutuneet viime...

Vironviina-verkkosivuston pitäjän syytteet nurin käräjäoikeudessa

20.2.2020
Helsingin käräjäoikeus on hylännyt kaikki syytteet oikeudenkäynnissä, joka koski alkoholin etämyyntiä. Suomalaismies oli syyttäjän mukaan välttänyt veroja yli 1,65 milj. euron edestä myydessään ja...

Stora Ensolle ja sen päälliköille tuomio työturvallisuusrikoksesta

20.2.2020
Hovioikeus on säilyttänyt voimassa käräjäoikeuden tuomion, joka koski Stora Enso Ingeroisin tehtaalla tapahtunutta työtapaturmaa. Työntekijä poisti kartonkia arkkileikkurin telojen välistä, jolloin...

Kansainvälisiä harmaan talouden uutisia

Denmark: Deminor files a complaint against former Danske Bank CEO

21.2.2020
Belgian consultancy company Deminor filed a complaint on 20 February 2020 with a Danish court on behalf of a group of 155 institutional investors seeking damages in the amount DKK 2.70bn (EUR...

Belgium: Orange calls for sale of Voo to be suspended

21.2.2020
Orange Belgium, the Belgian subsidiary of French telecommunications firm Orange, has taken legal action to request the suspension of the sale of Belgium telecommunications operator Voo, and the...

Russia: Over 275,000 violations found in urban engineering sector

21.2.2020
The Prosecutor General's Office found more than 275,000 violations of law in the urban engineering sector in January-October 2019. In 2018, over 300,000 violations were revealed. There is no data for...

Tilaa Harmaa talous & talousrikollisuus -uutiskirje

Uutiskirjeen tilaaja saa ensimmäisten joukossa tietoa muun muassa harmaan talouden ja talousrikollisuuden uusimmista tutkimuksista, ajankohtaisista ilmiöistä ja niiden torjumisesta.