Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnasta hyötyvät kaikki

Elintarvikesektori altis petoksille

Elintarvikepetosten torjunta ja tutkinta ovat haasteellisia. Eviran ja Harmaan talouden selvitysyksikön mukaan elintarvikevalvonnan toimivaltuuksia tulisi parantaa.

Uusia tilastoja Verohallinnolta ja poliisilta

Tänä vuonna harmaan talouden tarkastuksien tuloksena on maksuunpantu lähes 25 miljoonaa euroa veroja, ja poliisi on saanut talousrikoksiin kirjattua rikoshyötyä takaisin tammi-kesäkuun ajalta jo 10,4 miljoonaa euroa.

Online-kassajärjestelmät saavat kannatusta

Esiselvityksestä pyydettiin lausuntoa yli viideltäkymmeneltä eri taholta. Lausunnonantajat näkivät hankkeen positiivisina vaikutuksina mm. harmaan talouden torjunnan tehostumisen ja verotulojen kasvun verotusta kiristämättä.

Harmaa talous ja talousrikollisuus

Uusi Harmaa talous & talousrikollisuus -sivusto www.harmaa-talous-rikollisuus.fi tarjoaa kootusti ajankohtaista tietoa harmaasta taloudesta ja talousrikollisuudesta Suomessa. Sivustoa ylläpidetään keskeisten harmaan talouden torjuntaa tekevien viranomaisten yhteistyöllä. Lisää tietoa viranomaisista on kohdassa tietoa sivustosta.

Sivusto toimii viranomaisten ja poliittisten päättäjien päätöksenteon tukena. Sen tarjoama tieto parantaa yhteiskunnan mahdollisuuksia reagoida ripeästi harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöihin ja haittoihin. Sivusto antaa myös yrityksille ja kansalaisille tietoa siitä, miten toimia oikein ja suojautua harmaan talouden ja talousrikollisuuden aiheuttamilta haitoilta.

Kokonaiskuva muodostuu useasta osa-alueesta

Sivustolla kuvataan ajankohtaisia harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöitä, joissa yhdistyy usean viranomaisen havainnot kokonaiskuvaksi. Lisäksi sivusto tarjoaa niin kotimaisia kuin kansainvälisiä arvioita harmaan talouden ja talousrikollisuuden laajuudesta ja määrästä. Sivustolla kerrotaan myös harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan vaikutuksista viranomaisten tilastojen perusteella, esimerkiksi yrityksiin kohdistetuista tarkastuksista ja niiden tuloksista. Tämän lisäksi seuraamme sivustolla muun muassa harmaan talouden ja talousrikollisuuden toimenpideohjelman hankkeiden edistymistä.

Lisäksi sivustolla voi seurata tuoreita uutisia poimintoina harmaan talouden ja talousrikollisuuden kotimaisesta ja kansainvälisestä uutisvirrasta.

Harmaan talouden uutisia

Finva aloittaa CAMS-sertifikaattiin liittyvän koulutusyhteistyön ACAMSin kanssa

18.9.2018
Aalto University Executive Education -ryhmään kuuluva finanssialan koulutusyhtiö Finva aloittaa yhteistyön ACAMSin kanssa, joka on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen sertifioitujen...

Maksuvälinepetoksia tuli erityisen paljon ilmi 8/2017-8/2018

18.9.2018
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli tammi-kesäkuussa 2018 kaikkiaan 402 400 rikosta ja rikkomusta, mikä on 25 300 tapausta (5,9 %) vähemmän...

Kunnat rikkovat tilaajavastuulakia

18.9.2018
Aluehallintoviraston tilaajavastuutarkastuksesta käy ilmi, että kunnat rikkovat yleisesti tilaajavastuulakia. Vain 10 % kunnista läpäisi tarkastuksen moitteetta. Tarkastuksessa käytiin läpi kaikkiaan...

Kansainvälisiä harmaan talouden uutisia

Denmark: Politicians agree on new anti-money laundering strategy

18.9.2018
The Danish government, the Danish People's Party and the Social Democratic Party have reached an agreement on a new anti-money laundering strategy that the Liberal Party describes as "an extremely...

UK: Former USPCA chief executive pleads guilty to fraud

18.9.2018
Stephen Philpott, the former chief executive of animal charity USPCA, has pleaded guilty to defrauding the animal charity between January 2007 and November 2014. Philpott admitted to abusing his...

Germany: Amazon examining bribery claims

18.9.2018
US electronic marketplace Amazon is closely looking into whether its German subsidiary was involved in bribery. There are claims that especially the operations in China and the US are guilty of...

Tilaa Harmaa talous & talousrikollisuus-uutiskirje

Uutiskirjeen tilaaja saa ensimmäisten joukossa tietoa muun muassa harmaan talouden ja talousrikollisuuden uusimmista tutkimuksista, ajankohtaisista ilmiöistä ja niiden torjumisesta.