Yhteisten pelisääntöjen noudattamisesta hyötyvät kaikki

Pandemia on kasvattanut harmaan talouden ja talousrikollisuuden riskiä ›

14.6.2021 
Viranomaiset ovat havainneet signaaleita, jotka saattavat indikoida erilaisten laiminlyöntien ja rikosten lisääntymistä lähitulevaisuudessa. Taloudelliset vaikeudet ja pyrkimys kustannusten minimointiin voi lisätä väärien tietojen antamista viranomaisille ja erilaisten velvoitteiden laiminlyöntiä. Kysely harmaan talouden torjuntaviranomaisille toteutettiin alkuvuodesta 2021.

Taksisääntelyn korjaussarja vahvistaa harmaan talouden torjuntaa ›

14.6.2021  LVM

Liikennepalvelulain taksisääntelyn korjaussarja tulee voimaan kahdessa osassa 1.5.2021 ja 1.9.2021. Muutokset sisältävät useita harmaan talouden torjuntaa tukevia säännöksiä. Esimerkiksi verovalvonnan työkalut paranevat, kun taksimatkan tiedot tallentuvat jatkossa sähköisesti ja tietojen jälkikäteinen muuttaminen estetään.

Elintarvikealalla joka kolmas on havainnut elintarvikepetoksia ›

14.6.2021 Ruokavirasto 

Elintarvikealan yrityksillä on Helsingin yliopiston kyselytutkimuksen mukaan vankka luottamus alan muihin toimijoihin, vaikka 46 % kyselyyn vastanneista piti toimialaansa alttiina elintarvikepetoksille ja joka kolmas vastaaja kertoo havainneensa elintarvikepetoksia. Suurilla yrityksillä on pienempiä yrityksiä paremmat työkalut tehdä elintarvikepetoksiin liittyvää riskiarviota.

Tilaa Harmaa talous & talousrikollisuus -uutiskirje

Uutiskirjeen tilaaja saa ensimmäisten joukossa tietoa muun muassa harmaan talouden ja talousrikollisuuden uusimmista tutkimuksista, ajankohtaisista ilmiöistä ja niiden torjumisesta.