Torjunta kuuluu kaikille viranomaisille, yrityksille ja kansalaisille

Parannuksia ulkomaalaisten marjanpoimijoiden asemaan ›

31.3.2021 TEM 

Uuden lainsäädännön tavoitteena on parantaa ulkomaisten marjanpoimijoiden oikeudellista asemaa, ansiomahdollisuuksia ja alan yritysten kilpailua. Luonnontuotekeruualan toimijalta edellytetään jatkossa mm. luotettavuutta.  Hallituksen esitys etenee eduskuntaan.

Käytetäänkö yrityssaneerausta konkurssin viivyttämiseen? ›

25.3.2021 Konkurssiasiamiehen toimisto 
Konkurssiasiamiehen toimisto teetti selvityksen, jonka taustalla on havainnot siitä, että maksukyvyttömän yrityksen elinkaarta saatetaan pyrkiä pitkittämään hakemalla konkurssin sijasta yrityssaneerausta. Selvitys on osa Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelmaa.

Verotusta vältellään ulkomaisten yritysten avulla ›

15.3.2021 Verohallinto 

Väliyhteisösääntelyn tarkoituksena on torjua voitonsiirtoa ulkomaisiin matalasti verotettuihin yhtiöihin. Uusi oikeusvertaileva selvitys osoittaa, että Suomen väliyhteisölain soveltamisalan ulkopuolelle jää järjestelyjä, joita muissa valtioissa on erilaisin sääntelyratkaisuin pyritty torjumaan. Väliyhteisölakiin vuoden 2019 alusta tulleiden muutosten vaikutukset ovat jäämässä vähäisiksi. 

Tilaa Harmaa talous & talousrikollisuus -uutiskirje

Uutiskirjeen tilaaja saa ensimmäisten joukossa tietoa muun muassa harmaan talouden ja talousrikollisuuden uusimmista tutkimuksista, ajankohtaisista ilmiöistä ja niiden torjumisesta.

Harmaan talouden uutisia

Huoltovarmuuskeskuksen maksuliikenteessä mahdollinen rikollinen väliintulo

15.4.2021
Huoltovarmuuskeskus on tehnyt poliisille tutkintapyynnön ja pyytänyt keskusrikospoliisin rahanpesuyksikköä selvittämään Huoltovarmuuskeskuksen ja sen tavarantoimittajan maksuliikennettä....

Maksuvälinerikoksia koskevia säännöksiä päivitetään

15.4.2021
Hallitus esittää muutoksia rikoslakiin EU:n maksuvälinepetosdirektiivin täytäntöön panemiseksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain säännöksiä maksuvälinepetoksesta, törkeästä...

Hovioikeus piti voimassa Tapojärven tuomion työturvallisuusrikoksesta

15.4.2021
Rovaniemen hovioikeus on pitänyt voimassa torniolaisen Tapojärven tuomion vuonna 2017 louhintatyömaalla Keminmaassa tapahtuneesta työturvallisuuden laiminlyönnistä. Maan alla tehdyn räjäytyksen...

Kansainvälisiä harmaan talouden uutisia

Denmark: 450,000 consumers annually exposed to cyber crime attemps

16.4.2021
A new report from The Danish Crime Prevention Council and the Danish Consumer Council shows that 450,000 Danes are annually exposed to cyber crime attempts. In 38% of the cases, the criminals succeed...

Denmark: Minister calls for further measures to fight financial crime

15.4.2021
Danish Taxation Minister Morten Bødskov calls for further measures to improve the control of taxation in Denmark. The government has already taken a number of measures including the employment of...

Ukraine: Court cancels AMCU's fine for JTI's entities

15.4.2021
The northern appeals economic court has cancelled the fine of AMCU for JTI International Ukraine and JTI International Company Ukraine (JTI's entities). The sum is UAH 923mn (EUR 27.74mn USD...