Yhteisten pelisääntöjen noudattamisesta hyötyvät kaikki

Juha Tuovinen: Yhteistyö on avain työperäisen hyväksikäytön torjuntaan ›

22.11.2021 sisäministeriö

Toimintatavat heikommassa asemassa olevien henkilöiden työpanoksen väärinkäyttöön ovat levinneet nopeasti monelle eri toimialalle myös Suomessa. Blogikirjoituksessa korostetaan viranomaisten yhteistyön merkitystä ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön estämisessä.

Mozzarella-case osoitus EU:n petostorjunnan onnistumisesta ›

22.11.2021 Ruokavirasto

Italian ja Espanjan viranomaiset paljastivat tapauksen, jossa buffalomozzarellaan oli käytetty edullisempaa lehmänmaitoa. Petoksella tavoiteltu rikoshyöty oli merkittävä.  EU-jäsenvaltioiden yhteistyö rajat ylittävien elintarvikepetosten torjunnassa on tiivistä.

Arvonlisäveron palautusjärjestelmän valvontaa ja kehittämistarpeita arvioitiin ›

22.11.2021 Verohallinto
Arvonlisäveron palautushakemukset EU:n jäsenvaltioiden välillä tehdään sähköisesti. Järjestelmässä on havaittu väärinkäytöksiä, joissa palautushakemuksissa on ilmoitettu tekaistuja ostoja. Työryhmän selvitys on julkaistu.

Tilaa Harmaa talous & talousrikollisuus -uutiskirje

Uutiskirjeen tilaaja saa ensimmäisten joukossa tietoa muun muassa harmaan talouden ja talousrikollisuuden uusimmista tutkimuksista, ajankohtaisista ilmiöistä ja niiden torjumisesta.