Torjunta kuuluu kaikille: viranomaisille, yrityksille ja kansalaisille

Vastuuhenkilöiden rikostaustan vaikutus yrityksissä ›

13.6.2022 Verohallinto

Yrityksien vastuuhenkilöiden rikostaustalla on havaittu olevan vaikutusta yritysten harmaan talouden riskiin. Rikostuomion saaneiden henkilöiden yritykset hoitavat verovelvoitteensa muita huonommin.

Pimeä palkka ja peitelty osingonjako ovat tyypillisiä veropetostuomioon johtavia tekoja ›

13.6.2022 Verohallinto
Verotarkastusten perusteella rikostuomioon johtavat pimeää palkkaa ja peiteltyä osinkoa sisältävät teot ovat keskenään hyvin samanlaisia. Tekotavat ja -keinot toistuvat tuomioissa. Kuvitteelliset esimerkit perustuvat Harmaan talouden selvitysyksikön rikostapausanalyysiin.

Viranomaisille uusi yhteistoimintamalli ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjuntaan ›

10.6.2022 Poliisiammattikorkeakoulu

Poliisiammattikorkeakoulun tänään julkaiseman raportin mukaan menestyksekäs moniviranomaistoiminta perustuu aktiiviseen ja motivoituneeseen suunnitteluun, yhteiseen toiminnan toteutukseen sekä palautteen antamiseen. Raportti esittelee uuden toimintamallin.

Tilaa Harmaa talous & talousrikollisuus -uutiskirje

Uutiskirjeen tilaaja saa ensimmäisten joukossa tietoa muun muassa harmaan talouden ja talousrikollisuuden uusimmista tutkimuksista, ajankohtaisista ilmiöistä ja niiden torjumisesta.