Esimerkki: Pimeä työ käy teettäjälleen kalliiksi

Useat viranomaiset valvovat työnantajavelvoitteiden noudattamista, jokainen oman lakisääteisen tehtävänsä kautta. Työnantajavelvoitteiden laiminlyöntien syitä ovat tyypillisesti tietämättömyys, erehdys tai huolimattomuus. Kun laiminlyönnin syynä on tahallisuus, viranomaisyhteistyön merkitys korostuu. Seuraava kuvitteellinen esimerkki kertoo, miten työnantaja ja työntekijät kiertävät velvoitteita tahallisesti ja millaisia seuraamuksia siitä voi tulla.

Raimon firmalla (Raimon Raksa Oy) ei mene Raimon mielestä riittävän hyvin. Kilpailu urakoista on kovaa. Raimon mielestä käteen jää aivan liian vähän rahaa, koska verot ja muut lakisääteiset maksut ovat niin suuria. Raimo sopii työntekijöiden kanssa, että Raimon Raksa Oy ilmoittaa viranomaisille vain osan maksamistaan palkoista, niin kaikille jää käteen enemmän rahaa. Osa työntekijöistä jätetään kokonaan ilmoittamatta: he voivat hakea pimeän palkan päälle vielä työttömyyspäivärahat Kelasta.

Raimo ostaa kaksi virolaista yritystä (Ehitus Oü ja Kaevamine Oü) ja maksaa muutaman satasen Siimille ja Peeterille, jotta he antavat nimensä yritysten virallisiin asiakirjoihin. Raimon Raksa Oy:n kirjanpidossa olevien perusteettomien laskujen avulla Raimo voi siirtää rahaa Viroon näiden kahden hänen hallussaan olevan yrityksen tileille. Raimo nostaa rahat virolaisilta tileiltä ja välittää rahat eteenpäin omille suomalaisille pankkitileilleen. Näillä rahoilla hän voi maksaa työntekijöilleen pimeitä palkkoja ja jättää osan omaan käyttöönsä.

Raimon Raksa Oy:n työntekijä Kalle tuleekin toisiin ajatuksiin. Ehkä sittenkin on parempi, että työt on tehty virallisesti. Jos vaikka työpaikalla sattuu jotain, eikä eläkettäkään kerry pimeästä työstä. Niinpä Kalle ilmoittaa omassa verotuksessaan, että on saanut palkkaa Raimon Raksa Oy:stä.

Samaan aikaan Verohallinnon valvonnassa virkailija Maija huomaa, että Raimon Raksa Oy:n ilmoituksiin sisältyy ristiriitaisuuksia. Raimo vastaa Maijan lähettämään tiedusteluun, että Kalle ei ole ollut Raimon Raksa Oy:n työntekijä vaan firman sopimuskumppanin, eli virolaisen yrityksen Ehitus Oü:n, työntekijä. Lisäksi Verohallinto saa nimettömän ilmiannon, jonka mukaan Raimon Raksa Oy maksaa pimeitä palkkoja. Maija huomaa, että Raimon Raksa Oy:tä koskeva verotarkastus on alkanut ja hän antaa verotarkastajille tiedoksi valvonnassa saadut tiedot.

Verotarkastajat tekevät virka-apupyynnön Viroon ja saavat tietää, ettei Ehitus Oü:llä tai Kaevamine Oü:llä ole ollut mitään todellista elinkeinotoimintaa tai palkanmaksua. Verotarkastajat saavat selville, että näitä yrityksiä on käytetty ainoastaan veronkiertotarkoituksessa.

Verotarkastuksessa Raimon Raksa Oy:lle määrätään maksettavaksi toimittamatonta ennakonpidätystä ja työnantajan sosiaaliturvamaksua. Lisäksi yritykselle määrätään viivästysseuraamukset sekä veronkorotus ja yritys poistetaan ennakkoperintärekisteristä.

Raimon Raksa Oy:n pimeästi maksamista palkoista ei ole peritty ennakonpidätystä, eläke- tai työttömyysvakuutusmaksua eikä palkanmaksun perusteella ole maksettu työnantajan sosiaaliturvamaksua. Yrityksellä ei myöskään ole työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta.

Niinpä verotarkastajat tekevät ilmoitukset tarkastuksen aikana havaituista laiminlyönneistä ja väärinkäytöksistä:

  • Eläketurvakeskukselle
  • Tapaturmavakuutuskeskukselle
  • Kelalle
  • Työttömyyskassalle
  • Aluehallintovirastolle tilaajavastuulain valvontaan.

Verohallinto tekee poliisille rikosilmoituksen yrityksen toiminnasta. Verohallinto on hakenut verosaatavan turvaamistoimena verotakavarikkoon Raimon henkilökohtaista omaisuutta sekä Raimon Raksa Oy:n varoja ja omaisuutta.

Saatuaan esitutkinnan valmiiksi, Poliisi siirtää asian syyttäjälle, joka laatii haastehakemuksen käräjäoikeuteen esitutkinta-aineiston perusteella. Aikanaan oikeus käsittelee Raimon ja Raimon Raksa Oy:n tapauksen syytteen mukaisesti. Tapauksen rikosnimikkeinä ovat mm. törkeä veropetos, kirjanpitorikos, työeläkevakuutusmaksupetos sekä tapaturmavakuutusmaksupetos. Katso kuva: Näin talousrikosprosessi etenee.

Lue lisää työnantajien valvonnasta.

Sivu on viimeksi päivitetty 16.12.2019