Ilmoita virtuaalivaluutat

Sähköinen kauppa, uudet vaihtoehtoiset sähköiset maksutavat ja maksualustat, virtuaalivaluutat ja jakamistalous erilaisine variaatioineen luovat harmaan talouden torjunnalle haasteita. Kirjanpito ja muu dokumentaatio voidaan säilyttää erilaisissa pilvipalveluissa. Liiketoimintaa voidaan harjoittaa Suomessa ulkomailta johdettuna ilman, että hoidetaan asianmukaiset velvoitteet kotimaassa. 

Virtuaalivaluutat määritellään vaihdannan välineiksi ja käytännössä useat niistä hyväksytään maksuvälineenä. Niillä on kysyntään ja tarjontaan perustuvaa varallisuusarvoa ja valtaosa käytöstä tapahtuu laillisessa toiminnassa.

Virtuaalivaluutan arvonnousu realisoituu, kun virtuaalivaluutta vaihdetaan mihin tahansa viralliseen valuuttaan, sillä hankitaan hyödykkeitä tai palvelua tai se vaihdetaan toiseen virtuaalivaluuttaan, ja tällöin arvonnoususta tulee maksaa pääomaveroa euroissa.

Lue lisää virtuaalivaluutoista ilmiönä. 

<div class="attention-block"> <ul> <li class="attention-block__content"><strong>Huolehdi velvollisuuksistasi.</strong> Virtuaalivaluutoista saadut tulot verotetaan joko p&auml;&auml;omatulona tai ansiotulona, ja voit ilmoittaa ne OmaVero-palvelussa. Myydess&auml; virtuaalivaluuttaa, kuten Bitcoineja, ilmoita mahdollisesta arvonnoususta saadut tulot kohdassa "Muut p&auml;&auml;omatulot". Louhinnasta saadut tulot ilmoitetaan kohdassa "Muut ansiotulot".  Virtuaalivaluutan arvona k&auml;ytet&auml;&auml;n sen vaihtokurssia k&auml;yt&ouml;n tai louhinnan hetkell&auml;.</li> <li class="attention-block__content"><strong>Toimi ajoissa.</strong> V&auml;lt&auml; ty&ouml;l&auml;s j&auml;lkiselvittely ja ik&auml;v&auml;t seuraamukset ilmoittamalla tiedot veroilmoituksella ajallaan. Verohallinto seuraa ja valvoo virtuaalivaluuttakauppojen ilmoitustietoja. T&auml;m&auml;nkaltaisiin uusiin ilmi&ouml;ihin voi liitty&auml; harmaata taloutta, mutta usein on kysymys siit&auml;, ettei ilmoittaja tied&auml;, mit&auml; kaikkea kuuluu ilmoittaa. Verohallinto kohdistaa verovalvontaa tehostetusti niihin toimijoihin, joiden ilmoituksissa havaitaan puutteita. Valvonnassa hy&ouml;dynnet&auml;&auml;n k&auml;yt&ouml;ss&auml; olevia vertailutietoja.</li> <li class="attention-block__content"><strong>S&auml;&auml;st&auml;</strong> virtuaalivaluutoilla tehdyt <strong>hankinta- ja myyntidokumentit</strong>. Verohallinto pyyt&auml;&auml; muistiinpanoja tarvittaessa. Muistiinpanoja on s&auml;ilytett&auml;v&auml; kuusi vuotta verovuoden p&auml;&auml;ttymisest&auml;.</li> <li class="attention-block__content"><strong>Seuraa</strong> virtuaalivaluuttoihin liittyv&auml;n <strong>lains&auml;&auml;d&auml;nn&ouml;n kehittymist&auml;</strong>.</li> </ul> </div> <p>Virtuaalivaluutaksi kutsutaan kryptografiaan eli salakirjoitustekniikkaan perustuvaa digitaalista valuuttaa. Virtuaalivaluuttaa ja kryptovaluuttaa voidaan pit&auml;&auml; varallisuuden muotona niin kauan, kuin niill&auml; on toimivat markkinat. Virtuaali- ja kryptovaluutoista puhutaankin monesti virtuaali- tai kryptovaroina.&nbsp;</p> <p>Rahanpesudirektiivi m&auml;&auml;rittelee virtuaalivaluutat. Niille yhteist&auml; on, ett&auml;:</p> <p><img src="/link/2279d84583b64c54a00247b48c776df2.aspx" alt="ne eiv&auml;t ole keskuspankin tai viranomaisen liikkeeseen laskemia tai takaamia, niit&auml; ei v&auml;ltt&auml;m&auml;tt&auml; ole kytketty lailliseksi maksuv&auml;lineeksi vahvistettuun valuuttaan, niill&auml; ei ole samaa oikeudellista asemaa kuin valuutalla tai rahalla, henkil&ouml;t ja yritykset hyv&auml;ksyv&auml;t niit&auml; vaihdantav&auml;linein&auml;&nbsp;ja niit&auml; voidaan siirt&auml;&auml;, varastoida ja myyd&auml; s&auml;hk&ouml;isesti." width="800" height="158" /></p> <p>Finanssivalvonta ja Euroopan pankkiviranomainen EBA varoittavat virtuaalivaluutan riskeist&auml;:</p> <div class="attention-block"> <ul> <li class="attention-block__content">Virtuaalivaluuttojen arvonmuodostuksella ei ole mit&auml;&auml;n kiinte&auml;&auml; pohjaa, se m&auml;&auml;r&auml;ytyy kysynn&auml;n ja tarjonnan perusteella.</li> <li class="attention-block__content">Kukaan ei maksa virtuaalivaluutoille varsinaista tuottoa. Tuotto-odotus perustuu pelk&auml;st&auml;&auml;n odotuksiin siit&auml;, ett&auml; joku ostaa kohteen my&ouml;hemmin kalliimmalla.</li> <li class="attention-block__content">Virtuaalivaluutan arvo voi vaihdella nopeasti ja se voi jopa laskea nollaan.</li> <li class="attention-block__content">Kuluttaja voi menett&auml;&auml; rahansa vaihdantapalvelussa.</li> <li class="attention-block__content">Rahat voidaan varastaa digitaalisesta lompakosta.</li> <li class="attention-block__content">Kuluttajalla ei ole vastaavaa suojaa kuin perinteisest&auml; pankista tai muilta maksutileilt&auml; tehtyjen siirtojen kohdalla, kun h&auml;n k&auml;ytt&auml;&auml; virtuaalivaluuttaa maksuv&auml;lineen&auml;.</li> <li class="attention-block__content">Osa virtuaalivaluutoista on voitu luoda huijaustarkoituksessa.</li> </ul> </div>
Sivu on viimeksi päivitetty 2.1.2023