Torju korruptio

Korruptiossa liiketoiminnan rakenteita ja omaa valta-asemaa käytetään väärin taloudellisen hyödyn tai etujen tavoittelemiseksi. Usein edut ovat sellaisia, mihin etua tavoittelevalla ei ole oikeutta.

Korruptiolla on vakavia seurauksia sekä yhteiskunnalle että kansalaisille. Se hidastaa taloudellista kehitystä, lisää eriarvoisuutta ja ympäristötuhoja sekä heikentää demokratiaa. Se myös vaikeuttaa ihmisten mahdollisuuksia saada palveluja ja elää tasa-arvoista elämää.

Suomessa esiintyvälle korruptiolle on usein ominaista se, että toimitaan muodollisesti lain mukaan, mutta silti epäeettisesti. Korruptiota esiintyy erityisesti elinkeinoelämän ja viranomaisten välisessä toiminnassa. Suomessa esiintyy vain vähän katutason korruptioksi kutsuttua korruptioita, jossa esimerkiksi rahalla pyritään saamaan viranomaiselta palvelua, joka kansalaiselle kuuluu muutenkin.

Lue lisää korruptiosta ilmiönä.

Tietoa ja työkaluja korruptiontorjuntaan Korruptiontorjunta.fi [.fi]›

<div class="attention-block"> <ul> <li class="attention-block__content"><strong>Huomioi eturistiriidat.</strong> Rahallinen tai muu intressi saattaa vaikuttaa organisaation tai henkil&ouml;n motivaatioon tai p&auml;&auml;t&ouml;ksentekokykyyn.</li> <li class="attention-block__content"><strong>V&auml;lt&auml; kaksoisroolia</strong> eli tilannetta, jossa henkil&ouml;ll&auml; samanaikaisesti on kaksi roolia esimerkiksi tarjouskilpailuun osallistuvana tahona ja p&auml;&auml;t&ouml;ksentekij&auml;n&auml;.</li> <li class="attention-block__content"><strong>&Auml;l&auml; aseta ket&auml;&auml;n</strong> tietty&auml; henkil&ouml;&auml;, yrityst&auml; tai muuta toimijaa <strong>oikeudettomasti muiden edelle</strong>. &Auml;l&auml; suosi sukulaisia tai avusta yst&auml;vi&auml; tai tuttavia vastavuoroisesti ja oikeudettomasti. Hyv&auml; veli -verkostoilla tarkoitetaan enemm&auml;n tai v&auml;hemm&auml;n suljettuja piirej&auml;, joiden toiminta perustuu vastavuoroisuuteen ja ep&auml;eettiseen suosintaan.</li> <li class="attention-block__content"><strong>Arvioi huolellisesti</strong>, pyrkiik&ouml; edun tai lahjan antaja vaikuttamaan niill&auml; p&auml;&auml;t&ouml;ksentekoosi.</li> </ul> </div> <p><img src="/link/669ab6c75e3445ae95535ab38d9b9445.aspx" alt="rakennusala, julkiset hankinnat ja tarjouskilpailut, yhdyskuntasuunnittelu, poliittinen p&auml;&auml;t&ouml;ksenteko, puolue - ja vaalirahoitus, ulkomaankauppa ja sen edist&auml;minen, kehitysyhteisty&ouml;, urheilu" width="800" height="238" /></p>
Sivu on viimeksi päivitetty 2.1.2023