Torju korruptio

Olitpa sitten yksityishenkilö tai yrityksen edustaja, omalla esimerkillä voi vaikuttaa yleiseen asenneilmapiiriin. Tältä sivulta löydät tietoa siitä, miten toimia oikein tai suojautua harmaan talouden ja talousrikollisuuden aiheuttamilta haitoilta. Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunta kuuluu kaikille ja siitä myös hyötyvät kaikki, niin kansalaiset, yritykset kuin viranomaisetkin.

Korruptiolla on vakavia seurauksia sekä yhteiskunnallisesti että yksilötasolla, sillä korruptio hidastaa taloudellista kehitystä, lisää eriarvoisuutta ja ympäristötuhoja sekä heikentää demokratiaa. Se vaikeuttaa ihmisten mahdollisuuksia saada palveluja ja elää tasa-arvoista, hyvää ja turvallista elämää. Suomessa esiintyvälle korruptiolle on usein ominaista se, että toimitaan muodollisesti lain mukaan mutta silti epäeettisesti.

Korruptiossa liiketoiminnan rakenteita ja omaa valta-asemaa käytetään väärin oman edun tai taloudellisen hyödyn tavoittelemiseksi. Korruptiota on havaittu esiintyvän esimerkiksi rakennusalalla sekä myös kartellien yhteydessä ja julkisissa hankinnoissa.

Tietoa ja työkaluja korruptiontorjuntaan Korruptiontorjunta.fi [.fi]›

Lue lisää korruptiosta ilmiönä.

Yksityishenkilö tai yritys

  • Huomioi eturistiriidat, jolloin organisaatiolla on useat intressit, rahalliset tai muut, joista yksi saattaa mahdollisesti korruptoida motivaation tai päätöksen tekokyvyn kyseiseltä henkilöltä tai organisaatiolta.
  • Vältä kaksoisroolia eli tilannetta, jossa henkilöllä samanaikaisesti on kaksi roolia esim. tarjouskilpailuun osallistuvana tahona ja päätöksentekijänä.
  • Älä aseta tiettyä henkilöä, yritystä tai muuta toimijaa oikeudettomasti muiden edelle. Älä myöskään suosi sukulaisia tai avusta ystäviä tai tuttavia vastavuoroisesti ja oikeudettomasti. Hyvä veli -verkostoilla tarkoitetaan enemmän tai vähemmän suljettuja piirejä, joiden toiminta perustuu vastavuoroisuuteen ja epäeettiseen suosintaan.
Sivu on viimeksi päivitetty 23.1.2019