Ilmiöt

Kuvituskuva, ei merkityksellistä sisältöä

Ajankohtaisia harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöitä kuvataan yhdistelemällä useamman eri viranomaisen tietoja ja havaintoja samasta ilmiöstä. Tietojen perusteella muodostuu ajan tasalla oleva kokonaiskuva yhteiskunnassa esiintyvistä merkittävistä harmaan talouden ilmiöistä tai niiden uhkista. Kokonaiskuva tukee päätöksentekoa, ja antaa myös lisää tietoa yksittäiselle ihmiselle tai yritykselle ajankohtaisista ilmiöistä.