Att följa gemensamma regler gagnar alla

Taxitrafikens övervakning till Trafi

Den nya transportservicelagen medför förändringar i taxitrafiken. Behörigheten att övervaka tillståndshavare övergår till Trafiksäkerhetsverket (Trafi).

Online-kassasystem i Finland?

Skatteförvaltningen föreslår att fiskala Online-kassasystem ska tas i användning i Finland. Genom det fiskala Online-kassasystemet får Skatteförvaltningen ett meddelande om en försäljningstransaktion.

Regleringsbörda

Bekämpningen av den grå ekonomin medför lagstadgade skyldigheter, något som skapar en regleringsbörda i form av diverse kostnader för företag och offentliga samfund. Den här bördan har kunnat minskas avsevärt tack vare e-tjänster.

Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Den nya webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Mer information om myndigheterna under om oss.

Webbplatsen fungerar som stöd för myndigheter och dem som fattar politiska beslut. Informationen på webbplatsen förbättrar samhällets möjligheter att reagera snabbt på fenomen och problem relaterade till grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Webbplatsen ger också företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Den övergripande bilden formas av flera delområden

På webbplatsen beskrivs aktuella fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och av flera myndigheters iakttagelser av dessa formas en övergripande bild. Dessutom innehåller webbplatsen internationella bedömningar om omfattning och kvantitet av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. På webbplatsen presenteras också effekterna av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utifrån myndigheternas statistik, exempelvis kontroller riktade mot företag och resultatet av dessa kontroller. Utöver detta följer vi på webbplatsen bland annat hur projekten för åtgärdsprogrammet för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet framskrider.

Dessutom kan man på webbplatsen ta del av nyhetsplock från det nationella och internationella nyhetsflödet om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Nyheter om grå ekonomi

UK: Former Montessori St Nicholas chief jailed for fraud

18.7.2018
Former charity executive Philip Bujak has been sentenced to six years in prison for stealing more than GBP 180,000 (EUR 203,660.19 USD 238,167.90) from Montessori St Nicholas. He stole the money over...

UK/France: EasyJet plans legal action over air traffic strikes

18.7.2018
EasyJet is planning to take legal action over the strikes launched by French air traffic controllers. The UK airline states that the strikes have cost it GBP 25mn (EUR 28.29mn USD 33.08mn) and caused...

Russia: Nizhny Novgorod region analyses 2,300 probes of dairy products

18.7.2018
Rospotrebnadzor of Nizhny Novgorod region (Volga) analysed more than 2,300 probes of the regional dairy products in the first half of 2018. More than 580 probes were examined to check if they meet...