Att följa gemensamma regler gagnar alla

Taxitrafikens övervakning till Trafi

Den nya transportservicelagen medför förändringar i taxitrafiken. Behörigheten att övervaka tillståndshavare övergår till Trafiksäkerhetsverket (Trafi).

Online-kassasystem i Finland?

Skatteförvaltningen föreslår att fiskala Online-kassasystem ska tas i användning i Finland. Genom det fiskala Online-kassasystemet får Skatteförvaltningen ett meddelande om en försäljningstransaktion.

Regleringsbörda

Bekämpningen av den grå ekonomin medför lagstadgade skyldigheter, något som skapar en regleringsbörda i form av diverse kostnader för företag och offentliga samfund. Den här bördan har kunnat minskas avsevärt tack vare e-tjänster.

Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Den nya webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Mer information om myndigheterna under om oss.

Webbplatsen fungerar som stöd för myndigheter och dem som fattar politiska beslut. Informationen på webbplatsen förbättrar samhällets möjligheter att reagera snabbt på fenomen och problem relaterade till grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Webbplatsen ger också företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Den övergripande bilden formas av flera delområden

På webbplatsen beskrivs aktuella fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och av flera myndigheters iakttagelser av dessa formas en övergripande bild. Dessutom innehåller webbplatsen internationella bedömningar om omfattning och kvantitet av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. På webbplatsen presenteras också effekterna av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utifrån myndigheternas statistik, exempelvis kontroller riktade mot företag och resultatet av dessa kontroller. Utöver detta följer vi på webbplatsen bland annat hur projekten för åtgärdsprogrammet för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet framskrider.

Dessutom kan man på webbplatsen ta del av nyhetsplock från det nationella och internationella nyhetsflödet om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Nyheter om grå ekonomi

UK: Advertising campaign to warn about pension scams

14.8.2018
The Financial Conduct Authority (FCA) and the Pensions Regulator are to launch an advertising campaign to raise awareness of the most common tactics used in pension scams. The ScamSmart campaign is...

UK: Pearson says single individual source of A-level maths exam leak

13.8.2018
An investigation by Pearson, the education company, has identified a single individual as the source of a leak of an A-level maths exam. Pearson said the individual has been debarred from any...

Finland: Snus trade flourishing in social media

13.8.2018
In Finland, snus trade is increasingly taking place in closed groups in social media. The group catering to the Helsinki metropolitan area has 4,100 members and the group serving the Pirkanmaa region...