Närmare hälften av företagen med estnisk bakgrund har skatteskulder

Företag med estnisk bakgrund i handelsregistret i Finland har betydligt mer anmälnings- och betalningsförsummelser relaterade till beskattning än företag med finländsk eller annan utländsk bakgrund. Bland annat detta framgår av utredningarna av Enheten för utredning av grå ekonomi.

Handlar bekämpning av grå ekonomi om att släcka bränder?

Enkäten om grå ekonomi till myndigheter gav en hel del information om utmaningarna med bekämpningen. Enligt svaren blir grå ekonomi allt mer internationell, professionell och allvarlig. En föreslagen lösning är mer samarbete och större befogenheter för att effektivisera tillsynen.

Regeringen lovar tilläggsfinansiering för åtgärder för bekämpning av grå ekonomi

Det nya regeringsprogrammet innehåller ett omfattande och detaljerat program för bekämpning av grå ekonomi. Regeringsprogrammet innehåller ett tjugotal åtgärdsförslag som befrämjar bekämpning av grå ekonomi för vilka det har reserverats tilläggsfinansiering på sammanlagt 20 miljoner euro. 

Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Mer information om myndigheterna under om oss.

Webbplatsen fungerar som stöd för myndigheter och dem som fattar politiska beslut. Informationen på webbplatsen förbättrar samhällets möjligheter att reagera snabbt på fenomen och problem relaterade till grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Webbplatsen ger också företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Den övergripande bilden formas av flera delområden

På webbplatsen beskrivs aktuella fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och av flera myndigheters iakttagelser av dessa formas en övergripande bild. Dessutom innehåller webbplatsen internationella bedömningar om omfattning och kvantitet av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. På webbplatsen presenteras också effekterna av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utifrån myndigheternas statistik, exempelvis kontroller riktade mot företag och resultatet av dessa kontroller. Utöver detta följer vi på webbplatsen bland annat hur projekten för åtgärdsprogrammet för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet framskrider.

Dessutom kan man på webbplatsen ta del av nyhetsplock från det nationella och internationella nyhetsflödet om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Nyheter om grå ekonomi

Denmark/US: 260 companies file lawsuit against Novo Nordisk

19.8.2019
Danish multinational pharmaceutical company Novo Nordisk has been faced with a DKK 11.8bn (EUR 1.58bn USD 1.82bn) lawsuit from a group of 260 pensions savings- and investment companies from 20...

UK: Amnesty International settles equal pay dispute

19.8.2019
Amnesty International has settled an equal pay dispute with Ailsa Dixon, the former manager of the human rights organisation's bookshop in Edinburgh. Dixon filed her discrimination claim in response...

UK: Olivia Buckland's post under fire from advertising regulator ASA

19.8.2019
UK reality TV personality and former Love Island star Olivia Buckland has come under fire again from the UK's Advertising Standards Authority (ASA) for failing to identify an Instagram post featuring...