Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Statistik över bekämpning av grå ekonomi 2019

20.4.2020

Bekämpning av grå ekonomi förebygger olaglig verksamhet och säkerställer skatteintäkter – resultaten är uppmuntrande. Enligt statistiken fungerar myndigheternas samarbete i bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet effektivt. Statistiken över bekämpning av grå ekonomi 2019 har publicerats.

Svartarbete känner inga gränser #EU4FairWork

16.3.2020 

Kampanjen #EU4FairWork ökar arbetsgivarnas och arbetstagarnas förståelse av fördelarna med att anmäla arbete och informerar beslutsfattarna om hur viktigt det är att bekämpa svarta arbetsmarknader. Sammanlagt 33 procent känner någon som jobbat svart.

Arbetsrelaterat utnyttjande och människohandel

16.3.2020 HEUNI 

Enligt HEUNI:s undersökningar är utnyttjandet av arbetstagare ekonomiskt lönsamt, och risken att åka fast och bli bestraffad är ofta låg. Hänsynslösa och oärliga företag och företagare utnyttjar lagliga strukturer och metoder för att maximera vinsten och dölja utnyttjandet för myndigheterna.

Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Mer information om myndigheterna under om oss.

Webbplatsen fungerar som stöd för myndigheter och dem som fattar politiska beslut. Informationen på webbplatsen förbättrar samhällets möjligheter att reagera snabbt på fenomen och problem relaterade till grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Webbplatsen ger också företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Den övergripande bilden formas av flera delområden

På webbplatsen beskrivs aktuella fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och av flera myndigheters iakttagelser av dessa formas en övergripande bild. Dessutom innehåller webbplatsen internationella bedömningar om omfattning och kvantitet av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. På webbplatsen presenteras också effekterna av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utifrån myndigheternas statistik, exempelvis kontroller riktade mot företag och resultatet av dessa kontroller. Utöver detta följer vi på webbplatsen bland annat hur projekten för åtgärdsprogrammet för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet framskrider.

Dessutom kan man på webbplatsen ta del av nyhetsplock från det nationella och internationella nyhetsflödet om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Nyheter om grå ekonomi

Denmark: Danes leading users of payment cards in Europe

29.5.2020
The Danish Competition and Consumer Board concludes in its new analysis "Payments Report 2020" for the Danish Ministry of Trade and Industry that Denmark continues to be the leading country in Europe...

UK: Man arrested for acting as 'ghost broker'

29.5.2020
City of London Police has arrested a man for acting as a 'ghost broker'. The man was arrested for fraud by false representation for offering fraudulent car insurance services to NHS workers. The...

Lithuania: Gambling sector faces high risk from money laundering: report

28.5.2020
Lithuania's gambling sector faced a high risk from money laundering, according to a governmental risk assessment. The report rated the risk of money laundering for casinos at the highest level on a...