Bekämpning angår alla myndigheter, företag och medborgare

I Finland har lönedumpning fått liten uppmärksamhet ›

19.10.2020 Skatteförvaltningen

I Finland är antalet rättsfall som gäller lönedumpning obetydligt, straffen lindriga och ersättningspraxis mycket varierande. Myndigheterna har bristfälliga medel att ingripa i lönedumpningen. En potentiell metod för att mer effektivt upptäcka lönedumpning ska kunna vara ett ökat samarbete mellan flera myndigheter.

Tjänstemän utsätts för nya former av påtryckningar och trakasserier ›

19.10.2020

En del av de myndigheter som bekämpar grå ekonomi upplever att uthängningen inom den egna verksamhetssektorn har ökat något under de senaste åren. Det finns ett stort stöd bland myndigheterna för att uthängning ska kriminaliseras.   

Utnyttjar utsökningsgäldenärer faktureringstjänster? ›

21.9.2020 Skatteförvaltningen
Enligt utredningen hade var tionde egenanställd en utsökningsskuld. Hos egenanställda var sannolikheten för en utsökningsskuld två gånger större än hos näringsidkare i snitt.  

Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Mer information om myndigheterna under om oss.

Webbplatsen fungerar som stöd för myndigheter och dem som fattar politiska beslut. Informationen på webbplatsen förbättrar samhällets möjligheter att reagera snabbt på fenomen och problem relaterade till grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Webbplatsen ger också företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Den övergripande bilden formas av flera delområden

På webbplatsen beskrivs aktuella fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och av flera myndigheters iakttagelser av dessa formas en övergripande bild. Dessutom innehåller webbplatsen internationella bedömningar om omfattning och kvantitet av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. På webbplatsen presenteras också effekterna av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utifrån myndigheternas statistik, exempelvis kontroller riktade mot företag och resultatet av dessa kontroller. Utöver detta följer vi på webbplatsen bland annat hur projekten för åtgärdsprogrammet för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet framskrider.

Dessutom kan man på webbplatsen ta del av nyhetsplock från det nationella och internationella nyhetsflödet om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Nyheter om grå ekonomi

Germany: Works council takes MAN to court

1.12.2020
The works council at German commercial vehicle manufacturer MAN has taken the company to court over its plan to cut 9,500 jobs and close sites. The works council says the management only has the...

UK: Investment Association reports rise in investment scams

30.11.2020
Figures released by the Investment Association (IA), the trade body, reported an increase in the number of investment scams from around 300 to 1,175 since the first UK lockdown began in March 2020....

France: Partnership between Luko and Shift Technology

27.11.2020
Insurtech Luko has signed a partnership with Shift Technology to fight against insurance fraud. Raphaël Vullierme, Co-Founder of Luko, indicates that for the insurtech it is important to grow its...