Att följa gemensamma regler gagnar alla

Yrkesmässig bedrägeribrottslighet är ett internationellt fenomen

Det är vanligtvis fråga om att företag i bolagsform utnyttjas som ”arbetsredskap” vid olika former av bedrägeri.

Kriminell bakgrund ökar risken för grå ekonomi

Skatteförvaltningen föreslår att fiskala Online-kassasystem ska tas i användning i Finland. Genom det fiskala Online-kassasystemet får Skatteförvaltningen ett meddelande om en försäljningstransaktion.

Online-kassasystem i Finland?

Skatteförvaltningen föreslår att fiskala Online-kassasystem ska tas i användning i Finland. Genom det fiskala Online-kassasystemet får Skatteförvaltningen ett meddelande om en försäljningstransaktion.

Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Den nya webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Mer information om myndigheterna under om oss.

Webbplatsen fungerar som stöd för myndigheter och dem som fattar politiska beslut. Informationen på webbplatsen förbättrar samhällets möjligheter att reagera snabbt på fenomen och problem relaterade till grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Webbplatsen ger också företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Den övergripande bilden formas av flera delområden

På webbplatsen beskrivs aktuella fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och av flera myndigheters iakttagelser av dessa formas en övergripande bild. Dessutom innehåller webbplatsen internationella bedömningar om omfattning och kvantitet av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. På webbplatsen presenteras också effekterna av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utifrån myndigheternas statistik, exempelvis kontroller riktade mot företag och resultatet av dessa kontroller. Utöver detta följer vi på webbplatsen bland annat hur projekten för åtgärdsprogrammet för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet framskrider.

Dessutom kan man på webbplatsen ta del av nyhetsplock från det nationella och internationella nyhetsflödet om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Nyheter om grå ekonomi

Denmark: Danske Bank may be scrutinised by EU's Banking Authority

24.9.2018
The EU Commission wants to investigate the money laundering scandal at the Estonian branch of major Danish bank Danske Bank. According to Financial Times, The European Banking Authority has been...

Denmark: Major banks to continue offering DKK 1,000 bank notes

24.9.2018
In Denmark, major banks Nordea, Danske Bank and Arbejdernes Landsbank have announced that will continue offering DKK 1,000 (EUR 133.94 USD 157.55) bank notes in their branches and ATMs. This means...

UK: Figures show majority of fraud crimes remain unsolved

24.9.2018
Research by the consumer group Which? shows that more than 96% of crimes reported to Action Fraud in 2016-17 remain unsolved. This compares to 73% of violent crimes, 80% of robberies and 84% of...