Bekämpning angår alla myndigheter, företag och medborgare

I Finland har lönedumpning fått liten uppmärksamhet ›

19.10.2020 Skatteförvaltningen

I Finland är antalet rättsfall som gäller lönedumpning obetydligt, straffen lindriga och ersättningspraxis mycket varierande. Myndigheterna har bristfälliga medel att ingripa i lönedumpningen. En potentiell metod för att mer effektivt upptäcka lönedumpning ska kunna vara ett ökat samarbete mellan flera myndigheter.

Tjänstemän utsätts för nya former av påtryckningar och trakasserier ›

19.10.2020

En del av de myndigheter som bekämpar grå ekonomi upplever att uthängningen inom den egna verksamhetssektorn har ökat något under de senaste åren. Det finns ett stort stöd bland myndigheterna för att uthängning ska kriminaliseras.   

Utnyttjar utsökningsgäldenärer faktureringstjänster? ›

21.9.2020 Skatteförvaltningen
Enligt utredningen hade var tionde egenanställd en utsökningsskuld. Hos egenanställda var sannolikheten för en utsökningsskuld två gånger större än hos näringsidkare i snitt.  

Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Mer information om myndigheterna under om oss.

Webbplatsen fungerar som stöd för myndigheter och dem som fattar politiska beslut. Informationen på webbplatsen förbättrar samhällets möjligheter att reagera snabbt på fenomen och problem relaterade till grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Webbplatsen ger också företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Den övergripande bilden formas av flera delområden

På webbplatsen beskrivs aktuella fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och av flera myndigheters iakttagelser av dessa formas en övergripande bild. Dessutom innehåller webbplatsen internationella bedömningar om omfattning och kvantitet av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. På webbplatsen presenteras också effekterna av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utifrån myndigheternas statistik, exempelvis kontroller riktade mot företag och resultatet av dessa kontroller. Utöver detta följer vi på webbplatsen bland annat hur projekten för åtgärdsprogrammet för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet framskrider.

Dessutom kan man på webbplatsen ta del av nyhetsplock från det nationella och internationella nyhetsflödet om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Nyheter om grå ekonomi

Germany: Former Wirecard supervisory board chair denies DWS' claims

23.11.2020
The former supervisory board chair of insolvent German payment service provider Wirecard, Thomas Eichelmann, has denied claims by German asset manager DWS, a former large shareholder in Wirecard,...

Ireland: Lockton sues former account executive

23.11.2020
Insurance broker Lockton has launched legal proceedings in Dublin against a former account executive. The case relates to a junior member of staff. The broker has said the member of staff was in...

UK: Airbnb investigated by the FCA

22.11.2020
The Financial Conduct Authority (FCA), the UK financial regulator, has launched an investigation into Airbnb. The FCA probe of Airbnb Payments UK's safeguarding systems and controls follows the...