Statistiken över bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2018 har publicerats

Den övergripande bilden av bekämpning av grå ekonomi är lovande. Myndigheterna har allokerat resurserna rätt, och resultaten har varit bra och inom vissa sektorer även mycket bra.

Finländska delningsföretag är små och sköter sina offentliga åtaganden väl

I Finland finns det för närvarande närmare trettio inhemska delningsplattformar. Deras ekonomiska betydelse är tills vidare relativt liten. Delningsföretagen hotas av ett svagt ekonomiskt läge.

Återbäringsbedrägerierna utgör endast en liten del av momsfelet

Enheten för utredning av grå ekonomi undersökte oärliga aktörer som ansökt om momsåterbäring genom särskild profilering. Via den identifierade riskgruppen kunde man göra en uppskattning av det momsskattefel som den grå ekonomin orsakar Finland.

Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Den nya webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Mer information om myndigheterna under om oss.

Webbplatsen fungerar som stöd för myndigheter och dem som fattar politiska beslut. Informationen på webbplatsen förbättrar samhällets möjligheter att reagera snabbt på fenomen och problem relaterade till grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Webbplatsen ger också företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Den övergripande bilden formas av flera delområden

På webbplatsen beskrivs aktuella fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och av flera myndigheters iakttagelser av dessa formas en övergripande bild. Dessutom innehåller webbplatsen internationella bedömningar om omfattning och kvantitet av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. På webbplatsen presenteras också effekterna av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utifrån myndigheternas statistik, exempelvis kontroller riktade mot företag och resultatet av dessa kontroller. Utöver detta följer vi på webbplatsen bland annat hur projekten för åtgärdsprogrammet för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet framskrider.

Dessutom kan man på webbplatsen ta del av nyhetsplock från det nationella och internationella nyhetsflödet om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Nyheter om grå ekonomi

UK: ONS figures show drop in shop theft incidents

25.4.2019
ONS figures show a 3% decline in the number of police recorded shop theft incidents to 374,895 in the year ending December 2018. The Association of Convenience Stores (ACS) says there is significant...

Germany: Wirecard defends itself against report in FT

24.4.2019
The German payment services provider Wirecard is defending itself against the UK-based newspaper Financial Times (FT). Wirecard said that the FT article about the company contained a number of false...

Belgium: Degroof Petercam investigated for money laundering

24.4.2019
It is being reported that Belgium's national bank, Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (BNB), has been investigating Belgian private bank Degroof Petercam regarding its application...