Att följa gemensamma regler gagnar alla

Yrkesmässig bedrägeribrottslighet är ett internationellt fenomen

Det är vanligtvis fråga om att företag i bolagsform utnyttjas som ”arbetsredskap” vid olika former av bedrägeri.

Kriminell bakgrund ökar risken för grå ekonomi

Skatteförvaltningen föreslår att fiskala Online-kassasystem ska tas i användning i Finland. Genom det fiskala Online-kassasystemet får Skatteförvaltningen ett meddelande om en försäljningstransaktion.

Online-kassasystem i Finland?

Skatteförvaltningen föreslår att fiskala Online-kassasystem ska tas i användning i Finland. Genom det fiskala Online-kassasystemet får Skatteförvaltningen ett meddelande om en försäljningstransaktion.

Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Den nya webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Mer information om myndigheterna under om oss.

Webbplatsen fungerar som stöd för myndigheter och dem som fattar politiska beslut. Informationen på webbplatsen förbättrar samhällets möjligheter att reagera snabbt på fenomen och problem relaterade till grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Webbplatsen ger också företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Den övergripande bilden formas av flera delområden

På webbplatsen beskrivs aktuella fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och av flera myndigheters iakttagelser av dessa formas en övergripande bild. Dessutom innehåller webbplatsen internationella bedömningar om omfattning och kvantitet av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. På webbplatsen presenteras också effekterna av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utifrån myndigheternas statistik, exempelvis kontroller riktade mot företag och resultatet av dessa kontroller. Utöver detta följer vi på webbplatsen bland annat hur projekten för åtgärdsprogrammet för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet framskrider.

Dessutom kan man på webbplatsen ta del av nyhetsplock från det nationella och internationella nyhetsflödet om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Nyheter om grå ekonomi

UK: Banking scheme helping to prevent fraud

20.8.2018
A new banking scheme developed by the finance industry, trading standards officials and the police claims to have prevented people from being conned out of over GBP 1.50mn (EUR 1.67mn USD 1.91mn)...

Germany: Court rules diesel car owners must update manipulated software

18.8.2018
The higher administrative court of Munster, Germany, has ruled that owners of diesel vehicles which contain prohibited emissions defeat devices must update the cars' software. The case refers to two...

France: Fleury Michon denounced for misleading labelling

17.8.2018
Agri-food company Fleury Michon has been denounced by Philippe Jean, the Chairman of the Mayenne Departmental Federation of Farmers Unions, for importing ham from Spain despite the packaging having a...