Finländare har en hel del kontakter med estniska företag

15.6.2020 Skatteförvaltningen

Att grunda ett företag i Estland medför dock inte i sig skattefördelar om verksamheten leds från Finland. Används estniska företag som hjälpmedel i grå ekonomi i Finland. Enhet för utredning av grå ekonomi undersökte saken.

Brottsligheten får näring av att virtuella valutor blir vanligare

24.8.2020

Virtuella valutor har etablerat sig som bytesmedel. Globalt sett uppskattas värdet på den brottsliga verksamheten i anknytning till virtuella valutor uppgå till flera miljarder euro. Eftersom virtuella valutor även kan användas helt anonymt utnyttjas de som kriminella bytesmedel eller instrument för till exempel penningtvätt.  

Svartarbete känner inga gränser #EU4FairWork

16.3.2020
Kampanjen #EU4FairWork ökar arbetsgivarnas och arbetstagarnas förståelse av fördelarna med att anmäla arbete och informerar beslutsfattarna om hur viktigt det är att bekämpa svarta arbetsmarknader. Sammanlagt 33 procent känner någon som jobbat svart.

Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Mer information om myndigheterna under om oss.

Webbplatsen fungerar som stöd för myndigheter och dem som fattar politiska beslut. Informationen på webbplatsen förbättrar samhällets möjligheter att reagera snabbt på fenomen och problem relaterade till grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Webbplatsen ger också företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Den övergripande bilden formas av flera delområden

På webbplatsen beskrivs aktuella fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och av flera myndigheters iakttagelser av dessa formas en övergripande bild. Dessutom innehåller webbplatsen internationella bedömningar om omfattning och kvantitet av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. På webbplatsen presenteras också effekterna av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utifrån myndigheternas statistik, exempelvis kontroller riktade mot företag och resultatet av dessa kontroller. Utöver detta följer vi på webbplatsen bland annat hur projekten för åtgärdsprogrammet för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet framskrider.

Dessutom kan man på webbplatsen ta del av nyhetsplock från det nationella och internationella nyhetsflödet om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Nyheter om grå ekonomi

Sweden: Telia's Uzbekistan case in Court of Appeal

18.9.2020
In February 2019, all Telia executives were acquitted by a Swedish District Court in a case about briberies in Uzbekistan, despite Telia's consent to US authorities in 2017. The acquittal was due to...

Sweden: Swedbank investigated on charges of insider information disclosure

18.9.2020
Swedish bank Swedbank has announced that the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen, FI) has launched an investigation concerning alleged insider information disclosure. This is...

Spain: High Court suspends Mediaset fine

18.9.2020
Spain's National High Court has suspended the fine imposed by Spain's competition authority, CNMC, on Mediaset and Atresmedia for unfair competition practises in the advertising market. The...