E-handeln är omfattande och gränsöverskridande

I takt med den kraftiga tillväxten inom e-handeln växer även den gråa ekonomin. Av de förfalskade varor som Tullen beslagtagit observeras mer än 60 % i den posttrafik som går från tredje land till unionens område.

Europeiska kommissionen stödjer bekämpningen av odeklarerat arbete

Bekämpning av odeklarerat arbete kräver politiskt åtagande och öppenhet inför nya idéer samt beredskap att lära av andra länders bästa praxis. Läs mer forumets nya arbetsprogram för 2019 - 2020.

Europeiska arbetsmyndigheten främjar en rättvisare inre marknad?

Europeiska arbetsmyndigheten (ELA) etableras år 2019. Myndighetens mål är att bidra till att säkerställa rättvis rörlighet för arbetstagarna på den inre marknaden. 

Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Den nya webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Mer information om myndigheterna under om oss.

Webbplatsen fungerar som stöd för myndigheter och dem som fattar politiska beslut. Informationen på webbplatsen förbättrar samhällets möjligheter att reagera snabbt på fenomen och problem relaterade till grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Webbplatsen ger också företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Den övergripande bilden formas av flera delområden

På webbplatsen beskrivs aktuella fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och av flera myndigheters iakttagelser av dessa formas en övergripande bild. Dessutom innehåller webbplatsen internationella bedömningar om omfattning och kvantitet av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. På webbplatsen presenteras också effekterna av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utifrån myndigheternas statistik, exempelvis kontroller riktade mot företag och resultatet av dessa kontroller. Utöver detta följer vi på webbplatsen bland annat hur projekten för åtgärdsprogrammet för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet framskrider.

Dessutom kan man på webbplatsen ta del av nyhetsplock från det nationella och internationella nyhetsflödet om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Nyheter om grå ekonomi

UK: Nigeria sues Shell, Eni for USD 1.1bn over OPL 245 corruption

14.12.2018
The Nigerian government has sued oil companies Shell and Eni, from the Netherlands and Italy respectively, for USD 1.10bn (EUR 953.68mn) in a London, UK commercial court. It alleges that funds the...

UK: Universities test new software to detect essay cheats

14.12.2018
A handful of universities in the UK are testing a new software designed to combat cheating. This FBI-style software uses forensic linguistics to analyse a document's composition including vocabulary,...

Nordic: Nordea Bank announces organisational changes in risk and compliance

13.12.2018
Nordea Bank has decided to further increase focus and strengthen execution within risk and compliance by consolidating resources in these areas. The changes will take effect on 1 January...