Att följa gemensamma regler gagnar alla

Livsmedelssektorn är utsatt för bedrägerier

Bekämpning och utredning av livsmedelsbedrägerier är en utmaning. Evira och Enheten för utredning av grå ekonomi har tillsammans utrett behoven av att ändra livsmedelslagen.

Nya statistiken från Skatteförvaltningen och polisen

Den resultatrika verksamheten i grupper som koncentrerar sig på grå ekonomi har ökat markant i Skatteförvaltningen. I år har polisen redan tecknat vinning av brott till en summa på 10,4 miljoner euro.

Online-kassasystemen får understöd

 Utlåtande över förhandsutredningen begärdes av över femtio olika organ. De som avgivit utlåtande ansåg att reformens positiva effekter utgörs t.ex. av effektivare bekämpning mot grå ekonomi och ekobrott och en ökning i skatteintäkter utan en åtstramning av beskattningen.

Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Den nya webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Mer information om myndigheterna under om oss.

Webbplatsen fungerar som stöd för myndigheter och dem som fattar politiska beslut. Informationen på webbplatsen förbättrar samhällets möjligheter att reagera snabbt på fenomen och problem relaterade till grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Webbplatsen ger också företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Den övergripande bilden formas av flera delområden

På webbplatsen beskrivs aktuella fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och av flera myndigheters iakttagelser av dessa formas en övergripande bild. Dessutom innehåller webbplatsen internationella bedömningar om omfattning och kvantitet av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. På webbplatsen presenteras också effekterna av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utifrån myndigheternas statistik, exempelvis kontroller riktade mot företag och resultatet av dessa kontroller. Utöver detta följer vi på webbplatsen bland annat hur projekten för åtgärdsprogrammet för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet framskrider.

Dessutom kan man på webbplatsen ta del av nyhetsplock från det nationella och internationella nyhetsflödet om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Nyheter om grå ekonomi

Germany: VZBV has 30,000 enquiries about VW group diesel claim

22.10.2018
German association of consumer protection agencies VZBV has said that it has already had 30,000 enquiries regarding its intended group action against German diesel vehicle manufacturers. The first...

UK: Anglia Ruskin knowingly appointed convicted art thief

20.10.2018
It has emerged that Anglia Ruskin University knowingly appointed James Hampton-Till to a senior position within its medical science faculty in Essex back in 2012, despite being fully aware that he...

Latvia: LPB Bank fined EUR 2.2mn for violating laws on money laundering

19.10.2018
Latvia's Financial and Capital Market Commission (FKTK) has imposed a EUR 2.2mn fine on the local commercial bank, LPB Bank, for violating laws on money laundering. FKTK found that there were serious...