Handlar bekämpning av grå ekonomi om att släcka bränder?

Enkäten om grå ekonomi till myndigheter gav en hel del information om utmaningarna med bekämpningen. Enligt svaren blir grå ekonomi allt mer internationell, professionell och allvarlig. En föreslagen lösning är mer samarbete och större befogenheter för att effektivisera tillsynen.

Regeringen lovar tilläggsfinansiering för åtgärder för bekämpning av grå ekonomi

Det nya regeringsprogrammet innehåller ett omfattande och detaljerat program för bekämpning av grå ekonomi. Regeringsprogrammet innehåller ett tjugotal åtgärdsförslag som befrämjar bekämpning av grå ekonomi för vilka det har reserverats tilläggsfinansiering på sammanlagt 20 miljoner euro. 

Förhindra momsbedrägeri i din verksamhet

Som en ärlig företagare kan du omedvetet bli delaktig i oärlig handel där någon som hör till handelskedjan försöker undvika att betala mervärdesskatt. Risken att bli delaktig i oärlig verksamhet kan gälla företag i alla storlekar och inom vilken bransch som helst.

Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Mer information om myndigheterna under om oss.

Webbplatsen fungerar som stöd för myndigheter och dem som fattar politiska beslut. Informationen på webbplatsen förbättrar samhällets möjligheter att reagera snabbt på fenomen och problem relaterade till grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Webbplatsen ger också företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Den övergripande bilden formas av flera delområden

På webbplatsen beskrivs aktuella fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och av flera myndigheters iakttagelser av dessa formas en övergripande bild. Dessutom innehåller webbplatsen internationella bedömningar om omfattning och kvantitet av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. På webbplatsen presenteras också effekterna av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utifrån myndigheternas statistik, exempelvis kontroller riktade mot företag och resultatet av dessa kontroller. Utöver detta följer vi på webbplatsen bland annat hur projekten för åtgärdsprogrammet för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet framskrider.

Dessutom kan man på webbplatsen ta del av nyhetsplock från det nationella och internationella nyhetsflödet om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Nyheter om grå ekonomi

UK: ASA bans Dyson's misleading fan advert

17.7.2019
The UK's Advertising Standards Authority (ASA) has branded an advertisement for Dyson's Pure Hot and Cool Fan to be misleading because it wrongly suggests that the appliance is cordless. Dyson...

UK: ASA upholds complaint against Aldi advert

17.7.2019
The Advertising Standards Authority (ASA) has upheld a complaint by Tesco about an Aldi advert. The press advert highlighted the potential savings offered by Aldi and was shown in the run-up to...

UK: Online sales could suffer under new anti-fraud measures

16.7.2019
The introduction of new anti-fraud measures could disrupt the online retail sector later in the year. The new rules are due to take effect from September 2019 and will require online retailers to...