Att följa gemensamma regler gagnar alla

Online-kassasystem i Finland?

Skatteförvaltningen föreslår att fiskala Online-kassasystem ska tas i användning i Finland. Genom det fiskala Online-kassasystemet får Skatteförvaltningen ett meddelande om en försäljningstransaktion.

Nya former av arbete

Nya former av arbete ger många nya slags möjligheter till arbete. Stor okunskap och delvis felaktig information finns om fenomenet, exempelvis om vem som ansvarar för lagstadgade försäkringar och skatter för arbetet.

Regleringsbörda

Bekämpningen av den grå ekonomin medför lagstadgade skyldigheter, något som skapar en regleringsbörda i form av diverse kostnader för företag och offentliga samfund. Den här bördan har kunnat minskas avsevärt tack vare e-tjänster.

Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Den nya webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Mer information om myndigheterna under om oss.

Webbplatsen fungerar som stöd för myndigheter och dem som fattar politiska beslut. Informationen på webbplatsen förbättrar samhällets möjligheter att reagera snabbt på fenomen och problem relaterade till grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Webbplatsen ger också företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Den övergripande bilden formas av flera delområden

På webbplatsen beskrivs aktuella fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och av flera myndigheters iakttagelser av dessa formas en övergripande bild. Dessutom innehåller webbplatsen internationella bedömningar om omfattning och kvantitet av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. På webbplatsen presenteras också effekterna av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utifrån myndigheternas statistik, exempelvis kontroller riktade mot företag och resultatet av dessa kontroller. Utöver detta följer vi på webbplatsen bland annat hur projekten för åtgärdsprogrammet för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet framskrider.

Dessutom kan man på webbplatsen ta del av nyhetsplock från det nationella och internationella nyhetsflödet om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Nyheter om grå ekonomi

UK: Farmer ordered to pay back proceeds from mislabelled eggs

22.6.2018
Farmer Anthony Clarkson has been ordered to pay back the GBP 505,381 (EUR 578,239.06 USD 670,943.94) that he made by deliberately selling barn eggs as more expensive free range eggs. He was ordered...

Austria: Lawyers acquitted in OeBS bribery case

22.6.2018
The two lawyers accused of bribing foreign central banks through OeBS, a subsidiary of the Austrian national bank, have reportedly been acquitted by the Criminal Court of Vienna. The lawsuit was...

Belgium: State hit by lawsuit in aircraft noise dispute

22.6.2018
Céline Fremault, the Brussels environmental minister, has accused the federal government of acting too slowly when it comes to reducing air traffic noise in the capital. She therefore launched a...