Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Svartarbete känner inga gränser #EU4FairWork

16.3.2020 

Kampanjen #EU4FairWork ökar arbetsgivarnas och arbetstagarnas förståelse av fördelarna med att anmäla arbete och informerar beslutsfattarna om hur viktigt det är att bekämpa svarta arbetsmarknader. Sammanlagt 33 procent känner någon som jobbat svart.

Arbetsrelaterat utnyttjande och människohandel

16.3.2020 HEUNI 

Enligt HEUNI:s undersökningar är utnyttjandet av arbetstagare ekonomiskt lönsamt, och risken att åka fast och bli bestraffad är ofta låg. Hänsynslösa och oärliga företag och företagare utnyttjar lagliga strukturer och metoder för att maximera vinsten och dölja utnyttjandet för myndigheterna.

Arbetspensionsförsäkringarna sköts fortfarande väl

Genom övervakningen säkerställer Pensionsskyddscentralen att arbetstagarna får det pensionsskydd som enligt lagen tillhör dem. Vid övervakningen har det årligen upptäckts oförsäkrade löner för i genomsnitt ca 110 miljoner euro per år. Se ny statistik.

Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Mer information om myndigheterna under om oss.

Webbplatsen fungerar som stöd för myndigheter och dem som fattar politiska beslut. Informationen på webbplatsen förbättrar samhällets möjligheter att reagera snabbt på fenomen och problem relaterade till grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Webbplatsen ger också företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Den övergripande bilden formas av flera delområden

På webbplatsen beskrivs aktuella fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och av flera myndigheters iakttagelser av dessa formas en övergripande bild. Dessutom innehåller webbplatsen internationella bedömningar om omfattning och kvantitet av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. På webbplatsen presenteras också effekterna av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utifrån myndigheternas statistik, exempelvis kontroller riktade mot företag och resultatet av dessa kontroller. Utöver detta följer vi på webbplatsen bland annat hur projekten för åtgärdsprogrammet för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet framskrider.

Dessutom kan man på webbplatsen ta del av nyhetsplock från det nationella och internationella nyhetsflödet om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Nyheter om grå ekonomi

Lithuania: Ex-Pres. Grybauskaite named head of UN financial transparency panel

3.4.2020
Lithuania's former president, Dalia Grybauskaite, has been appointed co-chair of the UN High-Level Panel on Financial Accountability, Transparency, and Integrity (FACTI). The panel's other co-chair...

UK: St Mungo's told to pay compensation to victimised former worker

3.4.2020
St Mungo's has been ordered to pay GBP 17,527 (EUR 19,915.56 USD 22,971.26) in compensation to a former employee who the charity was found to have victimised following an abandoned bullying...

Russia: Illegal logging revealed in Kabardino-Balkar Republic

2.4.2020
Illegal logging activities have been revealed in the Kabardino-Balkar Republic, North Caucasus. The damage is estimated at RUB 24mn (EUR 312,371 USD 360,299). Criminal investigations were initiated...