Grå ekonomi inom östhandeln förekommer i många former

Som EU:s yttre gräns är landgränsen mellan Finland och Ryssland en viktig kommersiell kanal som samtidigt attraherar illegala penning- och varuflöden. De oklara affärstransaktionerna gäller företag som registrerats i olika länder, och dessutom är de ansvariga personerna i finländska företag ofta utlänningar i dessa fall.

Inkomstregistret är ett nytt verktyg i bekämpningen av grå ekonomi

Med hjälp av inkomstregistret kan man förebygga grå ekonomi mer effektivt, eftersom flera myndigheter samtidigt har tillgång till samma inkomstuppgifter. Uppgifterna är mer aktuella än tidigare, och man kan snabbare ingripa i missbruk genom handledning och tillsyn.

Livsmedelsbedrägerier bekämpas genom samarbete mellan EU-länderna

Enheten för utredning av grå ekonomi undersökte oärliga aktörer som ansökt om momsåterbäring genom särskild profilering. Via den identifierade riskgruppen kunde man göra en uppskattning av det momsskattefel som den grå ekonomin orsakar Finland.

Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Den nya webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Mer information om myndigheterna under om oss.

Webbplatsen fungerar som stöd för myndigheter och dem som fattar politiska beslut. Informationen på webbplatsen förbättrar samhällets möjligheter att reagera snabbt på fenomen och problem relaterade till grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Webbplatsen ger också företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Den övergripande bilden formas av flera delområden

På webbplatsen beskrivs aktuella fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och av flera myndigheters iakttagelser av dessa formas en övergripande bild. Dessutom innehåller webbplatsen internationella bedömningar om omfattning och kvantitet av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. På webbplatsen presenteras också effekterna av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utifrån myndigheternas statistik, exempelvis kontroller riktade mot företag och resultatet av dessa kontroller. Utöver detta följer vi på webbplatsen bland annat hur projekten för åtgärdsprogrammet för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet framskrider.

Dessutom kan man på webbplatsen ta del av nyhetsplock från det nationella och internationella nyhetsflödet om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Nyheter om grå ekonomi

Germnay: Fakeshops scam some 4mn customers

24.5.2019
According to figures from German consumer centres, some 4mn German consumers have been scammed by fake shops. According to Peter Hauk, consumer protection minister for the German state of...

Lithuania: Vilkyskiu Pienine's board member to appeal regulatory fine

24.5.2019
The Lithuanian businessman, Linas Strelis, intends to appeal a fine imposed by the Bank of Lithuania for insider trading. The central bank fined Mr Strelis EUR 200,000 for insider trading on shares...

Denmark: Danske Bank to step up AML efforts

24.5.2019
Danske Bank is planning to further step up its anti-money laundering efforts in Denmark According to the bank's head of corporate customers, Niels Bang-Hansen, the bank will put special focus on...