Taxilagstiftningen medförde utmaningar för bekämpning av grå ekonomi

Den reviderade lagstiftningen har också medfört nya utmaningar för bekämpning av grå ekonomi. Följande tre omständigheter motverkar väsentligt bekämpningen av grå ekonomi: Tillståndsförfarande, fasta priser och uppgifter erhållna från taxamätare. Skatteförvaltningens Enheten för utredning av grå ekonomi undersökte frågan i sin utredning.

Sällskapsdjursverksamhetens gråa sida

Importen av sällskapsdjur har ökat avsevärt jämfört med början av 2010-talet. Syftet med olaglig import av sällskapsdjur är strävan efter ekonomisk vinning. Smugglarna kopierar i allt högre grad sina rutiner av organiserad brottslighet. Myndighetssamarbete har en central ställning i övervakningen av olaglig handel med sällskapsdjur.

Var fjärde känner till ett företag som bedrivit odeklarerad verksamhet

I sin kundenkät tog Skatteförvaltningen reda på samfundskunders tankar om bland annat grå ekonomi. År 2019 svarade totalt 27 procent att de visste om eller kände till något företag som köpt eller sålt varor eller tjänster svart, utan kvitto.

Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Mer information om myndigheterna under om oss.

Webbplatsen fungerar som stöd för myndigheter och dem som fattar politiska beslut. Informationen på webbplatsen förbättrar samhällets möjligheter att reagera snabbt på fenomen och problem relaterade till grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Webbplatsen ger också företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Den övergripande bilden formas av flera delområden

På webbplatsen beskrivs aktuella fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och av flera myndigheters iakttagelser av dessa formas en övergripande bild. Dessutom innehåller webbplatsen internationella bedömningar om omfattning och kvantitet av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. På webbplatsen presenteras också effekterna av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utifrån myndigheternas statistik, exempelvis kontroller riktade mot företag och resultatet av dessa kontroller. Utöver detta följer vi på webbplatsen bland annat hur projekten för åtgärdsprogrammet för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet framskrider.

Dessutom kan man på webbplatsen ta del av nyhetsplock från det nationella och internationella nyhetsflödet om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Nyheter om grå ekonomi

Denmark: Deminor files a complaint against former Danske Bank CEO

21.2.2020
Belgian consultancy company Deminor filed a complaint on 20 February 2020 with a Danish court on behalf of a group of 155 institutional investors seeking damages in the amount DKK 2.70bn (EUR...

Belgium: Orange calls for sale of Voo to be suspended

21.2.2020
Orange Belgium, the Belgian subsidiary of French telecommunications firm Orange, has taken legal action to request the suspension of the sale of Belgium telecommunications operator Voo, and the...

Russia: Over 275,000 violations found in urban engineering sector

21.2.2020
The Prosecutor General's Office found more than 275,000 violations of law in the urban engineering sector in January-October 2019. In 2018, over 300,000 violations were revealed. There is no data for...