Bekämpning angår alla myndigheter, företag och medborgare

Alla betalar inte så mycket mervärdesskatt som de borde - Upp till 300 miljoner euro deklareras inte ›

18.1.2021 Skatteförvaltningen

Ogrundade ansökningar om momsåterbäring är inte den enda formen av momsbedrägerier. Oegentligheter och fel upptäcks även i situationer där skattskyldiga låter bli att deklarera och betala endast en del av momsen. Enligt uppskattning var det moms till ett värde av upp till 300 miljoner euro som inte deklarerades 2018.

Vi bekämpar penningtvätt och finansiering av terrorism tillsammans ›

18.1.2021 Skatteförvaltningen
Lär dig mer om arbetet för att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism samt om tecken på brottslig verksamhet. Flera myndigheter deltar i arbetet för att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorismDen nya webbplatsen Penningtvätt.fi ökar medvetenheten.   

I Finland har lönedumpning fått liten uppmärksamhet ›

19.10.2020 Skatteförvaltningen

I Finland är antalet rättsfall som gäller lönedumpning obetydligt, straffen lindriga och ersättningspraxis mycket varierande. Myndigheterna har bristfälliga medel att ingripa i lönedumpningen. En potentiell metod för att mer effektivt upptäcka lönedumpning ska kunna vara ett ökat samarbete mellan flera myndigheter.

Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Mer information om myndigheterna under om oss.

Webbplatsen fungerar som stöd för myndigheter och dem som fattar politiska beslut. Informationen på webbplatsen förbättrar samhällets möjligheter att reagera snabbt på fenomen och problem relaterade till grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Webbplatsen ger också företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Den övergripande bilden formas av flera delområden

På webbplatsen beskrivs aktuella fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och av flera myndigheters iakttagelser av dessa formas en övergripande bild. Dessutom innehåller webbplatsen internationella bedömningar om omfattning och kvantitet av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. På webbplatsen presenteras också effekterna av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utifrån myndigheternas statistik, exempelvis kontroller riktade mot företag och resultatet av dessa kontroller. Utöver detta följer vi på webbplatsen bland annat hur projekten för åtgärdsprogrammet för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet framskrider.

Dessutom kan man på webbplatsen ta del av nyhetsplock från det nationella och internationella nyhetsflödet om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Nyheter om grå ekonomi

Latvia/Estonia: Ex-CEO of LDz, Oleg Osinovsky acquitted of bribery charges

22.1.2021
The Vidzeme District Court has ruled that Estonian businessman Oleg Osinovsky, and Ugis Magonis, former board chairman of the Latvian state-owned railway company, Latvijas Dzelzcelš (LDz), be...

Finland: Almost 1,500 counterfeit euro banknotes found in 2020

22.1.2021
According to the Bank of Finland, a total of 1,496 counterfeit euro banknotes were detected among banknotes in circulation in Finland in 2020. The number of counterfeits increased year-on-year but is...

Denmark: Reports about possible terrorism financing tripled in five years

22.1.2021
Banks, gambling services providers and art dealers have become better at informing authorities about suspicious money transactions over the past five years. The number of reports submitted to the...