Kontoregistret kommer att förbättra elektronisk tillgång till information för myndigheter

Tullen bygger upp Kontoregistret och dess programgränssnitt, i vilket man lagrar uppgifter som betalningsinstitut, institut för elektroniska pengar och tillhandahållare av virtuella valutor lämnar om kunder, kundkonton och bankfack. Kontoregistret kommer att införas hösten 2020.

På spaning efter näthandelns skattefel

I näthandel kan skattefel uppstå till exempel så att en finländsk konsument inte gör en tulldeklaration (samtidigt blir alla skatter obetalda) eller undervärderar produkten eller beskriver den på fel sätt i tulldeklarationen. Enligt Tullens bedömning kan skatter på hela flera miljoner euro om året samlas in genom en effektivare kontroll av försändelser inom näthandeln.

Kringgående av skatt i investeringsverksamhet förändras

Internationell investeringsverksamhet involverar flera fenomen relaterade till kringgående av skatt och döljande av inkomster. För att bekämpa dessa fenomen behövs också effektivare lagstiftning, framgår det av en färsk utredning.

Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Mer information om myndigheterna under om oss.

Webbplatsen fungerar som stöd för myndigheter och dem som fattar politiska beslut. Informationen på webbplatsen förbättrar samhällets möjligheter att reagera snabbt på fenomen och problem relaterade till grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Webbplatsen ger också företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Den övergripande bilden formas av flera delområden

På webbplatsen beskrivs aktuella fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och av flera myndigheters iakttagelser av dessa formas en övergripande bild. Dessutom innehåller webbplatsen internationella bedömningar om omfattning och kvantitet av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. På webbplatsen presenteras också effekterna av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utifrån myndigheternas statistik, exempelvis kontroller riktade mot företag och resultatet av dessa kontroller. Utöver detta följer vi på webbplatsen bland annat hur projekten för åtgärdsprogrammet för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet framskrider.

Dessutom kan man på webbplatsen ta del av nyhetsplock från det nationella och internationella nyhetsflödet om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Nyheter om grå ekonomi

UK: Half of charity fraud committed by people known to the organisation

21.10.2019
Research published by the Charity Commission shows 53% of fraud affecting charities is committed by someone known to the organisation. Some 29% of frauds are carried out by paid staff in cases where...

Czech Republic: Avast targeted by cyber hackers

21.10.2019
Czech cybersecurity firm Avast and BIS, the Czech counterintelligence agency, have said that the company was the target of cybersecurity hackers, who are thought to be located in China. BIS said that...

Russia: Micro lenders credit history database found in Internet

21.10.2019
Independent cyber security expert, Bob Dyachenko, has found in the internet a freely available credit history database of more than 1mn Russians which includes their passport information,...