Bekämpning angår alla myndigheter, företag och medborgare

Förbättringar av ställningen för utländska bärplockare ›

31.3.2021 Arbets- och näringsministeriet

Regeringen föreslår ny lagstiftning som förbättrar den rättsliga ställningen och inkomstmöjligheterna för utländska bärplockare och skapar jämlikare konkurrensvillkor för företag inom branschen. Enligt den nya lagen ska aktörerna inom naturproduktsplockningsbranschen vara tillförlitliga.   

Beskattningen kringgås med hjälp av utländska företag ›

15.3.2021 Skatteförvaltningen

Lagstiftningen om bassamfund syftar till att bekämpa vinstöverföring till utländska subjekt med låg beskattning. En ny rättsjämförande utredning visar att arrangemang, som man med olika lagstiftningslösningar försökt hindra i andra stater inte omfattas av tillämpningsområdet för bassamfundslagen i Finland. Effekterna av de ändringar i bassamfundslagen som trädde i kraft från början av 2019 verkar bli små. 

Alla betalar inte så mycket mervärdesskatt som de borde - Upp till 300 miljoner euro deklareras inte ›

18.1.2021 Skatteförvaltningen

Ogrundade ansökningar om momsåterbäring är inte den enda formen av momsbedrägerier. Oegentligheter och fel upptäcks även i situationer där skattskyldiga låter bli att deklarera och betala endast en del av momsen. Enligt uppskattning var det moms till ett värde av upp till 300 miljoner euro som inte deklarerades 2018.

Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Mer information om myndigheterna under om oss.

Webbplatsen fungerar som stöd för myndigheter och dem som fattar politiska beslut. Informationen på webbplatsen förbättrar samhällets möjligheter att reagera snabbt på fenomen och problem relaterade till grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Webbplatsen ger också företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Den övergripande bilden formas av flera delområden

På webbplatsen beskrivs aktuella fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och av flera myndigheters iakttagelser av dessa formas en övergripande bild. Dessutom innehåller webbplatsen internationella bedömningar om omfattning och kvantitet av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. På webbplatsen presenteras också effekterna av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utifrån myndigheternas statistik, exempelvis kontroller riktade mot företag och resultatet av dessa kontroller. Utöver detta följer vi på webbplatsen bland annat hur projekten för åtgärdsprogrammet för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet framskrider.

Dessutom kan man på webbplatsen ta del av nyhetsplock från det nationella och internationella nyhetsflödet om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Nyheter om grå ekonomi

Ukraine: Court cancels AMCU's fine for entities of Philip Morris

13.4.2021
The Northern Court of Appeal has cancelled a fine imposed by the Antimonopoly Committee of Ukraine (AMCU) on Philip Morris Ukraine and Philip Morris Sales & Distribution (subsidiaries of Philip...

Latvia: Over 10 State Revenue Service officials detained on corruption suspicion

12.4.2021
Over 10 customs officials have been detained on suspicion of corruption related to a probe at the Terehova border checkpoint, said Andrejs Vaivars, representative of Latvia's State Revenue Service...

Netherlands: VEB states ABN Amro revealed information too late

12.4.2021
Investors state that the Dutch bank ABN Amro was too late to reveal information about the fraud suspicions of the Dutch Public Prosecutor. As a result, investors were negatively affected and their...