Att följa gemensamma regler gagnar alla
Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Mäta den grå ekonomin

Webbplatsen sätter fokus på inhemska undersökningar och utredningar men på webbplatsen finns också intressanta internationella publikationer.

Nya former av arbete

Nya former av arbete ger många nya slags möjligheter till arbete. Stor okunskap och delvis felaktig information finns om fenomenet, exempelvis om vem som ansvarar för lagstadgade försäkringar och skatter för arbetet.

Regleringsbörda

Bekämpningen av den grå ekonomin medför lagstadgade skyldigheter, något som skapar en regleringsbörda i form av diverse kostnader för företag och offentliga samfund. Den här bördan har kunnat minskas avsevärt tack vare e-tjänster.

Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Den nya webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Mer information om myndigheterna under om oss.

Webbplatsen fungerar som stöd för myndigheter och dem som fattar politiska beslut. Informationen på webbplatsen förbättrar samhällets möjligheter att reagera snabbt på fenomen och problem relaterade till grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Webbplatsen ger också företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Den övergripande bilden formas av flera delområden

På webbplatsen beskrivs aktuella fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och av flera myndigheters iakttagelser av dessa formas en övergripande bild. Dessutom innehåller webbplatsen internationella bedömningar om omfattning och kvantitet av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. På webbplatsen presenteras också effekterna av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utifrån myndigheternas statistik, exempelvis kontroller riktade mot företag och resultatet av dessa kontroller. Utöver detta följer vi på webbplatsen bland annat hur projekten för åtgärdsprogrammet för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet framskrider.

Dessutom kan man på webbplatsen ta del av nyhetsplock från det nationella och internationella nyhetsflödet om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Nyheter om grå ekonomi

Denmark: Money laundering in Danske Bank more extensive than assumed

25.5.2018
A report by the Financial Intelligence Unit of the Estonian police shows that the money laundering in Danish bank Danske Bank is more extensive than so far assumed. The Financial Intelligence Unit...

Germany: KBA orders recall of Daimler vans following emissions probe

25.5.2018
The German federal motor authority KBA has ordered the German vehicle manufacturer Daimler to recall a number of its Vito commercial vehicles which were fitted with 1.6-liter diesel Euro 6 engines...

Netherlands: Staal was aware of commissions paid to intermediary for derivatives

24.5.2018
Former director Erik Staal of the Dutch housing corporation Vestia knew that the intermediary Arjan Greeven received millions of euros as commissions from banks, according to the court case. Staal...