Bekämpning angår alla myndigheter, företag och medborgare

Alla betalar inte så mycket mervärdesskatt som de borde - Upp till 300 miljoner euro deklareras inte ›

18.1.2021 Skatteförvaltningen

Ogrundade ansökningar om momsåterbäring är inte den enda formen av momsbedrägerier. Oegentligheter och fel upptäcks även i situationer där skattskyldiga låter bli att deklarera och betala endast en del av momsen. Enligt uppskattning var det moms till ett värde av upp till 300 miljoner euro som inte deklarerades 2018.

Vi bekämpar penningtvätt och finansiering av terrorism tillsammans ›

18.1.2021 Skatteförvaltningen
Lär dig mer om arbetet för att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism samt om tecken på brottslig verksamhet. Flera myndigheter deltar i arbetet för att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorismDen nya webbplatsen Penningtvätt.fi ökar medvetenheten.   

I Finland har lönedumpning fått liten uppmärksamhet ›

19.10.2020 Skatteförvaltningen

I Finland är antalet rättsfall som gäller lönedumpning obetydligt, straffen lindriga och ersättningspraxis mycket varierande. Myndigheterna har bristfälliga medel att ingripa i lönedumpningen. En potentiell metod för att mer effektivt upptäcka lönedumpning ska kunna vara ett ökat samarbete mellan flera myndigheter.

Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Mer information om myndigheterna under om oss.

Webbplatsen fungerar som stöd för myndigheter och dem som fattar politiska beslut. Informationen på webbplatsen förbättrar samhällets möjligheter att reagera snabbt på fenomen och problem relaterade till grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Webbplatsen ger också företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Den övergripande bilden formas av flera delområden

På webbplatsen beskrivs aktuella fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och av flera myndigheters iakttagelser av dessa formas en övergripande bild. Dessutom innehåller webbplatsen internationella bedömningar om omfattning och kvantitet av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. På webbplatsen presenteras också effekterna av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utifrån myndigheternas statistik, exempelvis kontroller riktade mot företag och resultatet av dessa kontroller. Utöver detta följer vi på webbplatsen bland annat hur projekten för åtgärdsprogrammet för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet framskrider.

Dessutom kan man på webbplatsen ta del av nyhetsplock från det nationella och internationella nyhetsflödet om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Nyheter om grå ekonomi

UK: Concern over contactless payment limit increase

3.3.2021
Banks have raised concerns over proposals to increase the limit for contactless card payments. Fraud concerns have prompted banks to recommend a phased increase in the limit and the introduction of a...

France: ING subsidiary is fined EUR 3mn for fraud supervision

2.3.2021
The French subsidiary of the Dutch bank ING has been issued a fine of EUR 3mn (USD 3.64mn) by the French banking authority ACPR. The subsidiary did not supervise the risks concerning customers well...

Germany: Former CEO of Geno convicted of fraud

2.3.2021
The former CEO of German property cooperative Geno Wonhungsbaugenossenschaft has been convicted of fraud and given a custodial sentence. The CEO had misled new members about the financial state of...