En effektiv övervakning av näthandeln förutsätter betalningsuppgifter

De kortbetalningar som nätbutikerna i tredjeländer erhåller förmedlas ofta från konsumenter till EU-området. Detta gör det svårt att få en helhetsbild av hur stor näthandeln i de tredje länderna är. Det finns stora skillnader mellan hur betalningarna styrs till olika länder.

Utländsk arbetskraft och grå ekonomi

Anlitande av utländsk arbetskraft medför många risker relaterade till missbruk. Arbetsgivare kan bryta mot minimianställningsvillkoren och betala alltför låg lön. Motivet för att anlita förmånligare utländsk arbetskraft kan vara att kringgå skatt och andra lagstadgade avgifter för att uppnå ekonomisk vinning.

Kringgående av skatt i investeringsverksamhet förändras

Internationell investeringsverksamhet involverar flera fenomen relaterade till kringgående av skatt och döljande av inkomster. För att bekämpa dessa fenomen behövs också effektivare lagstiftning, framgår det av en färsk utredning.

Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Mer information om myndigheterna under om oss.

Webbplatsen fungerar som stöd för myndigheter och dem som fattar politiska beslut. Informationen på webbplatsen förbättrar samhällets möjligheter att reagera snabbt på fenomen och problem relaterade till grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Webbplatsen ger också företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Den övergripande bilden formas av flera delområden

På webbplatsen beskrivs aktuella fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och av flera myndigheters iakttagelser av dessa formas en övergripande bild. Dessutom innehåller webbplatsen internationella bedömningar om omfattning och kvantitet av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. På webbplatsen presenteras också effekterna av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utifrån myndigheternas statistik, exempelvis kontroller riktade mot företag och resultatet av dessa kontroller. Utöver detta följer vi på webbplatsen bland annat hur projekten för åtgärdsprogrammet för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet framskrider.

Dessutom kan man på webbplatsen ta del av nyhetsplock från det nationella och internationella nyhetsflödet om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Nyheter om grå ekonomi

Italy: ING pays EUR 30mn to settle money laundering investigation

6.12.2019
Dutch bank ING has paid EUR 30mn (USD 34.60mn) to settle the Italian investigation opened by the Prosecutor's Office of Milan in March 2019 on the online scams committed by some of its customers...

Denmark: Sparekassen Vendsyssel receives reprimand from FSA

6.12.2019
Danish bank Sparekassen Vendsyssel has received a reprimand from the Financial Supervisory Authority to improve its money laundering controls. The bank was also asked to improve its knowledge of...

Ireland: Investors seeks USD 800mn in damages after Tesco's revenue misstatement

5.12.2019
Investors are asking for up to USD 800mn (EUR 693.58mn) in damages after the issues related to suspected historic revenue misstatements surfaced at Tesco Ireland, UK-based supermarket chain Tesco's...