Alla vinner på att följa gemensamma spelregler

Finland uppdaterade sin bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism ›

8.2.2024 finansministeriet, inrikesministeriet

Informell internationell penningöverföring innebär en mycket stor risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Finansministeriet och inrikesministeriet har även uppdaterat handlingsplanen för riskbedömning för detta och nästa år.

Skattebortfall på hundra miljoner euro på grund av oregistrerad verksamhet ›

15.1.2024 Skatteförvaltningen

Antalet inhemska företag som har näringsverksamhet utanför Skatteförvaltningens register har nu estimerats första gången i Finland. Enligt beräkningen uppgår antalet inhemska företag som har oregistrerad näringsverksamhet till 5 300–7 400 i Finland.

Myndigheterna når företag med skatteskulder väl ›

13.11.2023 Skatteförvaltningen 

Enheten för utredning av grå ekonomi undersökte om företag som saknar betalningsvilja kan hittas enbart på basis av registeruppgifter. Undersökningsresultatet visar att Skatteförvaltningens och Utsökningsverkets åtgärder främjar att företag med skatteskulder fullgör sina förpliktelser. 

Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Mer information om myndigheterna under om oss.

Webbplatsen fungerar som stöd för myndigheter och dem som fattar politiska beslut. Informationen på webbplatsen förbättrar samhällets möjligheter att reagera snabbt på fenomen och problem relaterade till grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Webbplatsen ger också företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Den övergripande bilden formas av flera delområden

På webbplatsen beskrivs aktuella fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och av flera myndigheters iakttagelser av dessa formas en övergripande bild. Dessutom innehåller webbplatsen internationella bedömningar om omfattning och kvantitet av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. På webbplatsen presenteras också effekterna av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utifrån myndigheternas statistik, exempelvis kontroller riktade mot företag och resultatet av dessa kontroller. Utöver detta följer vi på webbplatsen bland annat hur projekten för åtgärdsprogrammet för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet framskrider.