Återbäringsbedrägerierna utgör endast en liten del av momsfelet

Enheten för utredning av grå ekonomi undersökte oärliga aktörer som ansökt om momsåterbäring genom särskild profilering. Via den identifierade riskgruppen kunde man göra en uppskattning av det momsskattefel som den grå ekonomin orsakar Finland.

Företagen vill spela en större roll i bekämpningen av grå ekonomi?

Enligt en företagsenkät anses grå ekonomi medföra negativa konsekvenser för jämlika konkurrensförutsättningar för företag. Över 60 procent av företagen anser att företagen bör ha en större roll i bekämpningen av grå ekonomi än myndigheterna.

Mer omfattande offentlig tillgång till information om medellöshet stöder en sund konkurrens

Företag som i utsökningen konstaterats vara medellösa kan fortsätta sin verksamhet. En arbetsgrupp, som utrett de problem som medellösa företag orsakar, föreslår att tillgången till offentlig information om medellöshet bör utökas

Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Den nya webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Mer information om myndigheterna under om oss.

Webbplatsen fungerar som stöd för myndigheter och dem som fattar politiska beslut. Informationen på webbplatsen förbättrar samhällets möjligheter att reagera snabbt på fenomen och problem relaterade till grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Webbplatsen ger också företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Den övergripande bilden formas av flera delområden

På webbplatsen beskrivs aktuella fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och av flera myndigheters iakttagelser av dessa formas en övergripande bild. Dessutom innehåller webbplatsen internationella bedömningar om omfattning och kvantitet av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. På webbplatsen presenteras också effekterna av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utifrån myndigheternas statistik, exempelvis kontroller riktade mot företag och resultatet av dessa kontroller. Utöver detta följer vi på webbplatsen bland annat hur projekten för åtgärdsprogrammet för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet framskrider.

Dessutom kan man på webbplatsen ta del av nyhetsplock från det nationella och internationella nyhetsflödet om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Nyheter om grå ekonomi

UK: Payment companies urged to block transactions for essay writing services

20.3.2019
Payment companies such as PayPal are being urged by the UK education secretary to block transactions for essay writing companies. Damian Hinds believes that this would help to combat university...

Sweden: Ethical fund managers could sell of Nordic bank shares

20.3.2019
European ethical fund managers are reconsidering including Nordic banks such as Swedbank and Nordea in their ethical and sustainable funds due to the alleged money laundering through the banks. One...

UK: Hajveri Foundation foundations trustees banned by Charity Commission

20.3.2019
The UK's Charity Commission has removed and disqualified the two founding trustees of The Hajveri Foundation after discovering that they transferred personal mortgage liabilities over to the charity....