Arbetarskyddsmyndigheten övervakar arbetstider och lön för utländska säsongsarbetare ›

22.4.2021 Regionförvaltningsverket

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar arbetsplatser inom jordbruk, som använder utländsk säsongsarbetskraft. Under den kommande skördesäsongen kommer särskild uppmärksamhet att ägnas åt bokföringen av arbetstider och åt ackordsprissättningen. Arbetstagaren måste ha faktisk möjlighet att uppnå minimiackordslön.

Coronaåret var utmanande för övervakningen av grå ekonomi ›

20.4.2021 

På grund av Corona situationen var fjolåret utmanande för de myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Trots utmaningarna kunde myndigheterna reagera på den nya situationen och ta fram nya sätt för att bekämpa grå ekonomi. Uppgifterna framgår av statistiken över bekämpningen av grå ekonomi år 2020, som publiceras idag.

Förbättringar av ställningen för utländska bärplockare ›

31.3.2021 Arbets- och näringsministeriet

Regeringen föreslår ny lagstiftning som förbättrar den rättsliga ställningen och inkomstmöjligheterna för utländska bärplockare och skapar jämlikare konkurrensvillkor för företag inom branschen. Enligt den nya lagen ska aktörerna inom naturproduktsplockningsbranschen vara tillförlitliga.   

Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Mer information om myndigheterna under om oss.

Webbplatsen fungerar som stöd för myndigheter och dem som fattar politiska beslut. Informationen på webbplatsen förbättrar samhällets möjligheter att reagera snabbt på fenomen och problem relaterade till grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Webbplatsen ger också företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Den övergripande bilden formas av flera delområden

På webbplatsen beskrivs aktuella fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och av flera myndigheters iakttagelser av dessa formas en övergripande bild. Dessutom innehåller webbplatsen internationella bedömningar om omfattning och kvantitet av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. På webbplatsen presenteras också effekterna av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utifrån myndigheternas statistik, exempelvis kontroller riktade mot företag och resultatet av dessa kontroller. Utöver detta följer vi på webbplatsen bland annat hur projekten för åtgärdsprogrammet för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet framskrider.

Dessutom kan man på webbplatsen ta del av nyhetsplock från det nationella och internationella nyhetsflödet om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Nyheter om grå ekonomi

UK: Rise in calls to HMRC's fraud hotline

7.5.2021
Figures released by HMRC revealed that its fraud hotline received more than 91,000 from April to December 2020. The monthly average of 10,000 calls over the nine-month period us up from a monthly...

UK: FCA fines Sapien Capital for inadequate due diligence on Solo Group

6.5.2021
The UK's Financial Conduct Authority (FCA) has fined Sapien Capital GBP 178,000 (EUR 204,569.65 USD 246,004.78) for failing to conduct proper due diligence on Solo Group, which is a client likely to...

Spain: Cement companies win cartel accusation case

6.5.2021
Following a series of rulings by Spain's High Court in favour of 23 cement companies, it is unlikely for the Spanish Competition Authority CNMC to pursue the case further. The 23 cement companies...