Finländare har en hel del kontakter med estniska företag

15.6.2020 Skatteförvaltningen

Att grunda ett företag i Estland medför dock inte i sig skattefördelar om verksamheten leds från Finland. Används estniska företag som hjälpmedel i grå ekonomi i Finland. Enhet för utredning av grå ekonomi undersökte saken.

Statistik över bekämpning av grå ekonomi 2019

20.4.2020

Bekämpning av grå ekonomi förebygger olaglig verksamhet och säkerställer skatteintäkter – resultaten är uppmuntrande. Enligt statistiken fungerar myndigheternas samarbete i bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet effektivt. Statistiken över bekämpning av grå ekonomi 2019 har publicerats.

Svartarbete känner inga gränser #EU4FairWork

16.3.2020
Kampanjen #EU4FairWork ökar arbetsgivarnas och arbetstagarnas förståelse av fördelarna med att anmäla arbete och informerar beslutsfattarna om hur viktigt det är att bekämpa svarta arbetsmarknader. Sammanlagt 33 procent känner någon som jobbat svart.

Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Mer information om myndigheterna under om oss.

Webbplatsen fungerar som stöd för myndigheter och dem som fattar politiska beslut. Informationen på webbplatsen förbättrar samhällets möjligheter att reagera snabbt på fenomen och problem relaterade till grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Webbplatsen ger också företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Den övergripande bilden formas av flera delområden

På webbplatsen beskrivs aktuella fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och av flera myndigheters iakttagelser av dessa formas en övergripande bild. Dessutom innehåller webbplatsen internationella bedömningar om omfattning och kvantitet av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. På webbplatsen presenteras också effekterna av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utifrån myndigheternas statistik, exempelvis kontroller riktade mot företag och resultatet av dessa kontroller. Utöver detta följer vi på webbplatsen bland annat hur projekten för åtgärdsprogrammet för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet framskrider.

Dessutom kan man på webbplatsen ta del av nyhetsplock från det nationella och internationella nyhetsflödet om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Nyheter om grå ekonomi

Germany: Dispute between Bafin and DPR regarding information in Wirecard issue

7.8.2020
In the issue sounding the insolvency of German payment services provider Wirecard, there is some dispute between Bafin, the German federal financial supervisory authority, and Deutsche Prüfstelle für...

Lithuania: Health Minister should carry responsibility for scandals: President

6.8.2020
Lithuanian President Gitanas Nauseda called on the Minister of Health, Aurelijus Veryga, to cut short his vacation, return to work, and provide explanations on a corruption scandal over the...

Spain: Illegal cigarette factory busted in Catalonia

6.8.2020
Spain's Guardia Civil and the Spanish Tax Agency raided an illegal cigarette factory in Catalonia, arresting seven Lithuanian and Polish nationals and seizing EUR 72,640 of cash. The factory at an...