Kontoregistret kommer att förbättra elektronisk tillgång till information för myndigheter

Tullen bygger upp Kontoregistret och dess programgränssnitt, i vilket man lagrar uppgifter som betalningsinstitut, institut för elektroniska pengar och tillhandahållare av virtuella valutor lämnar om kunder, kundkonton och bankfack. Kontoregistret kommer att införas hösten 2020.

På spaning efter näthandelns skattefel

I näthandel kan skattefel uppstå till exempel så att en finländsk konsument inte gör en tulldeklaration (samtidigt blir alla skatter obetalda) eller undervärderar produkten eller beskriver den på fel sätt i tulldeklarationen. Enligt Tullens bedömning kan skatter på hela flera miljoner euro om året samlas in genom en effektivare kontroll av försändelser inom näthandeln.

Kringgående av skatt i investeringsverksamhet förändras

Internationell investeringsverksamhet involverar flera fenomen relaterade till kringgående av skatt och döljande av inkomster. För att bekämpa dessa fenomen behövs också effektivare lagstiftning, framgår det av en färsk utredning.

Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Mer information om myndigheterna under om oss.

Webbplatsen fungerar som stöd för myndigheter och dem som fattar politiska beslut. Informationen på webbplatsen förbättrar samhällets möjligheter att reagera snabbt på fenomen och problem relaterade till grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Webbplatsen ger också företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Den övergripande bilden formas av flera delområden

På webbplatsen beskrivs aktuella fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och av flera myndigheters iakttagelser av dessa formas en övergripande bild. Dessutom innehåller webbplatsen internationella bedömningar om omfattning och kvantitet av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. På webbplatsen presenteras också effekterna av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utifrån myndigheternas statistik, exempelvis kontroller riktade mot företag och resultatet av dessa kontroller. Utöver detta följer vi på webbplatsen bland annat hur projekten för åtgärdsprogrammet för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet framskrider.

Dessutom kan man på webbplatsen ta del av nyhetsplock från det nationella och internationella nyhetsflödet om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Nyheter om grå ekonomi

France: EUR 192,000 fine for sending non-compliant waste to Malaysia

15.11.2019
France imposed a EUR 192,000 (USD 221,459.07) administrative fine on a waste brokerage firm for sending 20 containers of non-compliant plastic waste to Malaysia over the Summer. The administrative...

Italy: Deutsche Bank is fined EUR 4mn by the Antitrust authority

15.11.2019
German bank Deutsche Bank has been fined EUR 4mn (USD 4.61mn) by the Italian Antitrust authority. The sanction refers to the promotional campaign "Fai +1%" which promised a 1% prize to clients...

Estonia: Swedbank used by Russia to influence countries: finance minister

14.11.2019
In an interview with Swedish newspaper Dagens Industri, Martin Helme, Estonian Minister of Finance, said that Swedish bank Swedbank's operations in several countries have been used by Russian special...