Att följa gemensamma regler gagnar alla

Registret över skatteskulder anses vara tillförlitligt och nyttigt – mer information efterlyses

Enligt resultaten av en enkät förhåller sig användarna positivt till registret över skatteskulder och anser att det är smidigt och lätt att använda. Läs mer om artikel.

Projekt i det åtgärdsprogrammet pågår framträdande

Åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet har redan intensifierat samarbetet med myndigheterna och har skapat nya driftsmodeller. Läs mer.

Nya statistiken från Skatteförvaltningen och polisen

Den resultatrika verksamheten i grupper som koncentrerar sig på grå ekonomi har ökat markant i Skatteförvaltningen. I år har polisen redan tecknat vinning av brott till en summa på 10,4 miljoner euro.

Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Den nya webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Mer information om myndigheterna under om oss.

Webbplatsen fungerar som stöd för myndigheter och dem som fattar politiska beslut. Informationen på webbplatsen förbättrar samhällets möjligheter att reagera snabbt på fenomen och problem relaterade till grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Webbplatsen ger också företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Den övergripande bilden formas av flera delområden

På webbplatsen beskrivs aktuella fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och av flera myndigheters iakttagelser av dessa formas en övergripande bild. Dessutom innehåller webbplatsen internationella bedömningar om omfattning och kvantitet av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. På webbplatsen presenteras också effekterna av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utifrån myndigheternas statistik, exempelvis kontroller riktade mot företag och resultatet av dessa kontroller. Utöver detta följer vi på webbplatsen bland annat hur projekten för åtgärdsprogrammet för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet framskrider.

Dessutom kan man på webbplatsen ta del av nyhetsplock från det nationella och internationella nyhetsflödet om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Nyheter om grå ekonomi

Germany: Labour court rejects Ryanair's injunction against UFO

13.11.2018
The airline cabin crew trade union UFO announced that the labour court of Darmstadt has refused the Irish budget airline Ryanair's request for the issuance of a preliminary injunction against UFO....

Denmark: Former DFSA head informed multiple times about money laundering

12.11.2018
Danish newspaper Finans reports that according to an analysis conducted by Estonian central bank Eesti Pank, Ulrik Nødgaard, CEO of Danish trade association Finance Denmark (Finans Danmark), was...

Serbia: Illegal construction sector workers down in Q1-Q3 of 2018

12.11.2018
Serbian Ministry of Construction, Transport and Infrastructure has reported that in Q1-Q3 of 2018, a total of 54 cases of illegal workers in the construction sector have been reported, down by 2.5...