Att följa gemensamma regler gagnar alla

Registret över skatteskulder anses vara tillförlitligt och nyttigt – mer information efterlyses

Skatteförvaltningen föreslår att fiskala Online-kassasystem ska tas i användning i Finland. Genom det fiskala Online-kassasystemet får Skatteförvaltningen ett meddelande om en försäljningstransaktion.

Projekt i det åtgärdsprogrammet pågår framträdande

Åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet har redan intensifierat samarbetet med myndigheterna och har skapat nya driftsmodeller. Läs mer.

Nya statistiken från Skatteförvaltningen och polisen

Den resultatrika verksamheten i grupper som koncentrerar sig på grå ekonomi har ökat markant i Skatteförvaltningen. I år har polisen redan tecknat vinning av brott till en summa på 10,4 miljoner euro.

Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Den nya webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Mer information om myndigheterna under om oss.

Webbplatsen fungerar som stöd för myndigheter och dem som fattar politiska beslut. Informationen på webbplatsen förbättrar samhällets möjligheter att reagera snabbt på fenomen och problem relaterade till grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Webbplatsen ger också företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Den övergripande bilden formas av flera delområden

På webbplatsen beskrivs aktuella fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och av flera myndigheters iakttagelser av dessa formas en övergripande bild. Dessutom innehåller webbplatsen internationella bedömningar om omfattning och kvantitet av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. På webbplatsen presenteras också effekterna av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utifrån myndigheternas statistik, exempelvis kontroller riktade mot företag och resultatet av dessa kontroller. Utöver detta följer vi på webbplatsen bland annat hur projekten för åtgärdsprogrammet för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet framskrider.

Dessutom kan man på webbplatsen ta del av nyhetsplock från det nationella och internationella nyhetsflödet om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Nyheter om grå ekonomi

UK: Patisserie under pressure to hold independent investigation

23.10.2018
Patisserie Holdings, the owner of troubled cake shop chain Patisserie Valerie, has been urged to hand over an investigation into its financial problems to an independent party. The company recently...

Russia: Tver Meat Processing Plant owes employees RUB 4mn

23.10.2018
The inspection of prosecutor's office has found out that Tver Meat Processing Plant (Central FD) owes a salary debt worth over RUB 4mn (EUR 52,061.88 USD 60,049.88) to 95 employees. The...

Latvia: Govt committee approves money laundering rules on non-bank lenders

22.10.2018
The Latvian government's committee has approved the Ministry of Economy's proposed regulations on the prevention of money laundering and terrorism financing on consumer lenders and debt collection...