Bekämpning angår alla myndigheter, företag och medborgare

I Finland har lönedumpning fått liten uppmärksamhet

19.10.2020 Skatteförvaltningen

I Finland är antalet rättsfall som gäller lönedumpning obetydligt, straffen lindriga och ersättningspraxis mycket varierande. Myndigheterna har bristfälliga medel att ingripa i lönedumpningen. En potentiell metod för att mer effektivt upptäcka lönedumpning ska kunna vara ett ökat samarbete mellan flera myndigheter.

Tjänstemän utsätts för nya former av påtryckningar och trakasserier

19.10.2020

En del av de myndigheter som bekämpar grå ekonomi upplever att uthängningen inom den egna verksamhetssektorn har ökat något under de senaste åren. Det finns ett stort stöd bland myndigheterna för att uthängning ska kriminaliseras.   

Utnyttjar utsökningsgäldenärer faktureringstjänster?

21.9.2020 Skatteförvaltningen
Enligt utredningen hade var tionde egenanställd en utsökningsskuld. Hos egenanställda var sannolikheten för en utsökningsskuld två gånger större än hos näringsidkare i snitt.  

Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Mer information om myndigheterna under om oss.

Webbplatsen fungerar som stöd för myndigheter och dem som fattar politiska beslut. Informationen på webbplatsen förbättrar samhällets möjligheter att reagera snabbt på fenomen och problem relaterade till grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Webbplatsen ger också företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Den övergripande bilden formas av flera delområden

På webbplatsen beskrivs aktuella fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och av flera myndigheters iakttagelser av dessa formas en övergripande bild. Dessutom innehåller webbplatsen internationella bedömningar om omfattning och kvantitet av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. På webbplatsen presenteras också effekterna av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utifrån myndigheternas statistik, exempelvis kontroller riktade mot företag och resultatet av dessa kontroller. Utöver detta följer vi på webbplatsen bland annat hur projekten för åtgärdsprogrammet för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet framskrider.

Dessutom kan man på webbplatsen ta del av nyhetsplock från det nationella och internationella nyhetsflödet om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Nyheter om grå ekonomi

France: 30% of fraud victims not reimbursed by banks

22.10.2020
Nearly a third of fraud victims have not been reimbursed by their bank over the past 12 months, according to the consumer protection association UFC-Que Choisir. In total, 30% of fraud victims were...

Italy: FS's offices are searched by the Finance Police in corruption probe

22.10.2020
The offices of Ferrovie dello Stato (FS), the Italian railways group, were searched by the Finance Police on behalf of the Prosecutor's Office in Rome as part of a corruption investigation involving...

Romania: Tobescu wins fine against ASF

22.10.2020
Euroins's Director General, Mihneai Tobescu, has won an initial court ruling against the Financial Supervisory Authority (ASF) for withdrawing his licence after allegedly reporting RON 50mn (EUR...