Sysselsättningsfonden bekämpar grå ekonomi proaktivt

Att inte betala lagstadgade avgifter skadar alltid det samhälleliga syfte i vilket avgiften uppbärs. Sådana försummelser kallas grå ekonomi. När det gäller Sysselsättningsfonden orsakar obetalda arbetslöshetsförsäkringspremier bortfall i bland annat arbetslöshetsskyddet för arbetslösa och vuxenutbildningsstödet.

Vi hjälper företagare att identifiera en ohederlig aktör

Ett ärligt företag kan omedvetet vara delaktigt i oärlig affärsverksamhet där någon som hör till leveranskedjan försöker undvika att betala mervärdesskatt. Vi har gjort upp en lista för företag över de kännetecken med hjälp av vilka det är lättare att identifiera en ohederlig aktör.

Revisorer lärdes att upptäcka fenomen inom den grå ekonomin

Skatteförvaltningens sakkunniga inom bekämpningen av grå ekonomi föreläste på höstens kurser som Suomen tilintarkastajat och ST-Akatemia arrangerade för sina medlemmar om aktuella fenomen inom den grå ekonomin samt om hur man kan upptäcka dessa fenomen och ingripa i dem.

Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Mer information om myndigheterna under om oss.

Webbplatsen fungerar som stöd för myndigheter och dem som fattar politiska beslut. Informationen på webbplatsen förbättrar samhällets möjligheter att reagera snabbt på fenomen och problem relaterade till grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Webbplatsen ger också företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Den övergripande bilden formas av flera delområden

På webbplatsen beskrivs aktuella fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och av flera myndigheters iakttagelser av dessa formas en övergripande bild. Dessutom innehåller webbplatsen internationella bedömningar om omfattning och kvantitet av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. På webbplatsen presenteras också effekterna av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utifrån myndigheternas statistik, exempelvis kontroller riktade mot företag och resultatet av dessa kontroller. Utöver detta följer vi på webbplatsen bland annat hur projekten för åtgärdsprogrammet för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet framskrider.

Dessutom kan man på webbplatsen ta del av nyhetsplock från det nationella och internationella nyhetsflödet om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Nyheter om grå ekonomi

Estonia: Crime investigation of Danske Bank to be expanded

17.1.2020
The Estonian Prosecutor's Office has announced that it will expand its crime investigation of the Estonian branch of Danske Bank. The investigation initially focused on two specific cases featuring...

Denmark: FSA improves anti-money laundering efforts

17.1.2020
The Danish Financial Supervisory Authority (FSA) still lags behind the best FSAs in Europe when it comes the fight against money laundering. Jesper Berg, head of FSA, says the authority is working on...

Finland: Number of means of payment frauds up nearly 2% in 2019

17.1.2020
According to Statistics Finland's preliminary data, a total of 447,400 offences against the Criminal Code were recorded by the police, customs and border guard in Finland in 2019, up 1%...