Offentlig upphandling är en attraktiv tillväxtplattform för grå ekonomi

De finländska offentliga samfundens byggprojekt och inköp av varor och tjänster har på årsnivå uppgått till över 35 miljarder euro. Mot denna bakgrund är det uppenbart att offentlig upphandling kan bilda en grogrund för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Genom samarbete kunskap om att bekämpa grå ekonomi i städerna

Skatteförvaltningens erfarenheter av förebyggande bekämpning av grå ekonomi i samarbete med städerna har varit lovande. Målet med samarbetet är att utveckla städernas beredskap att identifiera och bekämpa grå ekonomi inom deras olika funktioner.

Transparensen hos företagens offentliga skyldigheter minskar grå ekonomi

Transparens leder till att företag fullgör sina skyldigheter och bekämpar effektivt grå ekonomi. Det föreslås att myndigheter tillsammans kompletterar användargränssnittet för Företagsdatasystemet (YTJ) med en ny vy.

Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Den nya webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Mer information om myndigheterna under om oss.

Webbplatsen fungerar som stöd för myndigheter och dem som fattar politiska beslut. Informationen på webbplatsen förbättrar samhällets möjligheter att reagera snabbt på fenomen och problem relaterade till grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Webbplatsen ger också företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Den övergripande bilden formas av flera delområden

På webbplatsen beskrivs aktuella fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och av flera myndigheters iakttagelser av dessa formas en övergripande bild. Dessutom innehåller webbplatsen internationella bedömningar om omfattning och kvantitet av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. På webbplatsen presenteras också effekterna av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utifrån myndigheternas statistik, exempelvis kontroller riktade mot företag och resultatet av dessa kontroller. Utöver detta följer vi på webbplatsen bland annat hur projekten för åtgärdsprogrammet för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet framskrider.

Dessutom kan man på webbplatsen ta del av nyhetsplock från det nationella och internationella nyhetsflödet om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Nyheter om grå ekonomi

Baltic: Swedbank scandal to hit whole Baltic banking system: experts

22.2.2019
Allegations that Sweden's Swedbank was involved in money laundering via the Estonian branch of Denmark's Danske Bank will have a negative impact on the whole Baltic banking market, experts say....

UK: SFO closes investigations into Rolls-Royce and GSK

22.2.2019
The UK's Serious Fraud Office (SFO) is closing its investigations into GlaxoSmithKline (GSK) and Rolls-Royce. The investigation into the car manufacturer centred around bribery and corruption to...

Sweden: Employees at Transport Administration convicted of bribery

22.2.2019
SVT Västerbotten reports that two employees at the Swedish Transport Administration have been convicted of bribery due to accepting mobile phones and tablets from a supplier in 2013 and 2014. Two...