Transparensen hos företagens offentliga skyldigheter minskar grå ekonomi

Transparens leder till att företag fullgör sina skyldigheter och bekämpar effektivt grå ekonomi. Det föreslås att myndigheter tillsammans kompletterar användargränssnittet för Företagsdatasystemet (YTJ) med en ny vy.

Företag som förvaltas av utlänningar har oftare brister i skattebetalning

Företag med utländsk bakgrund i handelsregistret i Finland har betydligt mer anmälnings- och betalningsförsummelser relaterade till beskattning än företag med finländsk bakgrund. Bland annat detta framgår av utredningarna av Enheten för utredning av grå ekonomi.

E-handeln är omfattande och gränsöverskridande

I takt med den kraftiga tillväxten inom e-handeln växer även den gråa ekonomin. Av de förfalskade varor som Tullen beslagtagit observeras mer än 60 % i den posttrafik som går från tredje land till unionens område.

Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Den nya webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Mer information om myndigheterna under om oss.

Webbplatsen fungerar som stöd för myndigheter och dem som fattar politiska beslut. Informationen på webbplatsen förbättrar samhällets möjligheter att reagera snabbt på fenomen och problem relaterade till grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Webbplatsen ger också företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Den övergripande bilden formas av flera delområden

På webbplatsen beskrivs aktuella fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och av flera myndigheters iakttagelser av dessa formas en övergripande bild. Dessutom innehåller webbplatsen internationella bedömningar om omfattning och kvantitet av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. På webbplatsen presenteras också effekterna av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utifrån myndigheternas statistik, exempelvis kontroller riktade mot företag och resultatet av dessa kontroller. Utöver detta följer vi på webbplatsen bland annat hur projekten för åtgärdsprogrammet för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet framskrider.

Dessutom kan man på webbplatsen ta del av nyhetsplock från det nationella och internationella nyhetsflödet om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Nyheter om grå ekonomi

UK: IFED to celebrate seventh birthday

14.1.2019
The City of London Police's Insurance Fraud Enforcement Department (IFED) has seen 433 insurance fraudsters convicted since it was established in 2012. IFED will celebrate its seventh birthday in...

UK: Hammond and Javid lead taskforce to combat economic crime

14.1.2019
The UK Chancellor, Philip Hammond, and Home Secretary, Sajid Javid, are going to chair a new taskforce that will aim to tackle economic crime. They will work with key figures across the financial...

UK: Investigation shows imported produce is being sold under British banner

14.1.2019
An investigation by the Sunday Mirror shows fruit and vegetables imported from other countries are being sold by retailers below banners that back British farming. Examples of imported items being...