Torjuntatilastot

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan vaikuttavuutta seurataan viranomaisten torjuntatoimien määrällisen ja laadullisen tilastotiedon perusteella. Näitä ovat esimerkiksi tarkastukset yrityksiin ja niissä ilmenneistä puutteista tai laiminlyönneistä aiheutuvat hallinnolliset tai rikosoikeudelliset seuraamukset.

Rikostorjunta

Sivulta löydät poliisin, Tullin, Syyttäjälaitoksen ja käräjäoikeuksien talousrikosasioiden tilastoja.

Verotus

Sivulta löydät Verohallinnon verotarkastus-, rikos- ja konkurssitilastoja, tietoa verovelasta sekä Velvoitteidenhoitoselvityspyyntöjen määristä.

Oikeusturva- ja maksukyvyttömyys

Sivulta löydät Konkurssiaisamiehen toimiston tilastot konkurssimenettelyistä, Ulosottolaitoksen tilastoja ulosoton asiamääristä sekä ELY-keskuksen palkkaturvatilastoja.

Työnantajat ja tilaajavastuu

Sivulta löydät AVI:n työsuojelun tilaajavastuu- ja ulkomaalaisvalvonnan tilastoja sekä ETK:n, Tapaturmavakuutuskeskuksen ja Työllisyysrahaston valvonnan tilastoja.

Tuotteet, palvelut ja tasavertainen kilpailu

Sivulta löydät Ruokaviraston elintarvikevalvonnan, Valviran alkoholivalvonnan, PRH:n ilmoitusvalvonnan sekä Uudenmaan ELY-keskuksen yrittäjän oleskeluluvan osapäätösten tilastoja.

Etuudet

Sivulta löydät Kelan etuusväärinkäytösten ja tutkintapyyntöjen tilastoja.

Sivu on viimeksi päivitetty 17.4.2023