Saavutettavuusseloste - www.harmaa-talous-rikollisuus.fi

Verohallinto pyrkii takaamaan verkkosivustojensa ja asiointipalvelunsa saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 [.fi]› mukaisesti.

Harmaa-talous-rikollisuus.fi-sivusto on julkaistu 21.5.2018. Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 19.11.2019. Tämän digipalvelun saavutettavuuden on arvioinut Eficode Oy.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 [.fi]› vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö WCAG 2.1 -kriteerien mukaan

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta noudattamatta jättäminen

Seuraavat sisällöt eivät ole vielä vaatimusten mukaisia:

  1. Etusivun taustavideota ei ole mahdollista pysäyttää (WCAG 2.2.2).
  2. PDF-dokumentit sisältävät visuaalisia elementtejä ja osittain kaavioita, joista puuttuvat tekstivastineet. Taulukoiden otsikoinnissa on puutteita. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.4.5)

Sovellettava lainsäädäntö ei kata sisältöä

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole saavutettavissa, koska sovellettava lainsäädäntö (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 [.fi]›) ei kata niitä.

  1. Harmaa-talous-rikollisuus.fi-sivustolta ohjataan Verohallinnon hallinnoimalle Youtube-kanavalle sekä Euroopan unionin sivustolle, joilla on ennen 23.9.2020 julkaistua videosisältöä. Osasta tällaisesta videosisällöstä puuttuu tekstitys ja/tai kuvailutulkkaus. Ennen 23.9.2020 julkaistua videosisältöä ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavaksi tai poistaa.
  2. Harmaa-talous-rikollisuus.fi-sivustolla on ennen 23.9.2018 julkaistuja PDF-dokumentteja, jotka eivät ole kaikilta osin saavutettavia. Näitä, ennen 23.9.2018 julkaistuja PDF-dokumentteja ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettaviksi.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen tai haluatko pyytää tietoja ei-saavutettavista sisällöistä? Ilmoita siitä meille! Voit ottaa yhteyttä tämän verkkolomakkeen kautta [.fi]›.

Harmaa-talous-rikollisuus.fi-sivuston saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikkö.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Lain ja siirtymäajan puitteissa Verohallinto pyrkii siihen, että palautteisiin vastataan kahden viikon sisällä palautteen antamisesta.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla kerrotaan, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

Sivu on viimeksi päivitetty 24.3.2023