Hankkeet ja valvonta

Rahanpesu haastaa koko rahoitusjärjestelmän

Rahanpesu on kansainvälisen rikollisuuden voimanlähde, ja siksi sen torjuminen on tärkeää.  

Lähde: Poliisi 16.11.2018

Mitä rahanpesulla tarkoitetaan?

Rahanpesulla tarkoitetaan toimintaa, jossa rikoksella hankitun omaisuuden tai rahan alkuperä pyritään häivyttämään ja saamaan se näyttämään lailliselta. Kyse on tietoisesta rikollisesta toiminnasta, jossa keskeistä on rikoksella hankitun omaisuuden peitteleminen ja ulosoton tai muun viranomaistoimenpiteen välttäminen. Rahanpesu on olennainen osa talousrikollisuutta, harmaata taloutta sekä järjestäytynyttä rikollisuutta ja sellaisena myös kiinteä osa kansainvälistä rikollisuutta.

Milloin syyllistyy rahanpesuun?

Rahanpesuun voi syyllistyä, kun ottaa vastaan, käyttää, muuntaa, luovuttaa, siirtää, välittää tai pitää hallussaan rikoksella hankittua omaisuutta tarkoituksena hankkia itselleen tai toiselle hyötyä tai peittää ja häivyttää sen rikollinen alkuperä. Keskeistä on tietoisuus tai epäily omaisuuden tai rahan laittomasta alkuperästä, ja silti ryhtyy edellä mainittuihin toimenpiteisiin.

Kuva 1. Esimerkki rahanpesun vaiheista

Esimerkki rahanpesun vaiheista

 1. Rikoksella saatu raha viedään pankkimaailmaan esim. avaamalla tili tai tilejä yksityishenkilön tai yrityksen nimissä. Talletussummat voivat olla pieniä ja talletustapahtumia tapahtuu nopeassa tahdissa. Rahat voidaan sijoittaa myös virtuaalivaluuttaan.
 2. Rikoksella saatu raha pyritään salaamaan useiden pankkien ja erilaisten tilisiirtojen kautta. Rahaa kierrätetään niin yksityishenkilöiden kuin yritystenkin kautta. Osa yrityksistä on peiteyrityksiä eli pöytälaatikkoyrityksiä. Ne sijaitsevat tarkoituksella useissa eri maissa. Myös virtuaalivaluutat ja virtuaalilompakot ovat käytössä.
 3. Lopuksi raha palautetaan jollekin tilille ja/tai muutetaan omaisuudeksi esim. talo, asunto-osake, auto, yritys, arvotavara, kulta jne. Mielikuvituksella ei ole rajoja!

Älä ryhdy muuliksi

Rikolliset käyttävät eri keinoja uhrien värväämiseen. Jos saat työtarjouksen, esim. sähköpostitse, jossa pääasiallinen tehtävä on varojen tai tavaroiden vastaanottaminen ja välittäminen, suhtaudu siihen varoen. Sinun tiliäsi voidaan käyttää hyväksi mm. rahapesussa ja näin rikolliset hämärtävät omia jälkiään. Muulina oleminen on rangaistavaa.

 • Rangaistus rahanpesusta on sakko tai enintään 2 vuotta vankeutta.
 • Rangaistus törkeästä rahanpesusta on minimissään 4 kuukautta ja maksimissaan 6 vuotta vankeutta.

Rahanpesun alkurikokset liittyvät usein talousrikoksiin

Kuva 2. Alkurikosten tausta (lähde: Europol 2017)

Alkurikosten tausta

Rahanpesun alkurikokset liittyvät usein vero- ja muihin petoksiin sekä esimerkiksi huumeiden salakuljetukseen ja verkkorikollisuuteen, joista etenkin verkkorikollisuus on lisääntynyt viime aikoina. Lisäksi myös korruptio on merkittävä rahanpesun taustalla oleva maailmanlaajuinen ilmiö.

Rikoshyödyn poisottaminen ja rahanpesun estäminen ovat tehokkaimpia keinoja estää uusien rikoksien tekeminen

Valvontaviranomaiset

Suomessa valvontaviranomaisena toimivat Finanssivalvonta, Poliisihallitus, Patentti- ja rekisterihallitus sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Näiden valvontaviranomaisten ja mm. Energiaviraston ja asianajoyhdistyksen tulee ilmoittaa valvonnan yhteydessä saadut tiedot epäilyttävistä liiketoimista suoraan Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle, joka toimii vastaavana viranomaisena Suomessa.

Ilmoitusvelvolliset

Rahanpesun torjunnan keskiössä ovat ilmoitusvelvolliset eli sellaiset elinkeinoharjoittajat, jotka voivat toimintansa ohessa havaita rahanpesua tai joita voidaan rahanpesussa mahdollisesti käyttää hyväksi. Näitä ovat mm. sijoitus-, rahoitus- ja vakuutusalan toimijat sekä tilintarkastajat, asianajajat ja kiinteistönvälitysliikkeet. Tarkemmin ilmoitusvelvollisista voi lukea poliisin verkkosivuilta.

Ilmoitusvelvollisten velvollisuudet

 • Ilmoitusvelvollisten on tunnistettava asiakkaansa ja todennettava tämän henkilöllisyys.
 • Hankittava tietoja asiakkaan toiminnasta, liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta sekä perusteet palvelun tai tuotteen käyttämiselle (selonottovelvollisuus ja jatkuva seuranta).
 • Tehtävä ilmoitus epäilyttävästä liiketoimesta. Ilmoitus tehdään sähköisesti.

Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskus

Rahanpesun selvittelykeskuksella on oikeus saada, käyttää ja luovuttaa tietoa

Laki rahanpesun selvittelykeskuksesta 445/2017.

Rahanpesun selvittelykeskuksen tehtävänä on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen, paljastaminen ja selvittäminen sekä tutkintaan saattaminen. Keskus ottaa vastaan sille tehdyt ilmoitukset, käsittelee, analysoi sekä luovuttaa oleellista tietoa muille viranomaisille Suomessa kuten esim. poliisille, Verohallinnolle, suojelupoliisille, tullille ja rajavartiolaitokselle. Kansainvälinen yhteistyö on myös tiivistä.

Selvittelykeskuksen toimintatilastoja

 • Ilmoitusten kokonaismäärä tulee olemaan tänä vuonna (2018) n. 40 000.
 • Pankkien tekemät ilmoitukset ovat jyrkässä kasvussa ja niiden odotetaan ylittävän tänä vuonna 8 000:n rajan. (Vuoden 2017 kokonaismäärä oli n. 5 600)
 • Lukumääräisesti eniten ilmoituksia tehneet ilmoittajatahot ovat rahapeliyhteisöt, yleistä maksujen välitystä tarjoavat yhtiöt sekä pankit.
 • Tämän vuoden aikana tietoja on luovutettu muille viranomaisille yli 2 200 kertaa rahanpesuilmoituksesta.
 • Yleisimmät syyt ilmoituksien tekemiseen vuonna 2017 olivat epätavalliset tilisiirrot, poikkeavuus asiakasryhmän normaalista toiminnasta ja puutteellinen varojen alkuperäselvitys.

31.10.2018 mennessä määräyksiä liiketoimen keskeyttämiseksi (jäädytys) on kohdistettu 4 751 056 euroon, josta poliisin haltuun on jäänyt 1 936 995 euroa.

Taulukko 1. Jäädytetyn ja haltuun jääneen omaisuuden arvo 2016-2018

Jäädytetyn ja haltuun jääneen omaisuuden arvo 2016-2018

 

Vuoteen 2018 on sisältynyt useita suurempia jäädytyksiä. Kokonaisuudessaan rikollista varallisuutta on saatu viranomaisten haltuun paljon suhteessa edellisiin vuosiin.

Torjunnan haasteita

 • Ulkomailta tulleen rahan rikollisen alkuperän toteennäyttäminen on vaikeaa. Onko kysymys verosuunnittelusta vai rahanpesusta?
 • Rahanpesun laajuus ja menetelmät ovat moninaisia. Rikolliset hyödyntävät mm. virtuaalivaluuttoja ja keksivät koko ajan uusia keinoja.
 • Ammattimainen rahanpesu on verhottu lailliselta vaikuttavaan liiketoimintaan, jossa veroparatiisit ovat usein mukana.
 • Rikoshyödyn poissaanti on vaikeaa, jos varallisuutta häivytetään taidokkaasti maihin, joista ei saada virka-apua. Tämän vuoksi kansainvälisyys luo omat haasteet.

Lisää rahanpesusta voit lukea mm. poliisin verkkosivuilta https://www.poliisi.fi/rahanpesu.


Oletko tarjoilemassa alkoholia pikkujouluissa? Huomioi nämä kolme asiaa.

Lähde: Valvira 12.11.2018

Alkoholin myyntiin ja anniskeluun liittyy monia säännöksiä, jotka kannattaa huomioida pikkujoulukauden lähestyessä. Mikäli haluat tarjoilla itse hankittuja tai ravintolasta ostettuja alkoholijuomia esimerkiksi asiakkaillesi tai ystävillesi, muista seuraavat asiat:

1. Maksuttomassa yksityistilaisuudessa itse hankittua alkoholia voi tarjoilla ilmaiseksi

Esimerkiksi kauneudenhoitopalveluja tarjoava yritys voi järjestää asiakkaille maksuttoman yksityistilaisuuden, jossa on maksuton alkoholitarjoilu. Kutsu yksityistilaisuuteen on lähetettävä etukäteen ja sen on oltava henkilökohtainen. Tällaisen yksityistilaisuuden voi järjestää esimerkiksi kyseisen kauneudenhoitopalveluja tarjoavan yrityksen tiloissa.

Yleisölle avoimiin tiloihin, kuten ravintoloihin, liittyy kuitenkin rajoituksia. Anniskelupaikassa ja hyväksytyllä anniskelualueella asiakkaan omien alkoholijuomien tarjoilu ja nauttiminen on aina kiellettyä. Esimerkiksi ravintolassa järjestettävissä yksityistilaisuuksissa ei ole sallittua nauttia kuin yksinomaan laillisesti anniskeluun hankittuja alkoholijuomia, eli kyseisestä ravintolasta ostettuja.

2. Alkoholin tarjoilu oheistuotteena vaatii anniskeluluvan

Alkoholia ei voi tarjota maksullisen palvelun yhteydessä ilman anniskelulupaa. Esimerkiksi kampaamo ei voi tarjota alkoholipitoista juomaa kuten glögilasillista asiakkaalle kampaamopalvelun yhteydessä ilman lupaa. Silloin kun alkoholin saaminen edellyttää jonkin muun tuotteen ostamista, muuta vastiketta tai siihen rinnastettavaa toimintaa, tarjoilu vaatii asianmukaisen anniskelu- tai vähittäismyyntiluvan. Ilman lupaa tapahtuva toiminta on kiellettyä riippumatta siitä, kohdistuuko palvelun tarjoaminen yrityksiin vai yksittäisiin kuluttajiin.

3. Alkoholin tarjoilu anniskelupaikassa vaatii pääsääntöisesti aina luvan

Alkoholilaki määrittelee elinkeinonharjoittamisen vähittäismyynniksi, kun alkoholijuomaa myydään avaamattomissa pakkauksissa nautittavaksi muualla kuin myyjän hallitsemissa tiloissa tai myyjän järjestämässä valvonnassa. Elinkeinonharjoittaminen määritellään anniskeluksi, kun alkoholijuomaa myydään annosteltuna tai avatussa pakkauksessa nautittavaksi myyjän hallitsemissa tiloissa tai myyjän järjestämässä valvonnassa. Sekä vähittäismyynti että anniskelu vaativat toimipaikan aluehallintoviraston myöntämän luvan.

Anniskelupaikassa saadaan nauttia ja vähittäismyymälässä myydä vain sinne laillisesti toimitettua alkoholijuomaa. Alkoholin luvatonta myyntiä ja välittämistä valvovat esitutkintaviranomaiset kuten poliisi ja niitä koskevat rangaistussäännökset on kirjattu rikoslakiin.

Lue aiheesta lisää Valviran sivuilta.

Yhteistä riskinkantoa vaikka pakolla

Lähde: ETK 28.9.2018

Ihminen on hetken lapsi, eikä mielellään pohdi elämään kuuluvia riskejä, kuten vakavaa sairastumista, tai sitä, että vanhuudessakin tarvitaan toimeentulo. Eläketurvakeskuksen valvontaosaston kehityspäällikkö Markus Palomurto kirjoittaa blogissaan, että ikääntymiseen ja työkyvyn menettämiseen liittyvät riskit jaetaan tasapuolisesti, kun kaikki maksavat eläkemaksuja. Kun riskiä kantavat kaikki, maksutasokin pysyy kohtuullisena.

Työnantaja on velvollinen järjestämään työntekijöilleen eläketurvan. Myös yrittäjien eläkevakuuttaminen on pakollista. Yrittäjyyteen kuuluu luonnollisena elementtinä vapaus ja riskinotto, mutta vanhuuden ja työkyvyn menetyksen kaltaisiin riskeihin varautumista ei kannata yrittäjienkään kohdalla jättää vapaaehtoisuuden varaan. Työeläkevakuuttamisen pakollisuus varmistaa sen, että kaikki osallistuvat riskin kantoon sekä sen,että kaikki saavat turvan riskien varalle.

Eläketurvakeskus valvoo vuosittain mm. erilaisten vero- ja vakuutustietojen vertailujen avulla sitä, että niin työnantajat kuin yrittäjätkin ovat huolehtineet eläkevakuuttamisesta.

Lue koko blogikirjoitus Eläketurvakeskuksen sivuilta.