Hankkeet ja valvonta

Yhteistä riskinkantoa vaikka pakolla

Lähde: ETK 28.9.2018

Ihminen on hetken lapsi, eikä mielellään pohdi elämään kuuluvia riskejä, kuten vakavaa sairastumista, tai sitä, että vanhuudessakin tarvitaan toimeentulo. Eläketurvakeskuksen valvontaosaston kehityspäällikkö Markus Palomurto kirjoittaa blogissaan, että ikääntymiseen ja työkyvyn menettämiseen liittyvät riskit jaetaan tasapuolisesti, kun kaikki maksavat eläkemaksuja. Kun riskiä kantavat kaikki, maksutasokin pysyy kohtuullisena.

Työnantaja on velvollinen järjestämään työntekijöilleen eläketurvan. Myös yrittäjien eläkevakuuttaminen on pakollista. Yrittäjyyteen kuuluu luonnollisena elementtinä vapaus ja riskinotto, mutta vanhuuden ja työkyvyn menetyksen kaltaisiin riskeihin varautumista ei kannata yrittäjienkään kohdalla jättää vapaaehtoisuuden varaan. Työeläkevakuuttamisen pakollisuus varmistaa sen, että kaikki osallistuvat riskin kantoon sekä sen,että kaikki saavat turvan riskien varalle.

Eläketurvakeskus valvoo vuosittain mm. erilaisten vero- ja vakuutustietojen vertailujen avulla sitä, että niin työnantajat kuin yrittäjätkin ovat huolehtineet eläkevakuuttamisesta.

Lue Eläketurvakeskuksen sivuilta koko blogi-kirjoitus.