Torjunta

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan vaikuttavuutta seurataan viranomaisten torjuntatoimien määrällisen ja laadullisen tilastotiedon perusteella. Näitä ovat esimerkiksi tarkastukset yrityksiin ja niissä ilmenneistä puutteista tai laiminlyönneistä aiheutuvat hallinnolliset tai rikosoikeudelliset seuraamukset.

Harmaan talouden torjunta on myös lainsäädännön kehittämistä. Esimerkiksi viranomaisten lakiin perustuvien tietojenvaihtosäännösten kehittäminen on tiivistänyt eri viranomaisten välistä yhteistyötä harmaan talouden vastaisessa työssä. Sivustolla seurataan harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan vaikuttavan lainsäädännön valmistelua.