Uutiskirjeet


Harmaa talous & talousrikollisuus -uutiskirjeen rekisterinpitäjä on Verohallinto. Rekisterinpitäjänä Verohallinto on velvoitettu noudattamaan tietosuoja-asetuksen henkilötietojen turvallisuutta koskevia velvoitteita sekä valtion viranomaisena myös hyvää tiedonkäsittelytapaa. Uutiskirjettä varten keräämme tiedon asiakkaan yhteystiedoista uutiskirjeen toimittamiseksi.

Seloste henkilötietojen käsittelystä Verohallinnossa

Sivu on viimeksi päivitetty 13.2.2024